Сервиз за поправка

Ако е необходимо да се направи поправка на Вашето устройство GARDENA, моля, свържете се с местния представител на GARDENA.