Robotic Registration

Ние се ангажираме да направим Вашето изживяване, като собственик на нашите продукти, възможно най-добро. С регистрирането на продукта си, Вие ни давате възможност да направим Вашето изживяване още по-добро.

Ето някои текущи предимства, които ще получите, като регистрирате своя продукт

  • По-бързо обслужване

    Като знаем кой сте и какъв продукт имате, ние ще можем да Ви обслужваме по-бързо и по-прецизно, в случай че се нуждаете от нашата помощ.

  • Най-новите актуализации, свързани с Вашия продукт

    Получаване на информация за нови актуализации за Вашия продукт и други оферти, отнасящи се до Вас.

  • Обратна връзка:

    За да изпълним поетия от нас ангажимент да направим Вашето изживяване като собственик на наш продукт възможно най-добро, ние трябва да знаем какво е важно за Вас. Ние ще се свързваме с Вас от време на време и ще Ви питаме, а Вие сте също добре дошли да ни предоставяте обратна връзка, когато Ви хрумне нещо ново!

За да регистрирате продукта си, моля, попълнете формуляра по-долу.

За да получите информация за регистрацията на Вашия продукт и да промените и/или премахнете подадената информация, моля, свържете се с обслужване на клиентите с помощта на

Трябва да добавите 9–цифрения код на продукта (PNC).

Полетата, отбелязани със * са задължителни.

GARDENA 3 years warranty logo
За да получите информация за регистрацията на вашия продукт и да смените и/или премахнете подадената информация, моля свържете се с на service@agroland.eu.