Ръководства

Изгубили сте ръководството си? Или просто искате да знаете повече за техническите аспекти на косачките-роботи на GARDENA?

Operator´s manual
No Image Available
SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life
Quick guide
No Image Available
SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life
Ръководство за оператора
No Image Available
R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li
Ръководство за оператора
No Image Available
SILENO/SILENO+
Бързо ръководство
No Image Available
R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li
Бързо ръководство
No Image Available
SILENO/SILENO+