Често задавани въпроси

Тук можете да намерите най-често задаваните въпроси за косачките-роботи.

Как мога да разбера дали косачката-робот е подходяща за моята градина?

Просто проверете дали Вашата градина е подходяща за използване на продуктовите спецификации. Използвайте съветите, за да определите коя косачка-робот GARDENA подхожда на Вашата градина.

GARDENA R38Li:

 • Размер на моравата: Максимално 380 m² +/– 20%
 • Наклон в работната зона: максимум 25%
 • Тясна пътека: Минимално 90 cm (от тел до тел)

GARDENA R40Li:

 • Размер на моравата: Максимално 400 m² +/– 20%
 • Наклон в работната зона: максимум 25%
 • Тясна пътека: Минимално 90 cm (от тел до тел)

GARDENA R45Li:

 • Размер на моравата: Максимално 450 m² +/– 20%
 • Наклон в работната зона: максимум 25%
 • Тясна пътека: Минимално 90 cm (от тел до тел)

GARDENA R50Li:

 • Размер на моравата: Максимално 500 m² +/– 20%
 • Наклон в работната зона: максимум 25%
 • Тясна пътека: Минимално 90 cm (от тел до тел)

GARDENA R70Li:

 • Размер на моравата: Максимално 700 m² +/– 20%
 • Наклон в работната зона: максимум 25%
 • Тясна пътека: Минимално 60 cm (от тел до тел)

GARDENA R80Li:

 • Размер на моравата: Максимално 800 m² +/– 20%
 • Наклон в работната зона: максимум 25%
 • Тясна пътека: Минимално 60 cm (от тел до тел)

GARDENA (smart) SILENO:

 • Размер на моравата: Максимално 1000 m² +/– 20%
 • Наклон в работната зона: максимум 35%
 • Тясна пътека: Минимално 60 cm (от тел до тел)

GARDENA (smart) SILENO+:

 • Размер на моравата: Максимално 1300 m² +/– 20%
 • Наклон в работната зона: максимум 35%
 • Тясна пътека: Минимално 60 cm (от тел до тел)
За повече информация вижте инструкциите за работа или посетете раздела "Продукти" на тази уебстраница.

Мога ли да използвам косачка-робот GARDENA за отделни работни зони?

Ако работната зона се състои от две отделни тревни площи, където косачката-робот не може да се движи самостоятелно, Ви препоръчваме да направите така, че да е възможно кабелът да достига до останалите зони. В този случай косачката-робот се поддържа ръчно между главната и второстепенната зона. Използвайте режим MAN и косачката-робот ще коси, докато батерията се изпразни. Използвайки този метод, ще трябва да занесете косачката-робот до станцията за зареждане сами.

Вижте инструкциите за работа за подробна информация относно тази процедура.

Трябва ли станцията за зареждане да бъде поставена на поляната или може да бъде поставена в зеленчукова градина?

Зоната пред станцията за зареждане е място с усилено движение. Косачката-робот трябва да може да започне работа във всяка посока и да може да се връща към станцията за зареждане от всяка посока. За (smart) SILENO/SILENO+ имате възможност да изберете къде да поставите станцията за зареждане. За повече информация вижте раздел "Как да инсталирате станцията за зареждане на косачката-робот GARDENA" в инструкциите за работа.

Колко тесни могат да бъдат пътеките за косачката-робот GARDENA в моята градина?

По-добре е да се избягват дългите тесни пътеки и зони, които са по-тесни от 1,5 m. В противен случай косачката-робот може да коси пътеката твърде дълго или да не може да се отмести от пътеката.

Колко тесни могат да бъдат пътеките (прибл. 1 m дължина) за косачката-робот GARDENA в моята градина?

Това зависи от косачката-робот. R38Li, R40Li, R45Li и R50Li: Минималната ширина е 90 cm между граничните телове. R70Li, (smart) SILENO/SILENO+: Минималната ширина е 60 cm между граничните телове.

Колко трева оставя косачката-робот GARDENA на ръба?

Ширината на неокосената лента трева зависи от това колко близо ограничителната тел може да се постави на ръба на тревната площ.
 • например при 5 cm (R38Li, R40 Li, R45Li, R50Li и R70Li) или при 10 cm (smart) SILENO/SILENO+) от ръба на тревната площ покрай тухлени пътеки, които могат да бъдат преминати от косачката-робот, няма да има неокосени ленти трева.
 • например при 20 cm (R38Li, R40 Ли, R45Li, R50Li и R70Li) или при 25 cm (smart) SILENO/SILENO+) от ръба на тревната площ покрай лехи или натрошени камъни, които не могат да бъдат преминати от косачката-робот, ще има тясна лента от трева.
 • например при 30 cm (R38Li, R40 Li, R45Li, R50Li и R70Li) или при 35 cm (smart) SILENO/SILENO+) от ръба на тревната площ покрай стена или около дървета ще има малко по-широка лента от трева.
За да сте сигурни, че тревата е напълно окосена или че са останали само малки ивици от неокосена трева, променете наредбата на Вашата градина, например чрез обграждане на поляната с бордюрни камъни или бетонни плочи на височината на моравата.

Have you already heard something about the six biggest robotic mower myths?

Read here the six of the most common myths about these machines.