Условия на удължената гаранция на производителя за избрани помпи

(Последна актуализация: 06/05/2021)


В допълнение към 2-годишната стандартна гаранция от производителя (
към стандартната политика за гаранция от производител), предоставена от GARDENA Manufacturing GmbH (по-долу наричано "GARDENA"), вие можете да удължите тази стандартна гаранция от производителя за избрани помпи със следните артикулни номера с 36 месеца от 2 години на общо 5 години.

1461, 1468, 1476, 1489, 1492, 1499, 1661, 1665,
1707, 1709, 1717, 1719, 1732, 1734, 1736, 1740, 1742, 1748, 1749, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1771, 1773, 1780, 1783, 1785, 1787, 1795, 1797, 1799, 1802,
9023, 9025, 9030, 9032, 9034, 9036, 9040, 9042, 9044, 9045, 9046, 9048, 9049, 14600, 14602, 19080, 19106

Батериите и зарядните устройства се изключват от тази удължена гаранция от производител. В допълнение се прилагат и други изключения, както се посочва в клауза II. 2 по-долу.

Разбира се, удължената гаранция от производителя не засяга съществуващите законоустановени гаранционни претенции срещу дилъра/ търговеца на дребно.I. Изисквания за удължена гаранция от производител


За да удължите гаранцията на производителя, трябва да създадете клиентски акаунт като отидете на уебсайта www.gardena.com/registration и след това да регистрирате закупения продукт GARDENA във вашия профил в срок от три месеца от датата на покупката. Този тримесечен срок се определя от датата на оригиналния документ за покупка. Следователно трябва да запазите документа за покупка като доказателство. След като успешно регистрирате своя продукт, на предоставения от вас адрес на електронна поща ще ви бъде изпратен имейл за потвърждение. Този имейл също ще е необходим като доказателство за предявяване на претенция по гаранцията и вие трябва да представите отпечатан екземпляр от него.


II. Допълнителни условия/ изключения

За удължената гаранция на производителя се прилагат следните допълнителни условия:

1. Удължената гаранция на производителя е валидна само ако избраните помпи са само за частно ползване т.е. Не са били използвани за търговски цели или професионално и е доказано, че дефектът е възникнал в гаранционния срок и претенцията също е предявена в този гаранционен срок. Датата на оригиналния документ за покупка следователно е от критично значение за всички претенции. Тази удължена гаранция на производител не се прилага за закупени употребявани продукти.

2. GARDENA гарантира пред крайния клиент, че продуктът не съдържа никакви дефекти на материалите или изработката. Нормалното износване на части и компоненти (като трапецовидни ремъци, ротори, лампи, въздушни филтри, фиксиращи елементи за ножове, ножове, турбини, зъбчати ремъци, искрови свещи), визуални промени, износващи се части и консумативи се изключват от разширената гаранция.

3. Услугите по гаранцията се извършват чрез предоставяне на напълно функциониращ заместващ продукт или чрез ремонт на дефектния продукт, изпратен ни безплатно за нас; ние си запазваме правото на избор между тези опции. Услугите се извършват при спазване на следните условия:
• Продуктът е използван по предназначение съгласно препоръките в ръководството за работа.
• Купувачът или трета страна не са извършвали опити за отваряне или ремонт на продукта.
• Използвани са само оригинални резервни части на GARDENA при експлоатацията.
• Представено е копие на оригиналния документ за покупка и имейл за потвърждение за регистрация на продукта.

4. Разширената гаранция на производителя се ограничава до замяна или ремонт съгласно горепосочените условия. Заменените продукти или части остават наша собственост. Разширената гаранцията на производителя не представлява право за завеждане на други претенции срещу нас като производител, като например за щети. По-конкретно, вие нямате право да получите заместващ продукт докато вашият продукт се ремонтира. Гаранционните услуги не разширяват или подновяват гаранционния срок за продукта.III. Обхват на приложение на разширената гаранция на производителя


Тази гаранция се прилага само за избрани помпи, които са купени и се използват в следните държави:

Държави членки на ЕС/ държави от ЕИП, Обединеното кралство, Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларус, Босна и Херцеговина, Канада, Китай, Грузия, Хонконг, Израел, Япония, Казахстан, Киргизстан, Малта, Молдова, Нова Зеландия, Северна Македония, Русия, Швейцария, Сърбия, Южна Африка, Южна Корея, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украйна, Уругвай, САЩ, Узбекистан.

GARDENA не дава гаранция за продукти, които са закупени или се използват в други държави. GARDENA се освобождава от своето гаранционно задължение, ако изпълнението на гаранцията ще доведе до нарушение на националните или международни разпоредби на законодателството за международна търговия или на ембарго и/или други санкции.


IV Предявяване на претенция по гаранция

При предявяване на претенция по гаранцията, моля да изпратите дефектния продукт, копие на оригиналния документ за покупка и описание на дефекта на следния адрес на сервиз; моля уверете се, че сте платили пощенските разходи: [ ].

[Бележка от правния отдел: В зависимост от страната, моля да включите съответната точка за сервиз тук.]V. Приложимо законодателство

Разширената гаранция на производител се регламентира от законодателството на Федерална Република Германия с изключение на Конвенцията на Организацията на обединените нации за международна продажба на стоки. Този избор на юрисдикция не означава, че вие, като потребител, сте лишени от защитата, която ви се предоставя от тези разпоредби, които съгласно законодателството на държавата, в която обичайно пребивавате, не могат да бъдат отхвърлени с договор.