Удължена гаранция на производителя

За голям брой продукти даваме допълнително удължение на гаранцията при регистрация на продукта.
Намерете допълнителна информация и условията на гаранцията.