Стандартна гаранционна политика на производителя

Тази гаранцияне засяга законоустановените гаранционни претенции спрямо дилъра/продавача на дребно.

(Последно обновяване на: 06/05/2021)


1. GARDENA Manufacturing GmbH (по-нататък отбелязвано като "GARDENA") дава за всички нови продукти на Original GARDENA (по-нататък отбелязвани като продукти "продукти") двегодишна гаранция от момента на покупката от дилъра в съответствие със следните условия, ако продуктите са били използвани само за лична употреба, т.е. не са били използвани с търговска цел или професионално и дефекта е доказан, че се е получил през гаранционния период и претенцията е изискана по време на гаранционния период. Датата на оригиналния документ за покупка следователно е ключова за всякакви искания. Тази гаранция не се прилага за продукти втора употреба.


2. GARDENA предлага удължена гаранция за продуктите отбелязани по-долу:

• Всички нови градински инструменти на combisystem, малки инструменти и ръчни режещи инструменти (ножици, ножици за кастрене, ножици за жив плет и акумулаторни ножици за храсти) продавани от дилър след 01/06/2005 като нови стоки имат 25 годишна гаранция от датата на покупка при положение, че инструментите единствено са били използвани за лична употреба. Датата на оригиналния документ за покупка е ключова за всякакви искания.

• За избрани продукти на оригиналната система на GARDENA артикулите закупени като нови от дилър след 01/01/2018 и имат съответната маркировка на опаковката, гаранционния период е 5 години от датата на покупка, ако уредите са ползвани само за лична употреба т.е не са били ползвани за с комерсиална или професионална цел. . Датата на оригиналния документ за покупка следователно е ключова за всякакви искания.
Удължените гаранции са указани на придружаващата опаковка, в инструкциите за употреба или на сайта на GARDENA. Продуктите закупени втора употреба, не се покриват от удължената гаранция.


3. GARDENA гарантира на крайния клиент, че продуктът няма дефекти откъм материал и производство в съответствие със следните условия. Нормално износване и разкъсване на части и компоненти (като V-образни колани, работни колела, крушки, въздушни филтри, части фиксиращи остриетата, ножове, турбини, зъбни колани, свещи), визуални промени, износени части консумативи са изключени от гаранцията.


4. Услугите от гаранцията се характеризират от доставяне на пълна, функционална замяна на продукта или чрез поправяне на дефектен продукт безплатно като го изпратите до нас; запазжаме си правото да изберем между тези две опции. Тази услуга е предмет на следните условия, които трябва да се изпълнят:
• Продуктът се е употребявал съгласно целите на ръковоството за употреба.
• Нито купувача, нито друга страна не се е опитала да отвори или да поправи продукта.
• Единствено резервни части на Оригиналната система на GARDENA и износени части да били използвани при употребата на продукта.
• Предостави се копие от оригиналния документ за покупка.


5. Тази гаранция се ограничава до замяната или поправката в съответствие с посечените преди това условия. Заменените продукти и части стават наша собственост. Гаранцията не представлява право да се натрупват други искания към производителя, като повреди. По-специално, нямате право да получите заместващ продукт, докато Вашият продукт се поправя. Гаранционните услуги не бива удължават или подновяват гаранционния период на продукта.


6. Гаранцията важи само за продукти закупени и използвани в следните страни:

Страни членки на ЕС/страни от EEA, United Kingdom, Albania, Armenia, Australia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Canada, China, Georgia, Hong Kong, Israel, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malta, Moldova, New Zealand, North Macedonia, Russia, Switzerland, Serbia, South Africa, South Korea, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, USA, Uzbekistan.

GARDENA не осигурява гаранция за продукти закупени или използвани в други страни. GARDENA ще бъде освободена от задължението си на гаранция, ако изпълнението на гаранцията би довело до нарушаване на националните или международните регулации относно законодателството на международната търговия или ембаргота и/или други санкции.


7. Ако правите иск по гаранцията, моля изпратете повредения продукт и копие от оригиналния документ за покупка и описание на щетата на следния адрес за Сервиз; моля уверете се, че сте покрили пощенските разходи: [ ул. Осми декември 13, София 1700, ет. 1 офис 5 ]
8. Гаранция се управлява от закона на Федерална Република Германия с изключение на конвенцията на ООН по договори за Международната търговия на стоки (CISG).

Този избор на юрисдикция не означава, че вие, като потребител, сте лишени от защитата, която ви се предоставя от тези разпоредби, които съгласно законодателството на държавата, в която обичайно пребивавате, не могат да бъдат отхвърлени с договор.