Гаранция

GARDENA предлага гаранция за отлично функциониране на всичките ѝ продукти за период от 24 месеца (важи за цяла Европа) от датата на покупката от  магазина. Гаранцията не важи за продукти купени "втора ръка".

Гаранцията може да бъде по-дълга за някои продукти като:

  • Всички нови combisystem градински инструменти, малки инструменти и ръчни режещи инструменти (ножици, ножици за кастрене, ножици за жив плет и ножици за храсти) продавани от магазин след 1 юни 2005 г., гаранционният срок е 25 години, при условие че инструментите са били използвани само за любителска употреба.
  • Избрани артикули оригиналната система на GARDENA продадени след 01/01/2018 като нови имат 25 годишна гаранция от датата на покупка при условие, че са използвани само за любителска употреба.

Удължени условия на гаранцията са упоменати на съответстващата търговска опаковка, в инструкциите за експлоатация или на уебсайта на GARDENA. 

Гаранцията включва всички значителни дефекти на продукта, които могат доказани като дефекти от производството или материала. 

Гаранцията се покрива от предоставяне на напълно функциониращ, заменящ уред или с поправка на повреден уред, изпратен до нас безплатно; ние си запазваме правото да изберем между тези опции. Услугата е обект на следните уловия:

  • Уредът е бил използван по предназначение и съгласно с инструкциите за употреба
  • Нито купувача, нито трета страна са се опитали да поправят уреда
  • Само резервни части на Оригиналната система на GARDENA са били използвани при експлоатацията
  • Представяне на касовата бележка

Гаранцията не покрива естественото износване, и по – специално на: остриета, задържащи болтове, турбини, осветителни тела, ремъци на работни колела, задвижващи ремъци, работни колела, въздушни филтри, запалителни свещи, както и повреди, причинени от неправилна употреба и неспазване на инструкциите за употреба и поддръжка

Гаранцията на производителя е ограничена до подмяната и поправката на продукти в съответствие с гореспоменатите условия. Гаранцията на производителя не представлява право да предявявате други искове срещу нас като производител, например за вреди. Тази гаранция на производителя разбира се не засяга задължителните и договорните искания спрямо дилърите/магазините.

Гаранцията на производителя се управлява от закона на Федерална Република Германия.

В случай на рекламация моля върнете увредения уред, заедно с копие на бележката и описание на повредата, с платено клеймо на адрес за сервизиране на най-близкия до Вас дистрибутор на Gardena:

https://www.gardena.com/bg/poddrajka/namerete-magazin-ili-serviz/