16 Rezultati pronađeni za: Trosmjerna Y spojnica
Trosmjerna Y spojnica
Broj artikla : 2934-20
Dijeli izvor vode na dva dijela.
Trosmjerna Y spojnica
Broj artikla : 934-50
Dijeli izvor vode na dva dijela.
Trosmjerna Y spojnica Profi System
Broj artikla : 2833-20
3-way Y-Coupling
Trosmjerna spojnica Profi System
Broj artikla : 2834-20
Za veći protok vode
Brza trosmjerna spojnica
Broj artikla : 7119-20
Za grananje crijeva i za priključak crijeva
T-spojnica Profi System
Broj artikla : 2835-20
Za veći protok vode
Produžna spojnica
Broj artikla : 931-50
Za jednostavno produljivanje crijeva
Produžna spojnica
Broj artikla : 2931-29
Za produljivanje crijeva
Redukcijska spojnica Profi System
Broj artikla : 2830-20
Za veći protok vode
GARDENA Spojnica za raspršivače
Broj artikla : 5304-20
Sprinkler Connection Piece
Novo
Spojnica 1"-1"
Broj artikla : 2758-20
Spaja dvije Kutije za ventile V3
Spojnica za zatvaranje crijeva
Broj artikla : 7118-20
Za zatvaranje brze trosmjerne spojnice GARDENA
Jednostavno priključivanje spojne cijevi
Spojnica za kabele (24 V)
Broj artikla : 1282-20
Poprečni presjek kabela od 0,33 mm² do 1,5 mm².
Valve-4-Way-Coupling
Za tlačne cijevi do 40bar radnog tlaka kao i usisna te visokotlacna crijeva.
Za nožne i međuventile
Jednostavno priključivanje spojne cijevi