GARDENA

Uvjeti i odredbe

Odredbe i uvjeti za stvaranje i korištenje korisničkog računa za registraciju proizvoda

(zadnje ažuriranje: 01. 02. 2024.)

 

1. Općenito

 

Ovi uvjeti korištenja koje propisuje GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Njemačka (u daljnjem tekstu "GARDENA", "mi", "nas" ili "naš") vrijede u njihovoj odgovarajućoj verziji u trenutku sklapanja ugovora o kreiranju i korištenju osobnog korisničkog računa za www.gardena.com/hr i za registraciju proizvoda (u daljnjem tekstu „OU“).

 

GARDENA je podružnica Husqvarna AB (public.). Svrha korisničkog računa i usluga koje se uz njega pružaju je omogućiti vam korištenje funkcija korisničkog računa, a posebno registrirati svoje proizvode i dobiti pregled tih registriranih proizvoda kako je detaljno opisano u odjeljku 2.

 

Uvjeti korisnika koji odstupaju ili dopunjuju ove Opće uvjete neće se primjenjivati.

 

2. Osnovni zahtjevi, kreiranje korisničkog računa

 

Besplatno je kreirati i koristiti korisnički račun. Ne morate izraditi korisnički račun, no morat ćete ga izraditi ako želite registrirati proizvod i koristiti funkcije korisničkog računa, posebno sadržaj i usluge opisane u nastavku.

 

Morate imati najmanje 18 godina da biste kreirali račun.

 

S korisničkim računom imate posebno priliku koristiti sljedeće funkcije:

 

   a) Postavke profila (pojedinosti računa, postavke lozinke, brisanje računa)

   b) Registracija proizvoda

   c) Registrirani proizvodi (pregled proizvoda registriranih putem korisničkog računa s rokom jamstva)

 

Kada kreirate korisnički račun, prihvaćate da će se kreirati osobni račun. Ovim korisničkim računom će upravljati Husqvarna AB (public.). Kada kreirate korisnički račun, morate odabrati korisničko ime (e-mail adresu) i lozinku. Vaše korisničko ime i lozinka ne smiju biti uvredljivi, rasno ili etnički uvredljivi, seksualno eksplicitni ili klevetnički, kršiti prava intelektualnog vlasništva ili prava na osobnu privatnost.

 

Prilikom kreiranja korisničkog računa od vas će se tražiti vaša adresa e-pošte, ime i prezime, zemlja podrijetla i lozinka. Kada kreirate račun, obvezujete se da nećete unijeti ništa osim podataka koji su istiniti (tj. i ažurni). Nakon što pošaljete podatke o registraciji, primit ćete potvrdu e-poštom s vezom za potvrdu. Za dovršetak registracije potrebno je kliknuti na ovu poveznicu za potvrdu. Nakon što se registrirate, dobit ćete svoj korisnički račun s vlastitim podacima za prijavu. Tada ćete imati pravo koristiti svoj korisnički račun u okviru ovih OU-a.

 

Vaš račun je osoban i ne smijete prenijeti svoj račun trećim stranama ili dopustiti trećim stranama da koriste vaš korisnički račun. Vaša je odgovornost zaštititi svoje podatke za prijavu od pristupa neovlaštenih osoba. Lozinka se mora redovito mijenjati iz sigurnosnih razloga. Ako imate razloga vjerovati da su treće strane dobile pristup vašem korisničkom računu, morate nas odmah obavijestiti. Imamo pravo, ali ne i obvezu, blokirati pristup vašem korisničkom računu ako imamo razloga vjerovati da su treće strane dobile neovlašteni pristup vašem korisničkom računu.

 

Ako se niste prijavili na svoj korisnički račun nekoliko mjeseci zaredom, zadržavamo pravo da vam pošaljemo obavijest e-poštom kojom vas obavještavamo da ćete se, ako želite zadržati svoj korisnički račun, morati prijaviti na svoj račun unutar određenog razdoblje od primitka obavijesti e-poštom. Ako se ne prijavite na svoj korisnički račun unutar ovog određenog razdoblja, mi ćemo deaktivirati ili ukloniti vaš korisnički račun i obavijestiti vas e-poštom o tome i o posljedičnom prekidu odnosa korištenja koji je temelj ovih OU-a.

 

3. Obrada osobnih podataka

 

Kada kreirate svoj korisnički račun, od vas će se tražiti da date određene podatke o sebi. Prije korištenja korisničkog računa pročitajte našu obavijest o privatnosti. Našu obavijest o privatnosti možete pronaći ovdje: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/.

 

4. Licenca

 

Pod uvjetom da prihvatite i pridržavate se ovih OU-a, GARDENA vam daje neisključivu, neprenosivu, opozivnu licencu (u daljnjem tekstu "Licenca") za korištenje korisničkog računa i povezanih usluga. Licenca je dodijeljena za privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu. GARDENA ne daje vama niti bilo kojoj drugoj osobi dopuštenje za kopiranje ili izmjenu bilo koje od usluga koje su vam pružene putem korisničkog računa. Vi ili treća strana ne smijete razvijati, dopunjavati, dekompilirati ili vršiti obrnuti inženjering usluga bez našeg pristanka (obrnuti inženjering). Elektronički napadi bilo koje vrste na usluge su zabranjeni. To uključuje prijenos virusa ili špijunskog softvera. Svaki pokušaj da se to učini predstavlja kršenje prava GARDENE. Ako prekršite ova ograničenja ili bilo koja druga ograničenja navedena u ovom Odjeljku 4, GARDENA ima pravo raskinuti odnos korištenja (uključujući Licencu) na kojem se temelje ovi Opći uvjeti izvanrednih uvjeta bez prethodne obavijesti. Također možete biti kazneno gonjeni ili odgovorni za štetu.

 

Ova Licenca se dodjeljuje na neograničeno vremensko razdoblje i automatski će prestati nakon raskida odnosa korištenja koji je temelj ovih OU-a, npr. u skladu s Odjeljkom 8 u nastavku. § 69e UrhG (Njemački zakon o autorskim pravima) ovime ostaje nepromijenjen.

 

5. Vaše korištenje korisničkog računa i usluga; prava trećih osoba

 

Možete koristiti samo račun korisnika te usluge i sadržaj koji su vam pruženi u okviru ovih Općih uvjeta. Suglasni ste i jamčite da nećete koristiti usluge i njihov sadržaj na način da:

 

   a) je lažan, obmanjujući, neistinit ili netočan,

   b) promiče ili potiče nezakonite aktivnosti,

   c) je rasno ili etnički uvredljiv i/ili predstavlja huškanje protiv manjine (npr. nacionalne ili etničke skupine),

   d) predstavlja klevetu ili je na drugi način seksualno eksplicitan,

   e) napada seksualnu orijentaciju ili vjeru ili je na bilo koji drugi način diskriminatoran,

   f) vrijeđa ili proganja pojedinca,

   g) je na bilo koji način štetan, uvredljiv, uvredljiv ili nezakonit ili krši prava trećih strana (kao što su, ali ne ograničavajući se na, autorska prava i prava na zaštitni znak), ili

   h) na drugi način proturječi namjeni usluga ili ovim OU.

 

Kao korisnik, sami ste izravno odgovorni prema trećim stranama za povrede prava trećih strana za koje ste odgovorni. U slučaju opravdanih zahtjeva trećih strana prema GARDENI kao rezultat takvog kršenja, dužni ste nadoknaditi GARDENA u visini gubitka za koji ste odgovorni, osim ako ste u mogućnosti dokazati da niste odgovorni za povreda koja rezultira gubitkom.

 

6. Mrežne naknade i pristup

 

Vi ste odgovorni za osiguranje vašeg pristupa mreži potrebnog za korištenje sadržaja i usluga dostupnih putem korisničkog računa. Općenito, davatelji usluga treće strane koje koristite za pristup mreži naplaćivat će dodatne troškove, npr. za prijenos podataka. Nećemo platiti te troškove. Osim toga, odgovorni ste za nabavu i održavanje najnovijeg hardvera ili softvera potrebnog za pristup i korištenje naših usluga.

 

7. Dostupnost korisničkog računa

 

GARDENA nastoji osigurati da se korisnički račun može koristiti sa što manje prekida. Iz tehničkih razloga, svoj korisnički račun možda ćete moći koristiti samo ograničeno ili privremeno uopće nećete moći koristiti, kako vremenski tako i sadržajno. Na pristup korisničkom računu također mogu utjecati ili prekinuti radovi na održavanju, ažuriranja ili drugi kvarovi (osobito tehnički problemi, hardverski kvarovi ili softverske greške).

 

Nadalje, zadržavamo pravo promijeniti, prekinuti ili privremeno obustaviti pružanje korisničkog računa u bilo kojem trenutku bez prethodne najave u mjeri u kojoj smo to obvezni učiniti prema zakonu ili odluci nadležnog tijela ili ako je to potrebno kako bi kako bi se spriječila prijetnja IT-u i sigurnosti podataka relevantnih za korisnički račun.

 

8. Odgovornost GARDENE

 

Ako GARDENA pruža besplatne usluge u skladu s ovim OU, GARDENA će biti odgovorna samo za namjerno nedolično ponašanje i grubi nemar. Odjeljci 523, 524 Njemačkog građanskog zakonika (BGB) vrijede u skladu s tim za materijalne nedostatke i nedostatke vlasništva.

 

Također vrijedi sljedeće:

 

GARDENA je odgovorna za namjerno pogrešno ponašanje i grubi nemar u skladu s odredbama Produkthaftungsgesetz (Njemački zakon o odgovornosti za proizvode) za krivični (ili jednostavno nemarni) gubitak života, tjelesnu ozljedu ili oštećenje zdravlja, za prijevarno prikrivanje kvara ili pretpostavku jamstva u skladu sa zakonskim propisima i u mjeri u kojoj stupa na snagu opseg primjenjivosti odjeljka 70 TKG (Njemački zakon o telekomunikacijama) (odgovornost pružatelja telekomunikacijskih usluga dostupnih javnosti).

 

Odgovornost tvrtke GARDENA ograničena je na tipičnu, predvidivu štetu zbog pukog nemarnog kršenja bitne ugovorne obveze. Bitne ugovorne obveze su one obveze čije je izvršenje od vitalnog značaja za pravilno izvršenje ugovora, na čije se poštivanje ugovorni partner može redovito pouzdati, a čije kršenje dovodi u pitanje postizanje svrhe ugovora.

 

U svim ostalim slučajevima, odgovornost tvrtke GARDENA je isključena. U mjeri u kojoj je odgovornost GARDENE isključena ili ograničena, to se također odnosi na osobnu odgovornost njezinog osoblja, radnika, zaposlenika, predstavnika i posrednika.

 

9. Prestanak odnosa korištenja

 

Možete zatražiti da GARDENA izbriše vaš korisnički račun u bilo kojem trenutku i prekine korištenje sadržaja i usluga dostupnih putem njega. Molimo koristite funkciju brisanja predviđenu za ovu svrhu na korisničkom računu. Nakon brisanja korisničkog računa, odnos korištenja između vas i tvrtke GARDENA koji je temelj ovih OU-a se prekida.

 

GARDENA može raskinuti odnos za korištenje koji je temelj ovih Općih uvjeta uz otkazni rok od četiri (4) tjedna. Nadalje GARDENA pridržava parvo u skladu sa zakonskim odredbama, raskinuti ugovor koji je predmet ovih Općih uvjeta iz dobrog razloga bez prethodne najave, te time ukinuti vaš korisnički račun i pristup sadržaju i uslugama dostupnim preko njega, ako ozbiljno kršite ove Opće uvjete ili ako se dogode druge izvanredne okolnosti koje, uzimajući u obzir sve okolnosti pojedinačnog slučaja i vagajući interese obiju strana, čine nerazumnim nastavak ugovornog odnosa za GARDENA. Obavijesti o raskidu koje izdaje GARDENA moraju biti u pisanom obliku kako bi se smatrale valjanima.

 

GARDENA nadalje ima pravo privremeno obustaviti pristup vašem korisničkom računu s trenutačnim učinkom ako postoji razlog za vjerovanje da kršite bilo koju materijalnu odredbu ovih Općih uvjeta.

 

Razdoblje jamstva za registrirane proizvode ostaje nepromijenjeno brisanjem korisničkog računa i posljedičnim prekidom odnosa korištenja koji je temelj ovih OU-a.

 

10. Promjene sadržaja i usluga dostupnih putem korisničkog računa

 

GARDENA neprestano uvodi inovacije kako bi svojim korisnicima pružila najbolje moguće iskustvo. Osim toga, vrsta i opseg usluga koje zasebno nudi GARDENA, a kojima se može upravljati ili ih pregledavati pomoću korisničkog računa, mogu se povremeno promijeniti. GARDENA stoga pridržava pravo ažuriranja ili promjene sadržaja i usluga dostupnih putem korisničkog računa, pod uvjetom da je takvo ažuriranje ili promjena (i) neophodna kako bi GARDENA bila u skladu s obveznim pravnim zahtjevima ili u skladu s obvezujućim nalogom suda ili nadležnog autoriteta; (ii) potrebno je za prikaz promjena zasebno ponuđenih usluga; (iii) znači samo prilagodbu odgovarajućim dokazanim ili trenutnim tehnološkim standardima; ili (iv) ne nadilazi ono što je uobičajeno u trgovini i razumno je za vas u usporedivim slučajevima, tj. ne iznevjerava vaša legitimna očekivanja da nastavite koristiti dostupni materijalni sadržaj ili usluge. Primjeri promjena vrste ili značajki mogu uključivati ispravke programskih pogrešaka, sigurnosne zakrpe i poboljšanu funkcionalnost.

 

11. Izmjene OU

 

GARDENA zadržava pravo da vam predloži izmjene ovih Općih uvjeta. GARDENA će vam ponuditi izmjene OU-a u razumnom vremenskom roku u pisanom obliku tijekom procesa prijave za korisnički račun. U skladu s odredbom u sljedećoj rečenici, morate aktivno pristati na našu predloženu promjenu. U slučaju (i) manjih izmjena Općih uvjeta koje ne utječu na materijalne odredbe, i (ii) izmjena koje su potrebne zbog promjene zakona, pravomoćne sudske presude ili obvezujućeg naloga nadležnog tijela, Vaš pristanak smatrat će se danima ako GARDENA ne primi pisanu obavijest o vašem odbijanju promjena prije predloženog datuma njihovog stupanja na snagu. Ako se ne slažete s manjim promjenama koje smo predložili, možete obavijestiti GARDENA o svom odbijanju promjena do predloženog datuma njihovog stupanja na snagu. U slučaju odbijanja ili izostanka suglasnosti u slučaju materijalnih promjena ili odbijanja u slučaju manjih promjena, odnos korištenja na kojem se temelje ovi Opći uvjeti i dalje će se primjenjivati na postojeće Opće uvjete. Kada vas obavještava, GARDENA će vas obavijestiti o zahtjevu za pristankom ili o vašem pravu na odbijanje i važnosti nedostatka pristanka ili isteka roka za odbijanje.

 

12. Mjerodavno pravo

 

Ovi Opći uvjeti podliježu zakonu Savezne Republike Njemačke, s izuzetkom međunarodnog privatnog prava i UN-ove konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. (CISG). Ovaj izbor nadležnosti ne znači da ste vi, kao potrošač, lišeni zaštite koju vam daju one odredbe od kojih se, prema zakonu države u kojoj imate uobičajeno boravište ne može sporazumno odstupiti.

 

13. Klauzula o odvajanju

 

Ako pojedine odredbe ovih Općih uvjeta budu ili postanu ništavne ili nevažeće u cijelosti ili djelomično, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi. Statutarni zakon (Odjeljak 306 (2) Njemačkog građanskog zakonika (BGB)) zamijenit će sve odredbe koje nisu uključene ili su nevažeće. U svim ostalim aspektima, strane će zamijeniti ništetnu ili nevaljanu odredbu valjanom odredbom koja je što je moguće bliža ekonomskoj svrsi ništetne ili nevaljane odredbe, osim ako dopunsko tumačenje ugovora ima prednost ili je moguće.

 

14. Rješavanje potrošačkih sporova

 

Obavještavamo vas da ne sudjelujemo i nismo obvezni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova od strane upravitelja potrošačke arbitraže.

 

15. Podaci za kontakt

 

Ako imate pitanja o sadržaju ili uslugama dostupnim putem vašeg korisničkog računa, kontaktirajte: podrska.gardena.hr@husqvarnagroup.com

 

Zadnja izmjena: 01. 07. 2023