vrtlarski snovi

Jamstvo

Jamstveni uvjeti za GARDENA jamstvo proizvođača

(Zadnji put ažurirano 31. 01. 2023)

Uz prava predviđena ovim uvjetima krajnji kupac ima pravo na zakonska prava u slučaju materijalnih nedostataka, koja prava kupca nisu ograničena ovim uvjetima.

 1. Tvrtka GARDENA Manufacturing GmbH sa sjedištem u [Hans-Lorenser-Strasse 40 Ulm, D-89079 Germany] (u nastavku "GARDENA") za sve nove originalne proizvode tvrtke GARDENA (u nastavku "proizvodi") daje dvogodišnje jamstvo koje počinje teći od trenutka originalne kupnje od distributera i vrijedi pod sljedećim uvjetima: proizvodi su kupljeni i upotrebljavani za privatnu upotrebu, odnosno nisu se upotrebljavali za komercijalne ili profesionalne namjene i/ili svrhe, a do neispravnosti je dokazano došlo tijekom jamstvenog razdoblja (tj. roka) te je zahtjev GARDENI upućen unutar tog jamstvenog razdoblja. Jamstveno razdoblje za svaki proizvod prikazuje se na ikoni otisnutoj na pakiranju proizvoda ili u opisu proizvoda na mreži dostupnom na web-mjestu www.gardena.com. Datum na originalnom dokazu o kupnji (u nastavku "jamstvo") stoga je ključan za sva potraživanja iz jamstva. Ovo jamstvo nije primjenjivo na polovne, odnosno rabljene proizvode.

  Neovisno o gore navedenom, u zakonom propisanim situacijama, prava iz jamstva imaju i osobe koje koriste proizvode u svrhu svoje profesionalne ili komercijalne djelatnosti. U tom slučaju GARDENA daje jednogodišnje jamstvo od trenutka prve (inicijalne) kupnje od prodavatelja (ili od trenutka isporuke robe, ako je to propisano zakonom), ako se dokaže da je kvar nastao unutar jamstvenog roka, i ako je reklamacija GARDENI podnesena u jamstvenom roku.

  Gore navedena pravila o produženom jamstvu odnose se isključivo na potrošače, odnosno fizičke osobe koje kupuju GARDENA proizvode u svrhu koja je izvan njihove trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti (u nastavku "krajnji kupac" i/ili "kupac" i/ili "potrošač"). Produženo jamstvo navedeno je na pripadajućoj prodajnoj ambalaži, u korisničkom priručniku ili na web-mjestu društva GARDENA. Proizvodi kupljeni kao rabljeni nisu pokriveni produljenim jamstvom.

 

 1. GARDENA krajnjem kupcu jamči kako je proizvod lišen nedostataka u materijalu i obradi, ali pod sljedećim uvjetima: Jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje i habanje dijelova i komponenti (klinastog remenja, rotora, žarulja, filtara zraka, dijelova za fiksiranje noževa, noževa, turbina, nazubljenog remenja, svjećica), vidljive promjene, istrošene i potrošne dijelove (npr. baterije).

 

 1. Usluge u sklopu jamstva pružaju se isporukom potpuno funkcionalnog zamjenskog proizvoda ili besplatnim popravkom neispravnog proizvoda koji je GARDENI poslan, s time da GARDENA zadržava pravo odabira jedne od tih opcija. Ova usluga podložna je sljedećim uvjetima:

 

  1. Kupac je Proizvod upotrebljavao u predviđenu svrhu, prema preporukama u korisničkom priručniku.
  2. Kupac ili treća strana nisu pokušali otvoriti niti popraviti proizvod.
  3. Kupac je u radu upotrebljavao isključivo originalne rezervne dijelove i dijelove koje koristi i koji su odobreni od društva GARDENA (tj. GARDENA rezervne i potrošne dijelove).
  4. Kupac je predočio GARDENI presliku originalnog dokaza o kupnji.

 

 1. Jamstvo je ograničeno na zamjenu ili popravak u skladu s navedenim uvjetima. Zamijenjeni proizvodi ili dijelovi postaju vlasništvo društva GARDENA. Jamstvo ne predstavlja pravo na druga potraživanja od društva GARDENA kao proizvođača, npr. na ime obeštećenja. Konkretno, kupac nema pravo na zamjenski proizvod dok je kupčev proizvod na popravku. Kupac ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do trenutka kada mu stvar bude vraćena. Jamstvenim servisom u slučaju manjeg popravka jamstveni rok produljuje se za onoliko koliko je kupac bio lišen stvari, međutim kad je izvršena zamjena stvari ili njezin bitan popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene odnosno od vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

 

 

 1. Ovo je jamstvo valjano u cijelom svijetu.

Tvrtka GARDENA bit će oslobođena svojih jamstvenih obveza ako bi njihovim ispunjavanjem došlo do kršenja nacionalnih ili međunarodnih propisa o vanjskoj trgovini, embarga i/ili drugih sankcija.

 

 1. U slučaju zahtjeva kupca za vrijeme trajanja jamstva GARDENA Manufacturing GmbH obvezna je o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu. Zahtjev za popravkom i proizvod, presliku originalnog dokaza o kupnji i opis kvara kupac je dužan poslati na sljedeće adrese ovlaštenih servisa.

  GARDENA centralni ovlašteni servis za Hrvatsku:
  Međimurka BS d.o.o., Kalnička 67, 40000 Čakovec; Tel: 040/384 660, Fax: 040/384-760, Mob: 098/461 054, servis@medjimurka-bs.hr

  GARDENA ovlašteni servisi za Hrvatsku:
  • KENCEK d.o.o., Čulinečka cesta 97, 10040 Zagreb, Tel: 01 28 66 977, Fax: 01 29 90 171, kencek@kencek.hr
  • GEMMA SERVIS, Ul. Andrije Peruča 38, 51000 Rijeka, Tel: 051/431-638, 051/217-118, gemma-servis@ri.t-com.hr.

 

 1. Za jamstvo je nadležno zakonodavstvo Savezne Republike Njemačke, a u skladu s propisima Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Taj odabir zakonodavstva ne znači kako ste vi kao kupac lišeni zaštite koju vam ti propisi pružaju i koja vam se u okviru zakonodavstva države vašeg prebivališta ne može ugovorno oduzeti. U slučaju da kupac ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske za jamstvo je nadležno zakonodavstvo Republike Hrvatske.

 

 

GARDENA Manufacturing GmbH

Hans-Lorenser-Str. 40

89079 Ulm

NJEMAČKA

picture_as_pdf

Adrese servisnih usluga