Šuma sa sunčevim zrakama

FSC® certifikat

FSC® je kratica za Forest Stewardship Council®. Osnovana je kao samostalna nevladina organizacija za promicanje odgovornog gospodarenja šumama. Sustav FSC® osigurava korištenje drva koje dolazi iz šuma koje uzima u obzir društvene, ekonomske i ekološke potrebe sadašnjih i budućih generacija.

U 2022. u cijelom svijetu oko 200.000.000 hektara šuma ima FSC® certifikat i postoji oko 50.000 certifikata diljem svijeta.

Proces certificiranja odvija se duž cijelog lanca proizvoda i potvrđuje da materijal ima FSC® certifikat duž cijelog lanca nabave. FSC® logo identificira drvo i papir koji potječu iz šuma kojima se održivo upravlja.

FSC Logo

GARDENA ima FSC® certifikat od 2005. godine i pridonosi usklađenosti s društvenim i ekološkim standardima FSC® certificiranja. GARDENA u svojim proizvodima koristi samo 100% FSC® certificirano drvo.

Zašto kupiti FSC® certificirane proizvode

Drvo je obnovljiv, reciklirajući i trajan materijal. Imamo odgovornost pozitivno utjecati na nabavu i preradu drva. Kupnjom FSC® certificiranih proizvoda pridonosite odgovornoj nabavi drva. Također podupirete nabavu drva koja štedi resurse i održavanje šumskog ekosustava.
Pridonosite zaštiti ugroženih šuma i podržavate da se nezakonito posječeno drvo ne prerađuje u proizvode koje koristite.

Neke od FSC® certificiranih proizvoda možete vidjeti na slikama. Za više FSC® certificiranih proizvoda potražite FSC® na web stranici GARDENA i pronađite cijeli asortiman.

GARDENA EcoLine

GARDENA ClickUp

GARDENA NatureLine