19 Rezultati pronađeni za: Spojnica za kabele (24 V)
Spojnica za kabele (24 V)
Broj artikla : 1282-20
Poprečni presjek kabela od 0,33 mm² do 1,5 mm².
T-spojnica Profi System
Broj artikla : 2835-20
Za veći protok vode
GARDENA Spojnica za raspršivače
Broj artikla : 5304-20
Sprinkler Connection Piece
Produžna spojnica
Broj artikla : 931-50
Za jednostavno produljivanje crijeva
Produžna spojnica
Broj artikla : 2931-29
Za produljivanje crijeva
Trosmjerna Y spojnica
Broj artikla : 934-50
Dijeli izvor vode na dva dijela.
Trosmjerna Y spojnica
Broj artikla : 2934-20
Dijeli izvor vode na dva dijela.
Redukcijska spojnica Profi System
Broj artikla : 2830-20
Za veći protok vode
Trosmjerna Y spojnica Profi System
Broj artikla : 2833-20
3-way Y-Coupling
Trosmjerna spojnica Profi System
Broj artikla : 2834-20
Za veći protok vode
Spojnica za zatvaranje crijeva
Broj artikla : 7118-20
Za zatvaranje brze trosmjerne spojnice GARDENA
Brza trosmjerna spojnica
Broj artikla : 7119-20
Za grananje crijeva i za priključak crijeva
Valve-4-Way-Coupling
Jednostavno priključivanje spojne cijevi
Za tlačne cijevi do 40bar radnog tlaka kao i usisna te visokotlacna crijeva.
Za nožne i međuventile
Reguliranje ili isključujivanje protok vode
Regulira ili prekida protok vode
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, SILENO city, smart SILENO city, 2018, ROBOTIC LAWN MOWERS
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, 2018, ROBOTIC LAWN MOWERS
Operators Manual
No Image Available
OM, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, 2017, Robotic Lawn Mowers
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Robotic Lawnmower, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, 2016