157 Rezultati pronađeni za: Priključak crijeva 19 mm (3/4
Priključivanje na početku crijeva
Premium sustavni priključak na početku crijeva
Premium sustavni priključak na početku crijeva
Za rad dviju priključnih naprava, za grananje crijeva, za priključak crijeva promjera npr. 19 mm (3/4") na 13 mm (1/2")
Za veći protok vode
Jednostavno spojite
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Idealan za promjenu priključnih uređaja
Upravljanje i isključivanje protoka vode direktno na slavini
4-milimetarski priključak crijeva
Broj artikla : 7290-20
Za produženje ili popravak crijeva.
6-milimetarski priključak crijeva
Broj artikla : 7291-20
Za produženje ili popravak crijeva.
8-milimetarski priključak crijeva
Broj artikla : 7292-20
Za produženje ili popravak crijeva.
Za produženje ili popravak crijeva.
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Stabilan priključak za početak i kraj crijeva.
Priključivanje na početku crijeva
Jednostavno spojite
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1476, 6000/5 automatic, Potopna tlačna crpka, 2018-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 9010-29, 9013-29, GP 3000/4, GP 3600/4, Vrtna pumpa, 2019-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 9020-29, 9022-29, PTU 3000/4, PTU 3600/4, Kućna hidroforska pumpa, 2019-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Potopna crpka / crpka za otpadnu vodu, Art 01787-20, Art 01802-20, 2011-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1787, 1802, 21000 inox, 20000 inox, Potopna crpka/crpka za otpadnu vodu, 2018-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1780, 1795, 7000, 7500, Potopna crpka/crpka za otpadnu vodu, 2018-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1783, 1785, 1797, 1799, 9000 aquasensor, 13000 aquasensor, 8500 aquasensor, 13000 aquasensor, Potopna crpka/crpka za otpadnu vodu, 2018-02
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Kućni vodovod, Art 01770-29, Art 01772-29, Art 01774-29, 2005-11
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 9025-29, 4700/2 inox, Potopna tlačna crpka, 2019-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2018-08
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2016-03
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1768, 1771, 1773, 5900/4 inox, 5900/4 inox automatic, 6100/5 inox automatic, Potopna tlačna crpka, 2019-09
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2015-07
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1461, 1468, 5500/3, 6000/4, Potopna tlačna pumpa, 2014-06
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 9000-29, 9001-29, 9005-29, 9006-29, 8200, 8600, 8800, 9300, Uronska pumpa za čistu vodu / Uronska pumpa za prljavu vodu, 2019-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1777, 1790, 6000, 6000, Uronjiva pumpa/Pumpa za prljavu vodu, 2016-03
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1707, 1709, 3000/4, 3500/4, Vrtna pumpa, 2018-03
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1707, 1709, 3000/4, 3500/4, Vrtna pumpa, 2015-07