71 Rezultati pronađeni za: Navojni priključak za slavinu
Za veći protok vode
Za veći protok vode
Priključak za slavine s navojem
Priključak za slavine s navojem
Priključak za slavine s navojem
Okrugli priključak za slavinu
Broj artikla : 2908-20
Dobro i jednostavno pristaje ručki
Nakošeni priključak za slavinu
Broj artikla : 2999-20
Zbog zakretljivog priključka nema presavijanja i uvijanja crijeva na slavini.
Priključak za dvostruku slavinu
Broj artikla : 8193-20
Spojite dva uređaja s jednom slavinom
Za rad dviju priključnih naprava, za grananje crijeva, za priključak crijeva promjera npr. 19 mm (3/4") na 13 mm (1/2")
Omogućuje priključivanje dva uređaja
Spojite dva uređaja s jednom slavinom
Priključak se može rotirati i zakretati
Dobro i jednostavno pristaje ručki
Za spajanje navojne spojnice crijeva s priključkom za slavinu
Premium sustavni prilagodnik za slavine s navojem
Premium sustavni prilagodnik za slavine s navojem
Premium sustavni prilagodnik za slavine s navojem
Premium sustavni prilagodnik za slavine s navojem