17 Rezultati pronađeni za: Kutni dio 25 mm x 3/4
Za navodnjavanje do 12 kutnih posuda s priključkom za vodu
Sigurno spajanje
Za povezivanje vertikalnih i / ili kutnih posuda
Aquazoom Comfort 250/1
Broj artikla : 1971-20
Raspršivač za navodnjavanje najmanjih pravokutnih područja
Za trajno navodnjavanje kvadratnih i pravokutnih područja
Komplet za navodnjavanje kvadratnih i pravokutnih područja
Komplet za navodnjavanje kvadratnih i pravokutnih područja
Aquazoom Comfort 250/2
Broj artikla : 1973-29
Raspršivač za navodnjavanje manjih pravokutnih područja prema željama svakog pojedinog korisnika
Aquazoom Comfort 350/2
Broj artikla : 1975-20
Raspršivač za navodnjavanje različitih pravokutnih područja prema željama svakog pojedinog korisnika
GARDENA NatureUp! Osnovni kutni set
Broj artikla : 13153-20
Modularan sustav za jednostavno ozelenjavanje zidova
Za montažu elemenata na zid
Sigurno spajanje
Sigurno spajanje
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 9000-29, 9001-29, 9005-29, 9006-29, 8200, 8600, 8800, 9300, Uronska pumpa za čistu vodu / Uronska pumpa za prljavu vodu, 2019-10