45 Rezultati pronađeni za: Glava kružnog, sektorskog i impulsnog raspršivača Premium
Glava raspršivača za velika područja
Raspršivač Classic - akcija
Broj artikla : 969-20
Cijenovno atraktivna ponuda za zalijevanje malih područja. Predmet prethodnog sporazuma. Prodaja isključivo u pakiranju od 54 komada!
Novo
19 x 19 mm (3/4" x 1/2")
Novo
19 x 19 mm (3/4" x 3/4")
Fino raspršivanje za krhke biljke
Fino raspršivanje za krhke biljke
Prodaje se isključivo u kolutima
Komplet priključaka za crijevo raspršivača GARDENA
Komplet za navodnjavanje kvadratnih i pravokutnih područja
Fino raspršivanje za krhke biljke
Fino raspršivanje za biljke
Fino raspršivanje za krhke biljke
Premium Osnovni komplet
Broj artikla : 18298-20
Premium komplet za brzo spajanje crijeva i slavine
Premium mlaznica za čišćenje
Broj artikla : 18305-20
Metalna mlaznica za praktično čišćenje i zalijevanje. Zaštita od smrzavanja.
Višenamjenski tuš Premium
Broj artikla : 18317-20
Metalni tuš za različite potrebe pri čišćenju i zalijevanju s pet različitih načina raspršivanja vode. Zaštita od smrzavanja.
Štapna prskalica Premium
Broj artikla : 18336-20
Metalna štapna prskalica za idealna za zalijevanje i čišćenje s velikim dometom. Zaštita od smrzavanja.
Premium sustavni prilagodnik za slavine s navojem