55 Rezultati pronađeni za: 33,3-milimetarski priključak za dvostruku slavinu (G 1
Spojite dva uređaja s jednom slavinom
Priključak za dvostruku slavinu
Broj artikla : 8193-20
Spojite dva uređaja s jednom slavinom
Za rad dviju priključnih naprava, za grananje crijeva, za priključak crijeva promjera npr. 19 mm (3/4") na 13 mm (1/2")
Omogućuje priključivanje dva uređaja
Okrugli priključak za slavinu
Broj artikla : 2908-20
Dobro i jednostavno pristaje ručki
Nakošeni priključak za slavinu
Broj artikla : 2999-20
Zbog zakretljivog priključka nema presavijanja i uvijanja crijeva na slavini.
Za veći protok vode
Za veći protok vode
4-milimetarski priključak crijeva
Broj artikla : 7290-20
Za produženje ili popravak crijeva.
6-milimetarski priključak crijeva
Broj artikla : 7291-20
Za produženje ili popravak crijeva.
8-milimetarski priključak crijeva
Broj artikla : 7292-20
Za produženje ili popravak crijeva.
Za produženje ili popravak crijeva.
Priključak za slavine s navojem
Za produženje ili popravak crijeva.
Ventil sa zapornikom povratnog toka
Usisna košara za međuventile
Priključak se može rotirati i zakretati
Za usisavanje bez poteškoća