Standardna jamstvena pravila proizvođača

Uz prava predviđena ovim uvjetima krajnji kupac ima pravo na zakonska prava u slučaju pogrešaka. Ta se prava mogu besplatno primijeniti i nisu ograničena ovim uvjetima.
(Zadnji put ažurirano 30.08.2022)


1. Tvrtka GARDENA Manufacturing GmbH (u nastavku "GARDENA") za sve nove originalne proizvode tvrtke GARDENA (u nastavku "proizvodi") daje dvogodišnje jamstvo. Ako određeni proizvod ima duže jamstveno razdoblje, to će biti naznačeno ikonom otisnutom na pakiranju odgovarajućeg proizvoda i/ili u opisu proizvoda na mreži dostupnom na www.gardena.com. Jamstvo počinje teći od trenutka originalne kupnje od distributera i podložno je sljedećim uvjetima: proizvodi su se upotrebljavali za privatnu upotrebu, odnosno nisu se upotrebljavali za komercijalne ili profesionalne namjene, a do oštećenja je dokazano došlo tijekom jamstvenog razdoblja te je zahtjev upućen unutar tog jamstvenog razdoblja. Datum na originalnom dokazu o kupnji (u nastavku "jamstvo") stoga je ključan za sva potraživanja. Ovo jamstvo nije primjenjivo na polovne proizvode.


2. GARDENA krajnjem kupcu jamči kako je proizvod lišen nedostataka u materijalu i obradi, podložno sljedećim uvjetima. Jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje i habanje dijelova i komponenti (klinastog remenja, rotora, žarulja, filtara zraka, dijelova za fiksiranje noževa, noževa, turbina, nazubljenog remenja, svjećica), vidljive promjene, istrošene i potrošne dijelove.


3. Usluge u sklopu jamstva pružaju se isporukom potpuno funkcionalnog zamjenskog proizvoda ili besplatnim popravkom neispravnog proizvoda koji nam je poslan, s time da zadržavamo pravo odabira jedne od tih opcija. Ova usluga podložna je sljedećim uvjetima:
• Proizvod ste upotrebljavali u predviđenu svrhu, prema preporukama u korisničkom priručniku.
• Kupac ili treća strana nisu pokušali otvoriti niti popraviti proizvod.
• U radu ste upotrebljavali isključivo originalne rezervne dijelove i dijelove podložne trošenju tvrtke GARDENA.
• Predočili ste nam presliku originalnog dokaza o kupnji.


4. Jamstvo je ograničeno na zamjenu ili popravak u skladu s navedenim uvjetima. Zamijenjeni proizvodi ili dijelovi postaju naše vlasništvo. Jamstvo ne predstavlja pravo na druga potraživanja od nas kao proizvođača, npr. na ime obeštećenja. Konkretno, nemate pravo na zamjenski proizvod dok je vaš proizvod na popravku. Jamstvenim servisom ne produljuje se jamstveno razdoblje proizvoda.


5. Ovo je jamstvo valjano u cijelom svijetu.
Tvrtka GARDENA bit će oslobođena svojih jamstvenih obveza ako bi njihovim ispunjavanjem došlo do kršenja nacionalnih ili međunarodnih propisa o vanjskoj trgovini, embarga i/ili drugih sankcija.


7. U slučaju potraživanja u sklopu jamstva, pošaljite neispravan proizvod, presliku originalnog dokaza o kupnji i opis kvara na sljedeću adresu servisa; obvezno pokrijte troškove slanja:

GARDENA centralni ovlašteni servis za Hrvatsku:
Međimurka BS d.o.o., Kalnička 67, 40000 Čakovec; Tel: 040/384 660, Fax: 040/384-760, Mob: 098/461 054, servis@medjimurka-bs.hr

GARDENA ovlašteni servisi za Hrvatsku:
• KENCEK d.o.o., Čulinečka cesta 97, 10040 Zagreb, Tel: 01 28 66 977, Fax: 01 29 90 171, kencek@kencek.hr
• GEMMA SERVIS, Ul. Andrije Peruča 38, 51000 Rijeka, Tel: 051/431-638, 051/217-118, gemma-servis@ri.t-com.hr
• PAVLOV ALATI d.o.o., Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 Kaštel Gomilica, Tel: 099/8216724, 021/220022, pavlov.alati@st-t-com.hr


8. Za jamstvo je nadležno zakonodavstvo Savezne Republike Njemačke, a u skladu s propisima Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG). Taj odabir zakonodavstva ne znači kako ste vi kao kupac lišeni zaštite koju vam ti propisi pružaju i koja vam se u okviru zakonodavstva države vašeg prebivališta ne može ugovorno oduzeti.


GARDENA Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ulm
NEMČIJA