18321-20-L-002

Räägime kvaliteedist...

Garden Life
Intervjuu Reiner Häufelega, GARDENA kvaliteedikontrolli osakonna juhatajaga
Hr Häufele, teie vastutate kvaliteedi eest GARDENAS?

Mitte ainult mina. Meie firmas on kõik vastutavad meie toodete ja tööprotsessi kvaliteedi eest. Meie ülesandeks on tagada, et pärast planeerimis- ja tootmisprotsessi jõuaksid tarbijani kvaliteetsed tooted, mis vastavad meie klientide ootustele. Selle tulemuseni jõudmiseks peame kogu arendus- ja tootmisprotsessi vältel silmas pidama kehtestatud kvaliteedinõudeid ning jälgima nende täitmist.

Mida tähendab kehtestatud kvaliteedinõue?

Esiteks, iga toode on erinev. Muruniidukil on täiesti teised ülesanded kui kultivaatoril või oksatangidel. Igale tootele ja selle funktsioonidele on omad spetsiifilised kvaliteedinõuded. Need nõuded pannakse koos turundusosakonnaga paika juba toote plaani võtmisel, et arendusosakond saaks toote väljatöötamisel neist lähtuda. Meie otsustame näiteks selle, milliseid teste tuleb aiakääridel kvaliteedikontrollis läbida, et tulemuseks oleks tööriist, mis peab kliendi kasutuses vastu terve oodatava kasutusea.

Kuidas kvaliteeti kontrollitakse?

Oleme oma Ulmis asuvas laboratooriumis töötanud iga toote jaoks välja eraldi testprogrammi. Kvaliteedi objektiivseks hindamiseks rakendame kiirteste, mis imiteerivad reaalseid kasutussituatsioone. Meil ei ole aega oodata, kuni toode jõuab loomulikul teel oma kasutusea lõppu. Kasutame teste, mis simuleerivad toote tüüpilisi kasutussituatsioone võimalikult lühikese ajaühiku sees. Testid on välja töötatud, tuginedes aastatepikkustele kogemustele ning klientidel töö käigus ette tulnud situatsioonidele.
Kuidas see reaalselt välja näeb?

Testide jaoks töötatakse välja ja ehitatakse suures osas automaatsed masinad ja seadmed, milles tooted viibivad soovitava ajaperioodi või mida läbivad soovitud arv kordi. Oksatangid lõikavad näiteks erineva läbimõõdu ja kuivusastmega ning erinevatest puitudest pulki. Voolikukäru veereb tunde lintkonveieril, millele on kinnitatud pulgad, imiteerimaks väga konarlikku pinda. Kukutame voolikukärusid korduvalt meetri kõrguselt vastu maad ning teeme vastupidavusteste treppidel.

Miks te seda teete?

Paljud kasutajad hoiavad voolikukäru keldris ning veavad seda trepist üles ja alla. Kui voolik on vett täis, on käru suhteliselt raske. Sageli ei käsitse kasutajad oma kärusid just kõige leebemalt. Üritame simuleerida kõige raskemaid tingimusi, millesse toode sattuda võib.

Kas tööriist peab kõigele vastu pidama?

Kõigele loomulikult mitte! GARDENA toodete ostjad maksavad nende eest õiglast hinda ning seetõttu on neil oma ostule ka teatud – õigustatud – ootused. Neil on õigus eeldada, et toode on vastupidav ning töötab alati laitmatult, seda isegi siis, kui oodatav kasutusiga on ületatud. Just selliste omaduste pärast tasub osta bränditooteid, mitte odavaid reatööriistu. See on ainus viis tagada pikaajaline rahulolu oma ostuga.

Teie suudate seda garanteerida?

See ongi meie töö. Meie pakume nõuandeid ning teeme teste juba toote arendusprotsessi ajal. Testime ja kontrollime sisseostetavate osade, näiteks lülitite ja juhtmete kvaliteeti ja testime seeriatootmises valmivaid tooteid. Kui midagi on valesti, anname kohe häiret ja võime isegi peatada kauba jaemüügi.

Olete te ise GARDENA toodete kvaliteediga rahul?

Jah, täiesti. Kuna oleme oma toodete kvaliteedis nii kindlad, siis näiteks mehaanilistel kääridel ja GARDENA combisystemil on 25-aastane grantii. See peaks ka klientidele muljet avaldama.