03241-20-L-015-42cm

Lumekoristus – reeglid koduomanikele

Garden Life
Kui sajab lund, peavad koduomanikud olema teadlikud mõnest asjast. Kõige tähtsamad punktid on esitatud allpool.

Kõigile kohustuslik lumekoristus

Niipea kui on sadanud lund, peavad kodu- ja majaomanikud seda koristama asuma. Majaomanik võib selle ülesande edasi anda üürnikule, kui see on sätestatud üürilepingus. Isegi tööl käivad inimesed ja pensionärid peavad tagama, et lumi saab koristatud, kuigi nad võivad selle eest maksta kellelegi teisele.

Millal tuleb lund koristada?

Üldiselt tuleb teerajad puhastada 80–120 cm laiuselt ajavahemikus kl 6.30–20.00. Raske lumesaju korral tuleb teeradu puhastada mitu korda päevas, kuid alles siis, kui lund enam ei saja. Kui jalakäija kukub puhastamata alal pärast kl 20.00, on tema ise kukkumise eest vastutav, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõestada, et elanikud ei täitnud oma kohustust koristada lund ettenähtud ajal. 

Palun kontrolli oma kohalikus omavalitsuses kehtivaid eeskirju!

Ekspertnõuanne

Teesoola kasutamine võib kahjustada lähedalasuvaid taimi ja mõjutada pikaajaliselt mulda. Seepärast on pinna libeduse vähendamiseks parem kasutada graniitkillustikku, liiva või spetsiaalseid graanuleid.