EM-Holz-016-47cm

Küttepuude ideaalne hoiustamine

Garden Life
ores puit sisaldab palju vett. Kuna suure niiskusesisaldusega puit ei põle tõhusalt, peavad küttepuud enne nende kütmiseks kasutamist seisma.

Miks peab küttepuid kuivatama?

Toore ja rohelise puidu kaalust moodustab pool vesi. Et toorest puitu saaks küttematerjalina kasutada, on vaja seda kuivatada, et puidu niiskusesisaldus oleks alla 20%. Tavaliselt on pärast üheaastast hoiustamist ja kuivamist puidu niiskusesisaldus ikka veel 15–20%. Kuival suvepäeval mõõdetuna võib kuivatatud puidu niiskusesisaldus olla vaid 15%, samas aga udusel, niiskel sügispäeval võib see tõusta kuni 20%-ni.

Toores või halvasti ladustatud puit sisaldab liiga palju vett, mis võib põlemisel probleeme tekitada. Sel juhul tuleb vesi „puuidust välja keeta“, enne kui puit reaalselt põlema hakkab. Seeläbi kaotate väärtuslikku energiat. Kui niiskusesisaldus on optimaalsest tasemest umbes 10% võrra kõrgem, väheneb kütteväärtus ligi 9%, mis tähendab teie jaoks energia raiskamist. 

Järgnevalt anname küttepuude hoiustamiseks mõned soovitused, mis aitavad tagada puidu niiskusesisalduse alla 20%.

08713-20-L-001-36cm.eps

Küttepuid tuleb hoiustada turvaliselt ja nii, et on tagatud piisav õhu juurdepääs.

Parim meetod: risti virnastamine. Ehk teisisõnu – read tuleb ladustada vaheldumisi vertikaalselt ja horisontaalselt.

Virnastage küttepuud puidust alusele.
Nii on puud kaitstud märja ja niiskuse eest.

Jätke puuriida ja maja seina vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi. 
Sel viisil on tagatud piisav õhuvool. .

Kaitske puuriita tuule ja ilmastikutingimuste eest sobiva kattega.
Piisava õhuliikumise tagamiseks jätke puude ja katte vahele piisavalt ruumi. 

Õhuliikumine on parim, kui vähemalt üks horisontaalne külg on tuulele avatud.
EM-Holz-040-47cm