Rengöring- och underhållskit
Artikelnr : 4067-20

Funktioner

04067-20-P-001

Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik att inandas ångor eller sprej. Använd skyddshandskar.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehållet / behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Funktioner

04067-20-P-001

Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik att inandas ångor eller sprej. Använd skyddshandskar.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehållet / behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Beskrivning

Tillbehör för skötsel och underhåll av robotgräsklippare

GARDENA Rengöring-och underhållskit för robotgräsklippare innehåller en slipsvamp för rengöring av kontakter, två olika borstar för att ta bort torkat gräs och smuts från undersidan av robotgräsklipparen, rengöringsspray till plastdelarna och en specialanpassad skruvmejsel för exempelvis byte av knivar. Allt i en praktisk plastlåda med lock, som skyddar från smuts och damm.
Tekniska specifikationer
Artikelnr 4067-20
EAN-Code: 4078500024969

Information och service

Support och service

Robotic Service

Allt du behöver veta

Allt du behöver veta om trädgårdsprodukterna från Gardena i din redskapsbod. Behöver du reservdelar? Har du tappat bort bruksanvisningen? Här hittar du alla svar.

You need more info about this product?

Please contact customer service or have a look on our FAQs.
Are you looking for a manual? Then please enter the 4- or 5-digits article number into the Search field.
Gå till Vanliga frågor