VQ-599392
01_people-badge

Žmonės

Mūsų tikslas iki 2025 m.

Orientuojantis į žmones mūsų tikslas yra didinti informuotumą apie dabartinius iššūkius, su kuriais susiduria planeta. Todėl įkvepiame savo komandas ir vartotojus elgtis tvariai – tiek darbe, tiek kasdieniame gyvenime ar sode.

  • Mes skatiname savo komandų elgesio pokyčius, kad mūsų skyrius būtų dar įvairesnis, o jo darbuotojai būtų įsitraukę ir sveiki.

  • Mokome visus savo darbuotojus, kad įkvėptume imtis individualių veiksmų sprendžiant tvarumo iššūkius. Savo novatoriškais produktų sprendimais, įkvepiančiais patarimais ir paslaugų pasiūlymais įgaliname vartotojus diegti tvarius sodininkavimo įpročius.

  • Įgyvendindami savo socialinės atsakomybės tikslus jau seniai dalyvaujame socialiniuose reikaluose.

Iki 2025 m. suteiksime 5 milijonams vartotojų ir kolegų galimybę priimti tvarius sprendimus.

Employees

MŪSŲ DARBUOTOJAI

Vidinis visų mūsų darbuotojų sąmoningumo didinimas tvarumo tema

Informuotumo apie tvarumą didinimas

Mūsų darbuotojų el. mokymosi apie tvarumą programa yra pagrindinis kursas mūsų naujai pradėtoje pasaulinėje tvarumo mokymosi kelionėje. Ji skirta įtraukti visus mūsų darbuotojus ir paskatinti pokalbius apie veiksmus, kurių kiekvienas gali imtis spręsdamas klimato kaitos ir kitus tvarumo iššūkius.

Įvairovė ir įtrauktis

Įvairovę apibrėžiame plačiąja prasme, įskaitant amžių, rasę, etninę priklausomybę, lytį, seksualinę orientaciją, kultūrinę tapatybę, negalią ir bendrą gyvenimo patirtį. Svarbu, kad ji taip pat apima ir minčių įvairovę. Trys tikslai padeda mums formuoti įvairialypę ir įtraukią organizaciją:

  • Įvairovė mūsų komandose: vertinant bendrą įvairovę mūsų komandose ir lyčių pusiausvyrą vadovybėje.

  • Įtraukiantis vadovavimas ir kultūra: kasmet apklausdami darbuotojų požiūrį į įvairovę ir įtrauktį ir matuodami mokymus išklausiusių darbuotojų dalį.

  • Išorinis patvirtinimas: kasmet vertiname rezultatus naudodamiesi "Bloomberg" GEI (lyčių lygybės indeksu) ir įsipareigojame kasmet didinti savo D&I rodiklį.

Sustainovators

"Sustainovate" ambasadoriai

Mūsų "Sustainovate" ambasadorių programa įtraukia savanorius iš visos organizacijos prisidėti prie "Sustainovate" idėjų. Kas ketvirtį rengiame internetinius seminarus ir nuolat informuojame "Sustainovate" ambasadorius apie tvarumo darbotvarkę ir mūsų pažangą. Dalijamės gerąja patirtimi ir semiamės įkvėpimo iš išorės iniciatyvų bei kitų tvarumo lyderių.

Diversityleaders

Pripažinimas už lyderystę

"Financial Times" pripažino "Husqvarna Group" įvairovės lyderiu. Užėmėme 128 vietą iš 850 kandidatų, atrinktų iš 15 000 Europos įmonių sąrašo.

Our Consumers

MŪSŲ VARTOTOJAI

Kuriame tvarių sprendimų rinką ir skatiname vartotojus rinktis tvarius sprendimus

Suteikiame vartotojams galimybę diegti tvarius sodininkystės įpročius

GARDENA tiki, kad maži veiksmai gali paskatinti didelius pokyčius. Mūsų sodo įrankių asortimentas sukurtas atsižvelgiant į tvarumą. Kad sumažintume poveikį aplinkai, naudojame tokias medžiagas kaip perdirbtas plastikas ir FSC® sertifikuota mediena. Be to, mūsų gaminiai yra ilgaamžiai, todėl jais galėsite pasikliauti daugelį sodininkavimo sezonų. Tačiau svarbiausia ne tik gaminiai - tikime, kad dalydamiesi savo žiniomis apie ekologišką sodininkystę galime padėti savo klientams iš tiesų pakeisti savo žaliąsias erdves.

EcoLine products

"EcoLine" gaminiai padeda vartotojams rinktis tvarų produktą

GARDENA "EcoLine" – tai aukštos kokybės sodininkystės įrankių asortimentas, kuriam pagaminti naudojama daug perdirbtų medžiagų. Visi "EcoLine" plastikiniai elementai gaminami iš didelio kiekio perdirbto plastiko, susidariusio po vartojimo.

A colourful garden ecosystem

Žaliųjų erdvių kūrimas ir priežiūra

Skirdami sodo planavimui deramą priežiūrą ir dėmesį, geriausiai atgaivinsite savo sodą. Kad jame žydėtų gėlės, o ore tvyrotų šviežių žolelių kvapas...

Clever watering is key

Svarbiausia - protingas laistymas

Žaliosios erdvės gali egzistuoti tik tada, kai jos tinkamai prižiūrimos. Todėl svarbiausia - efektyvus laistymas. Skaitykite daugiau apie tai, kaip išmintingai naudoti vandenį.

Partnerships for change

PARTNERYSTĖ SIEKIANT POKYČIŲ

Partnerysčių kūrimas siekiant paremti mūsų su žmonėmis susijusius tikslus

Veikimas lokaliai ir globaliai

Lygiai taip pat, kaip ir aplinkosaugos srityje, suvokiame savo socialinę atsakomybę ir jau seniai dalyvaujame socialinėje veikloje.

Unicef

Ilgalaikė partnerystė su UNICEF

Nuo 2018 m. GARDENA prisideda prie pasaulinių UNICEF WASH (vandens, sanitarijos ir higienos) programų. Tai leis UNICEF iki 2023 m. suteikti daugiau kaip 290 000 vaikų ir šeimų galimybę gauti švaraus geriamojo vandens.

Cooperation with sheltered workshops

Bendradarbiavimas su globojamomis darbo grupėmis

Nuo 1980-ųjų bendradarbiaujame su neįgaliųjų dirbtuvėmis regione ir sukūrėme darbo galimybes ten kaip klientai. Vykdydami projektą "Heuweg 7", žmonės su negalia ir buvę ilgalaikiai bedarbiai kartu dirba prižiūrimi surinkimo gamykloje.

Ką mes darome kituose mūsų SUSTAINOVATE programos etapuose

Circular

Permąstymas ir perprojektavimas, kad užtikrintume išmanaus išteklių naudojimo vartotojo patirtį

Žiedinės ekonomikos principus savo organizacijoje diegiame pakartotinai naudodami medžiagas, mažindami atliekų kiekį ir didindami produktų bei produktų pakuočių perdirbamumą, taip pat sudarant sąlygas efektyviai naudoti vandenį.

Carbon

Skatinimas pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių sprendimų

Anglies dioksido kiekio mažinimas mūsų veikloje ir už jos ribų, užtikrinant mūsų sąžiningą indėlį siekiant, kad pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau kaip 1,5 °C pagal Paryžiaus susitarimą – pasaulinę klimato politikos sistemą.