Sodininkystės svajonės

Garantijos sąlygos

Garantijos sąlygos, nurodytos GARDENA gamintojo garantijoje

(Paskutinis atnaujinimas 2023-01-31)

 

Be šiose sąlygose numatytų teisių, defektų atveju galutinis klientas turi įstatymo numatytas teises. Šiomis teisėmis galima naudotis nemokamai, šios sąlygos jų neriboja.

 

 1. „GARDENA Manufacturing GmbH“ (toliau – GARDENA) suteikia garantiją visiems autentiškiems „GARDENA“ gaminiams (toliau – gaminiai). Kiekvieno gaminio garantinis laikotarpis nurodytas ant gaminio pakuotės išspausdintoje piktogramoje arba internetiniame gaminio aprašyme adresu www.gardena.com. Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo pradinio įsigijimo iš prekybos atstovo datos, laikantis toliau nurodytų sąlygų, jeigu gaminiai buvo naudojami tik asmeniniais tikslais, t. y. nebuvo naudojami komercinėms ar profesinėms reikmėms, ir galima įrodyti, kad defektas atsirado garantiniu laikotarpiu, o pretenzija taip pat pareikšta šiuo garantiniu laikotarpiu (toliau – garantija). Todėl bet kokiai pretenzijai pareikšti būtina pasiremti ant įsigijimo dokumento originalo nurodyta data. Ši garantija netaikoma įsigytiems naudotiems gaminiams.

 

 1. GARDENA garantuoja galutiniam klientui, kad produktas neturi medžiagos arba pagaminimo defektų, atsižvelgdama į toliau nurodytas sąlygas. Garantija neapima įprastinio dalių ir komponentų (tokių kaip V formos diržų, sparnuočių, lempučių, oro filtrų, peilių tvirtinimo detalių, peilių, turbinų, sinchroninių diržų, uždegimo žvakių) nusidėvėjimo ir pasenėjimo, išorinių pokyčių, pakaitinių dalių ir trumpalaikio naudojimo medžiagų (pvz., akumuliatoriai).

 

 1. Garantija bus vykdoma suteikiant visiškai veikiantį pakaitinį produktą arba pataisant sugedusį mums nemokamai atsiųstą produktą; pasiliekame sau teisę pasirinkti bet kurią iš šių galimybių. Ši paslauga teikiama atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas.

 

  1. Gaminys naudotas tik tiems tikslams, kuriems jis yra skirtas, kaip rekomenduojama naudojimo instrukcijoje.
  2. Nei pirkėjas, nei trečiųjų šalių asmenys nebandė atidaryti ar taisyti gaminio.
  3. Buvo naudojamos tik originalios GARDENA atsarginės dalys ir pakaitinės nusidėvinčios dalys.
  4. Buvo pateikta įsigijimą įrodančio dokumento originalo kopija.
  5. Buvo pateiktos gaminio registracijos el. laiško ir garantijos patvirtinimo el. laiško kopijos.

 

 1. Ši garantija apima tik pakeitimą arba pataisymą laikantis pirmiau nurodytų sąlygų. Pakeisti produktai arba dalys tampa mūsų nuosavybe. Garantija nesuteikia teisės pateikti mums kaip gamintojui kitokių pretenzijų, pavyzdžiui, dėl žalos. Taip pat jūs neturite teisės gauti pakaitinio produkto, kol jūsų produktas yra taisomas. Garantinės paslaugos nepratęsia arba neatnaujina produkto garantinio laikotarpio.

 

 

 1. Ši garantija galioja visame pasaulyje.

GARDENA bus atleista nuo garantinių įsipareigojimų, jeigu garantijos vykdymas reikš valstybinių arba tarptautinių užsienio prekybos teisės aktų arba embargo taisyklių ir (arba) kitų sankcijų pažeidimą.

 

 1. Pateikdami pretenziją pagal garantiją, klientų aptarnavimo skyriaus adresu valstybėje, kurioje jūs gyvenate, tinkamai apmokėję pašto išlaidas atsiųskite toliau nurodytus dalykus: susijusį gaminį; įsigijimą įrodančio dokumento originalo kopiją; registracijos ir garantijos patvirtinimo el. laiško(-ų) kopiją(-as); trikties aprašymą.

 

 1. Garantijai taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, nepažeidžiant Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG). Jurisdikcijos pasirinkimas nereiškia, kad jūs kaip klientas netenkate apsaugos, jums garantuojamos tomis nuostatomis, kurių sutartimi negalima nepaisyti, laikantis jūsų įprastai gyvenamoje valstybėje galiojančių įstatymų.

 

 

„GARDENA Manufacturing GmbH“

Hans-Lorenser-Str. 40

89079 Ulm

VOKIETIJA

picture_as_pdf

GARDENA aptarnavimo adresai