GARDENA

Paskyros sąlygos ir nuostatos

Naudojimo sąlygos, taikomos kuriant ir naudojant kliento paskyrą GARDENA internetinėje svetainėje bei registruojant gaminį (paskutinį kartą atnaujinta: 2024.01.30)

1. Bendroji informacija

Šios GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Vokietija (toliau – "GARDENA", "mes", "mus" arba "mūsų") nustatytos naudojimo sąlygos taikomos atsižvelgiant į sutarties sudarymo metu galiojančią versiją, kad būtų galima sukurti ir naudoti asmeninę kliento paskyrą GARDENA internetinėje svetainėje, kurią rasite apsilankę adresu www.gardena.com/lt ir užregistruoti gaminį (toliau – Bendrosios sąlygos).

GARDENA yra „Husqvarna AB (publ.)“ filialas. Kliento paskyros ir su ja teikiamų paslaugų tikslas – suteikti galimybę užregistruoti gaminius ir gauti užregistruotų gaminių apžvalgą, kaip išsamiai aprašyta 2 skyriuje.

Naudojimo sąlygos, kurios nukrypsta ar papildo šias Bendrąsias sąlygas, netaikomos.

2. Pagrindiniai reikalavimai, kliento paskyros kūrimas

Kliento paskyra sukuriama ir naudojama nemokamai. Kliento paskyra neprivaloma, tačiau ją turėsite susikurti, jei norėsite užregistruoti gaminį ir naudotis toliau aprašytu turiniu bei paslaugomis.

Turite būti bent 18 metų amžiaus, kad galėtumėte susikurti paskyrą.

Turėdami kliento paskyrą galėsite naudotis šiomis toliau nurodytomis funkcijomis:

a) Profilio nustatymai (išsami paskyros informacija, slaptažodžio nustatymai, naujienlaiškių valdymas, paskyros ištrynimas)

b) Gaminių registracija

c) Užregistruoti gaminiai (peržiūrėti per kliento paskyrą registruotus produktus su garantijos laikotarpiu)

Kurdami kliento paskyrą jūsų sutinkate, kad būtų sukurta asmeninė paskyra.  Šią kliento paskyrą valdys „Husqvarna AB (publ.)“. Kurdami kliento paskyrą turite pasirinkti naudotojo vardą (el. pašto adresą) ir slaptažodį. Jūsų naudotojo vardas ir slaptažodis negali būti kenkiantis, įžeidus rasiniu arba etniniu požiūriu, seksualinio pobūdžio, šmeižiantis, pažeidžiantis intelektinės nuosavybės teisę arba asmens privatumo teises.

Kliento paskyros kūrimo metu būsite paraginti įvesti savo el. pašto adresą, vardą ir pavardę, šalį ir slaptažodį. Esate įpareigoti paskyros kūrimo metu įvesti tik teisingą (ir nepasenusią) informaciją. Pateikę išsamią registracijos informaciją gausite patvirtinimo el. laišką su patvirtinimo nuoroda. Norėdami užbaigti registraciją, turėsite spustelėti šią patvirtinimo nuorodą. Užsiregistravus jums bus sukurta kliento paskyra , veikianti su jūsų asmeniniais prisijungimo duomenimis. Kliento paskyrą galėsite naudoti taip, kaip numatyta šiose Bendrosiose sąlygose.

Jūsų paskyra yra asmeninė, todėl jums neleidžiama perduoti paskyros trečiajai šaliai arba leisti trečiosioms šalims naudotis jūsų kliento paskyra. Jūs esate atsakingi už savo paskyros duomenų apsaugą nuo neįgaliotų asmenų prieigos. Saugos sumetimais slaptažodį reikia reguliariai keisti. Jei manote, kad trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų kliento paskyros, apie tai nedelsdami praneškite mums. Mes turime teisę, bet nesame įpareigoti, užblokuoti prieigą prie jūsų kliento paskyros, jei manysime, kad trečiosios šalys turi neteisėtą prieigą prie jos.

Jei kelis mėnesius iš eilės nebuvote prisijungę prie savo kliento paskyros, turime teisę atsiųsti jums el. laišką informuodami, kad per tam tikrą laiką nuo pranešimo gavimo turite prisijungti prie savo kliento paskyros, jei norite išlaikyti savo kliento paskyrą. Jei per nurodytą laikotarpį neprisijungsite prie kliento paskyros, mes išjungsime arba pašalinsime kliento paskyrą ir apie tai informuosime el. paštu pranešdami, kad Bendrosiomis sąlygomis grįsti naudojimo santykiai bus nutraukti.

3. Asmens duomenų tvarkymas

Kurdami kliento paskyrą būsite paraginti pateikti tam tikrą informaciją apie save. Prieš pradėdami naudotis kliento paskyra perskaitykite mūsų privatumo pranešimą. Mūsų privatumo pranešimą rasite čia: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/lt/privacy-notice/

4. Licencija

Jeigu sutinkate su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir jų laikotės, GARDENA suteikia jums neišimtinę, nepriskiriamą, neperduodamą, atšaukiamą licenciją naudoti kliento paskyrą ir susijusias paslaugas (toliau – Licencija). Licencija suteikiama privataus, o ne komercinio naudojimo tikslais. GARDENA nesuteikia jums ar bet kokiam kitam asmeniui leidimo kopijuoti ar modifikuoti paslaugų, teikiamų naudojantis kliento paskyra. Jūs ar trečioji šalis negali šių paslaugų kurti, papildyti, dekompiliuoti ar apdoroti apgrąžos inžinerijos būdu be mūsų sutikimo (apgrąžos inžinerija). Draudžiamos bet kokios elektroninės šių paslaugų atakos. Į tai įeina virusų ar šnipinėjimo programinės įrangos perdavimas. Bet koks bandymas tai daryti yra GARDENA teisių pažeidimas. Jei pažeisite šiuos ar bet kokius kitus 4 skyriuje nurodytus apribojimus, GARDENA turi teisę be pranešimo išimties tvarka nutraukti Bendrųjų sąlygų reglamentuojamą naudojimą (įskaitant Licenciją). Taip pat galite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba turėsite atsakyti už žalą.

Ši Licencija suteikiama neribotam laikui ir automatiškai nustoja galioti nutraukus Bendrosiomis sąlygomis grįstus naudojimo santykius, pvz., vadovaujantis toliau pateiktu 8 skyriumi. Vokietijos autorių teisių įstatymo (vok. „Urheberrechtsgeset“, UrhG) 69e straipsnio taikymas lieka nepakitęs.

5. Kliento paskyros ir paslaugų naudojimas, trečiųjų šalių teisės

Kliento paskyra ir teikiamomis paslaugomis bei turiniu galite naudotis tik vadovaudamiesi šiomis Bendrosiomis sąlygomis. Jūs sutinkate ir užtikrinate, kad nenaudosite paslaugų ir jų turinio toliau nurodytais būdais:

a) neteisėtai, apgaulingai, nesąžiningai arba klaidingai veiklai;

b) nelegaliai veiklai reklamuoti arba skatinti;

c) įžeidžiančiai rasiniu arba etniniu požiūriu veiklai ir (arba) norėdami agituoti prieš mažumas (pvz., nacionalinę arba etninę grupę);

d) veiklai, kuri pažeidžia asmens garbę ir orumą arba yra seksualinio pobūdžio;

e) veiklai, nukreiptai prieš seksualinę orientaciją arba religiją, ar dėl kitų priežasčių laikomai diskriminuojančia;

f) asmenį įžeidžiančiai ar persekiojamajai veiklai;

g) veiklai, kuri dėl kokių nors priežasčių yra laikoma kenksminga, įžeidžiančia arba neteisėta, ar tokiai veiklai, kuri pažeidžia trečiųjų šalių teises (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises ir prekių ženklų teises); arba

h) kitaip prieštarauja numatytam paslaugų ar šių Bendrųjų sąlygų tikslui.

Jūs, kaip naudotojas, esate pats tiesiogiai atsakingas už trečiųjų šalių teisių, už kurias esate atsakingi, pažeidimus. Esant pagrįstų trečiųjų šalių ieškinių dėl tokio pažeidimo GARDENA atžvilgiu, jūs privalote atlyginti GARDENA nuostolius, už kuriuos esate atsakingas, nebent galite įrodyti, kad nesate atsakingas už pažeidimą, dėl kurio atsirado nuostolių.

6. Tinklo mokesčiai ir prieiga

Esate atsakingi už prieigos prie tinklo, reikalingos norint naudotis per kliento paskyrą pasiekiamu turiniu ir paslaugomis, saugumo užtikrinimą. Paprastai trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kurių paslaugomis naudojatės norėdami prisijungti prie tinklo, ima papildomus mokesčius, pvz., už duomenų perdavimą. Šių mokesčių mes nepadengiame. Be to, esate atsakingi už aparatinės ar programinės įrangos, reikalingos mūsų paslaugoms pasiekti ir naudotis, atnaujinimą bei palaikymą.

7. Kliento paskyros pasiekiamumas

GARDENA stengiasi užtikrinti, kad kliento paskyra galėtumėte naudotis kiek įmanoma sklandžiau. Tačiau dėl techninių priežasčių jūsų kliento paskyros naudojimas laiko ir turinio požiūriu gali būti apribotas arba laikinai visai negalėsite jos naudoti. Prieigą prie kliento paskyros gali paveikti techninės priežiūros darbai, atnaujinimai ar kiti gedimai (techninės problemos, aparatinės įrangos gedimai ar programinės įrangos klaidos).

Taip pat pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo pakeisti, nutraukti ar laikinai sustabdyti kliento paskyros teikimą, jei to reikalauja įstatymai arba valdžios institucija, arba jei tai būtina siekiant išvengti grėsmės IT ir duomenų saugumui, susijusiam su kliento paskyra.

8. GARDENA atsakomybė

Jei GARDENA teikia nemokamas paslaugas vadovaudamasi šiomis Bendrosiomis sąlygomis, GARDENA bus atsakinga tik už tyčinius nusižengimus ir didelį aplaidumą. Dėl materialinių ir nuosavybės trūkumų atitinkamai taikomi Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 523 ir 524 straipsniai.

Taip pat taikomos šios sąlygos:

GARDENA bus atsakinga už tyčinius nusižengimus ir didelį aplaidumą pagal Vokietijos atsakomybės už gaminius įstatymą (vok. „Produkthaftungsgesetz“), už nusikalstamą (ar aplaidumo sąlygotą) gyvybės praradimą, kūno sužalojimą ar sveikatos sutrikdymą, už apgaulingą defekto slėpimą ar garantijos prisiėmimą pagal įstatymines nuostatas ir tiek, kiek yra numatyta pagal Vokietijos telekomunikacijų įstatymo (TKG) 70 straipsnio (viešai prieinamų telekomunikacijų paslaugų teikėjų atsakomybė) taikymo aprėptį.

GARDENA atsakomybė apsiriboja įprasta, numatoma žala už paprasčiausią neatsargų esminės sutartinės prievolės pažeidimą. Esminės sutartinės prievolės yra tos prievolės, kurių vykdymas privalomas siekiant tinkamai vykdyti sutartį, kurių vykdymu sutarties partneris gali reguliariai pasikliauti ir kurių pažeidimas kelia pavojų sutarties tikslo įgyvendinimui.

Visais kitais atvejais GARDENA atsakomybė netaikoma. Tiek, kiek GARDENA atsakomybė netaikoma ar apribota, tai taip pat taikoma jos personalo, darbuotojų, atstovų ir pavaduotojų asmeninei atsakomybei.

9. Naudojimo santykių nutraukimas

Galite bet kada paprašyti GARDENA ištrinti kliento paskyrą ir nebesinaudoti per ją pasiekiamu turiniu ir paslaugomis. Ištrynimo funkcija pasiekiama prisijungus prie kliento paskyros. Ištrynus kliento paskyrą, Bendrosiomis sąlygomis grįsti jūsų ir GARDENA naudojimosi santykiai yra nutraukiami.

GARDENA gali nutraukti Bendrosiomis sąlygomis pagrįstus naudojimo santykius pranešus apie tai prieš keturias (4) savaites. Be to, GARDENA pasilieka teisę, vadovaudamasi įstatymų nuostatomis, nutraukti sutartį, kuri yra šių Bendrųjų sąlygų aprašo objektas, dėl pagrįstos priežasties be išankstinio įspėjimo ir taip panaikinti jūsų kliento paskyrą bei prieigą prie per ją prieinamo turinio ir paslaugų, jei šiurkščiai pažeidžiate šias Bendrąsias sąlygas arba susiklosto kitos ypatingos aplinkybės, dėl kurių, atsižvelgiant į visas konkretaus atvejo aplinkybes ir įvertinus abiejų šalių interesus, GARDENA būtų neprotinga tęsti sutartinius santykius. Kad GARDENA pranešimas apie sutarties nutraukimą būtų laikomas galiojančiu, jis turi būti pateiktas raštu.

GARDENA turi teisę nedelsiant laikinai sustabdyti prieigą prie jūsų kliento paskyros, jei yra pagrindo manyti, kad pažeidžiate bet kurias esmines šių Bendrųjų sąlygų nuostatas.

Kliento paskyros ištrynimas ir dėl to pasibaigę Bendrosiomis sąlygomis grįsti naudojimo santykiai neturi įtakos registruotų gaminių garantijos laikotarpiui.

10. Per kliento paskyrą pasiekiamo turinio ir paslaugų pakeitimai

GARDENA nuolat kuria naujoves, kad savo naudotojams suteiktų geriausią įmanomą patirtį. GARDENA pasilieka teisę atnaujinti arba keisti turinį ir paslaugas, pasiekiamas per kliento paskyrą, su sąlyga, kad toks atnaujinimas arba pakeitimas (i) yra būtinas, kad GARDENA atitiktų privalomus teisinius reikalavimus arba įpareigojantį teismo ar kompetentingos institucijos nurodymą; (ii) reiškia pritaikymą pagal atitinkamus patikrintus arba dabartinius technologijų standartus; arba (iii) neviršija to, kas įprasta šiame versle ir yra pagrįsta panašiais atvejais, t. y. nepaneigia jūsų teisėtų lūkesčių toliau naudotis pasiekiamu turiniu ar paslaugomis. Pavyzdžiui, tipo ir funkcijų pakeitimai gali būti susiję su trikčių ir saugos pataisomis, funkcijų tobulinimu.

11. Bendrųjų sąlygų pakeitimai

GARDENA pasilieka teisę siūlyti šių Bendrųjų sąlygų pakeitimus. GARDENA Bendrųjų sąlygų pakeitimus pateiks raštu, likus ne mažiau kaip 30 dienų iki siūlomų pakeitimų įsigaliojimo datos. Kaip nurodoma kitame sakinyje pateiktose nuostatose, jūs turite sutikti su siūlomu pakeitimu. Jei tai (i) nedideli Bendrųjų sąlygų pakeitimai, kurie neturi įtakos esminėms nuostatoms, ir (ii) pakeitimai, kurie tampa privalomi pasikeitus teisės aktams, įsiteisėjus teismo sprendimui ar dėl privalomo kompetentingos institucijos nurodymo, jūsų sutikimas bus laikomas duotu, jei iki siūlomos pakeitimų įsigaliojimo datos GARDENA negaus raštiško pranešimo, kad nesutinkate su pakeitimas. Jei nesutinkate su siūlomais nedideliais pakeitimais, apie tai galite pranešti GARDENA iki siūlomos pakeitimų įsigaliojimo datos. Esminių pakeitimų atmetimo ar nesutikimo atveju arba nedidelių pakeitimų atmetimo atveju, Bendrosiomis sąlygomis grįstiems naudojimo santykiams ir toliau bus taikomos esamos Bendrosios sąlygos. GARDENA pranešimu informuos apie reikalavimą duoti sutikimą ir apie teisę su juo nesutikti, taip pat apie tai, kokią reikšmę turi sutikimo nebuvimas arba atmetimo laikotarpio pabaiga.

12. Taikoma teisė

Šioms Bendrosioms sąlygoms taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai, išskyrus privačią tarptautinę teisę ir 1980 m. balandžio 11 d. JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių (CISG). Jurisdikcijos pasirinkimas nereiškia, kad jūs kaip klientas netenkate apsaugos, jums garantuojamos tomis nuostatomis, kurių sutartimi negalima nepaisyti, laikantis jūsų įprastai gyvenamoje valstybėje galiojančių įstatymų.

13. Galiojimo išlyga

Jei atskiros šių Bendrųjų sąlygų nuostatos yra arba tampa visiškai ar iš dalies niekinėmis arba negaliojančiomis, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui. Įstatyminė teisė (Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 306 straipsnio 2 dalis) pakeičia visas neįtrauktas arba negaliojančias nuostatas. Visais kitais atvejais šalys negaliojančią arba nustojusią galioti nuostatą pakeičia galiojančia nuostata, kuri atitinka negaliojančios arba nustojusios galioti nuostatos ekonominį tikslą, nebent pirmenybė teikiama papildomam sutarties aiškinimui arba toks aiškinimas yra įmanomas.

14. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie kliento paskyroje pasiekiamą turinį ir paslaugas, susisiekite el. pašto adresu info@gardena.lt

Paskutiniai pakeitimai: 2024.01.30