01_windmills-Adobestock
01_Carbon-Badge

Anglies dioksido kiekio mažinimas mūsų veikloje

02_carbon-target

Mūsų tikslas iki 2025 m.

Suprasdami, kokie svarbūs yra neatidėliotini veiksmai klimato kaitos srityje, mes, "Husqvarna Group", siekiame jau iki 2025 m. jau 35 proc. sumažinti absoliutų anglies pėdsaką mūsų vertės kūrimo grandinėje, palyginti su 2015 m. Šis tikslas patvirtintas moksliškai pagrįstų tikslų iniciatyva  ir palaiko1,5 °C pasaulinio atšilimo scenarijų.

Tai reiškia, kad:

 • Absoliutus tikslas: sumažinti mūsų išmetamųjų teršalų kiekį 35%, nepriklausomai nuo įmonės augimo.

 • Jokio anglies dioksido kompensavimo: teikdami ataskaitas pagal šį tikslą neatsižvelgiame į anglies dioksido kompensacijas. Tikslą pasieksime patys vykdydami išmetamų teršalų mažinimo veiklą vertės grandinėje.

"Husqvana Group" taip pat įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2050 m. pasiekti nulinį grynąjį išmetamųjų teršalų kiekį.

Dėti visas pastangas, kad pasaulio temperatūra nepakiltų daugiau kaip 1,5 °C pagal Paryžiaus susitarimą

C02 sumažinimas visoje vertės grandinėje

Mūsų 2025 m. tikslas atspindi bendrą išmetamo CO2 kiekio sumažinimą visoje vertės grandinėje – nuo tiekėjų ir operacijų iki transportavimo ir produktų naudojimo. Taigi mūsų tikslas apima ne tik 1 ir 2 veiklos sričių išmetamuosius teršalus, bet ir 3 veiklos srities išmetamuosius teršalus, kaip apibrėžta šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokole.

03_scope-infographic-desktop

Transporto priemonės, mašinos, katiluose/krosnyse naudojama energija
1 aprėpties išmetamosios dujos - tai tiesioginės emisijos, išmetamos iš šaltinių, kurie nuosavybės teise priklauso įmonei arba yra jos kontroliuojami. Mes matuojame savo transporto priemonių, mašinų išmetamus teršalus ir katiluose / krosnyse naudojamą energiją.

 

Perkama elektra ir centralizuotas šildymas
2 aprėpties išmetamieji teršalai yra išmetami gaminant įsigytą elektros energiją, garą, šilumą ar vėsinimą. Dėl mūsų veiklos pobūdžio mūsų "Scope 2" išmetami teršalai apima tik įsigytą elektros energiją ir centralizuotą šildymą.

 

Tiekėjai, transportas ir produktų naudojimas
3 aprėpties išmetamieji teršalai - tai išmetamieji teršalai, kurių įmonė nekontroliuoja, bet yra netiesiogiai atsakinga savo vertės kūrimo grandinėje, pavyzdžiui, išmetami teršalai, susiję su įsigytomis prekėmis ir paslaugomis, transportu, darbuotojų kelionėmis į darbą ir kt. Mes matuojame išmetamųjų teršalų kiekį, atsirandantį dėl mūsų tiekėjų, transporto ir produktų naudojimo.

04_emissions-infographic

CO2 išmetimas vertės kūrimo grandinėje

 

 • Pagal Grupės anglies dioksido pėdsaką didžiausią poveikį darome naudodami savo gaminius.

 • Gaminių naudojimo atveju išmetamo CO2kiekis apskaičiuojamas per visą numatomą gaminių naudojimo laikotarpį.

 • Kalbant apie tiekėjus, jų 1 ir 2 aprėpties išmetamo CO2 kiekio duomenys gaunami iš CDP atskleidžiamos informacijos apie tiekimo grandinę. Tais atvejais, kai tiekėjai nepateikia savo išmetamo CO2 kiekio ataskaitų, išmetamas kiekis ekstrapoliuojamas pagal CDP duomenis.

 • Transporto srityje įtraukiame visą transportą, už kurį Grupė moka - dėl kurio daromas didžiausias CO2 poveikis - ir apie kurį turime duomenų. Tai apima visą krovinių gabenimą oro ir jūrų transportu bei dalį kelių ir geležinkelių transporto.

05_sciencebasedtarget

Mūsų tikslas yra pagrįstas mokslu

Mūsų tikslas yra patvirtintas mokslu pagrįsto tikslo iniciatyva (SBTi), kuris yra pagrindinis įmonių CO2 valdymo standartas ir atitinka visuomenės siekį apriboti pasaulinės temperatūros kilimą iki 1,5 °C.

06_CDP

Mūsų tiekimo grandinės įtraukimas

2022 m. CDP dar kartą pripažino "Husqvarna Group" "Tiekėjų įtraukimo lydere" už mūsų pastangas įtraukti tiekėjus į mūsų klimato politikos veiksmus.

Ką iki šiol pasiekėme

Emisijos apibendrinamos grupės lygmeniu, o apie pažangą pranešama grupės vadovybei ir išorei kiekvieną ketvirtį.

emissions-manufacturing

Mūsų veiklos rezultatai: 1 ir 2 aprėptis

 • 2015-2022 m. "Husqvarna Group" 75 % sumažino veiklos metu išmetamo CO2 kiekį, nors pardavimai išaugo 49 %.

 • Išmetamųjų teršalų kiekis mažinamas efektyviau gaminant, vairuojant elektrines transporto priemones ir naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

solar-roof

100% ekologiška elektros energija

Nuo 2021 m. visose "Gardena" veiklos vietose 100 % elektros energijos perkama iš atsinaujinančių šaltinių. 2023 m. naujai įsigytos "Orbit" vietos taip pat pereina prie 100 % ekologiškos elektros energijos pirkimo.

GA860-0309

Šulinio vandens naudojimas

Nuo 2004 m. iš vietinio gręžinio gaunamą vandenį naudojame keliems skirtingiems aušinimo procesams Niederstotzingeno gamykloje, naudodami vietinį uždarą ciklą. Per metus sunaudojama apie 60 000 m³ gręžinio vandens. Tai leidžia mums apskritai išvengti aušinimo šaltnešio naudojimo. Be to, per metus sutaupoma apie 300 000 kWh elektros energijos, palyginti su įprasta aušinimo mašina, kurios prireiktų nenaudojant gręžinio vandens.
Šiuo metu tiriama, kaip jį panaudoti pastatų šildymui.

08_03_recoveringheat

Šilumos atgavimas vykdant savo operacijas

GARDENA gamybos vietos regeneruoja šilumą, gautą vykdant savo veiklą. Įrenginiai Heuchlingene (Vokietija) ir Vrbno gamykloje Čekijoje pakartotinai naudoja kompresorių ir aušinimo įrenginių šilumą. Čekijoje esančioje Trinec gamykloje įrengtas išmetamųjų dujų šilumokaitis, kuris naudoja likutinę krosnies energiją ir tiekia ją į metalų nuriebalinimo programą. Šios iniciatyvos leidžia sutaupyti apie 1800 MWh energijos arba 230 tonų CO2 emisijų per metus, priklausomai nuo gamybos veiklos.

co2-emissions-product-use

Mūsų veiklos rezultatai: 3 aprėptis

 • Nepakanka spręsti dėl mūsų pačių veiklos išmetamų teršalų kiekio problemą. Mūsų pagrindinis išmetamųjų teršalų šaltinis yra mūsų produktų naudojimas.

 • "Husqvarna Group" nori pirmauti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių sprendimų srityje, todėl kuria sistemingą elektrifikacijos kelią, kad pasiektų šį tikslą. Dėl produktų naudojimo išmetamas CO2 kiekis 2015–2022 m. buvo sumažintas 31 proc.

transport-suppliers-infographic
 • Kadangi mūsų tiekėjų veiksmų tiesiogiai nekontroliuojame, tai taip pat yra sunkiausiai išmatuojama mūsų tikslo dalis. Mes prašome tiekėjų išmatuoti ir pranešti apie išmetamą CO2 kiekį CDP; nustatyti išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo veiksmus; ir nustatyti mažinimo tikslus. Nuo 2015 m. iki 2022 m. tiekėjų išmetamą CO2 kiekį pavyko sumažinti 34 proc.

 • Nuo 2015 m. iki 2022 m. transporto išmetamas CO2 kiekis buvo sumažintas 10 %. Mes stengiamės toliau optimizuoti savo transporto tinklą, diegdami išmanesnes pakuotes, kad padidintume transporto apimties efektyvumą, pagerintume pasiūlos ir paklausos planavimą.

Iškastiniu kuru varomų produktų atsisakymas

Strateginis sprendimas palaipsniui atsisakyti visų GARDENA iškastiniu kuru varomų įrankių turėjo didelį poveikį mūsų išmetamų teršalų kiekio mažinimui. Visiškai jų atsisakysime 2023 m., todėl galėsime sutelkti dėmesį į elektra varomus sodo įrankius.

Peržiūrėkite mūsų akumuliatorinius gaminius navigate_next

Ką mes darome kituose mūsų SUSTAINOVATE programos etapuose

13_Circular

Permąstymas ir perprojektavimas, kad užtikrintume išmanaus išteklių naudojimo vartotojo patirtį

Žiedinės ekonomikos principus savo organizacijoje diegiame pakartotinai naudodami medžiagas, mažindami atliekų kiekį ir didindami produktų bei produktų pakuočių perdirbamumą, taip pat sudarant sąlygas efektyviai naudoti vandenį.

13_People

Skatinimas imtis veiksmų, kurie atneštų ilgalaikių pokyčių.

Mūsų požiūris pagrįstas klientų ir komandų aistra, ryžtu ir kūrybiškumu. Didiname savo poveikį įkvėpdami klientus rinktis tvaresnius sprendimus ir sužadindami jų vaizduotę apie tai, ką jie gali pakeisti.