Robotu akcija

Nemokama instaliacija ir pinigų grąžinimo garantija

Įsigykite GARDENA vejos robotą gegužės mėnesį ir mes padovanosime Jums nemokamą instaliaciją bei pritaikysime pinigų grąžinimo garantiją*

Žemiau rasite visas GARDENA robotų vejapjovių pavasarinės akcijos sąlygas, pirkimo ir instaliavimo procedūras, taip pat autorizuotų pardavėjų bei autorizuotų instaliuotojų sąrašus.

*Akcija negalioja SILENO MINIMO robotų modeliams.

GARDENA robotų akcijos taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės apibrėžia dalyvavimo „Nemokamos instaliacijos ir pinigų grąžinimo garantijos“ akcijoje sąlygas, kurios pagrindinis objektas yra GARDENA prekės ženklo robotas vejapjovė. „Nemokamos instaliacijos ir pinigų grąžinimo garantijos“ akcija (toliau vadinama „Akcija“) - tai asmens, įsigijusio prekę teisė grąžinti įsigytą gaminį įgaliotam Pardavėjui per 45 dienas nuo prekės įsigijimo ir susigrąžinti pilną sumokėtą pinigų sumą, kurią jis mokėjo už gaminį, jei prieš tai buvo laikomasi šiose taisyklėse nustatytų sąlygų. Ši akcija neturi nieko bendra su bendrąja gaminio garantija ar jos galiojimu.

1.1 Akcijos dalyviai gali būti tik fi ziniai asmenys, kurie pirkimo dieną yra ne jaunesni nei 18 metų ir kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai (toliau vadinamas „Pirkėjas“). Didmenininkai ir mažmenininkai, parduodantys akcijoje dalyvaujančius gaminius, negali dalyvauti šioje akcijoje, kaip ir jų darbuotojai ir (arba) darbuotojų šeimos nariai.

1.2 Viena šeima, dalyvaudama akcijoje, gali įsigyti iki dviejų (2) gaminių. Terminas „šeima“ reiškia vieną ar kelis asmenis, gyvenančius kartu tuo pačiu adresu. Vienas pirkimo įrodymas gali būti pateiktas tik vieną kartą.

1.3 Akcijos pasiūlymas negali būti derinamas su individualiais pardavimo centruose galiojančiais dovanų kuponais, priemokomis, ar kitomis reklamomis.

2. AKCIJOS EIGA

2.1 Akcija apima visus GARDENA robotus vejapjoves, t.y. vejapjoves su šiais gaminio numeriais: 970550508, 967845207, 967845108, 970453508, 970450608, 967647205, 967647008, 970573208, 970573108, 970550408, 970571908, 970571708, 970550308, 970739108, 967845608, 967845508, 967845708, 967647308, 970450708, 967845208, 967845308, 967647208, 967799208, 967646808, 970571708, 970739108, 967647008, 970450608 (toliau vadinama akcijos preke).

2.2 Akcija taikoma visoms akcijoje dalyvaujančioms prekėms, kurias Pirkėjas įsigijo 2024 metais gegužės 1-31 dienomis (toliau vadinama - pirkimo laikas), visose autorizuotose prekybos vietose, kurios yra patvirtinusios savo dalyvavimą akcijoje ir yra Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.3 Akcijoje dalyvaujantys Pirkėjai, per 45 dienas nuo pirkimo dienos, gali grąžinti pirktą prekę Pardavėjui ir atgauti visą pirkimo kainą, jei laikomasi visų šiose sąlygose nurodytų taisyklių. Jei paskutinė 45-oji diena yra nedarbo diena, ar diena, kai parduotuvė yra uždaryta - grąžinamosios išmokos laikotarpis baigiasi pirmąją kitą darbo dieną.

2.4 Akcijos prekės grąžinimas turi būti vykdomas tokia tvarka:

Įsigyta prekė turi būti grąžinta į tą pačią parduotuvę, kurioje ji buvo įsigyta. Gaminys turi būti originalioje pakuotėje, įskaitant visus originalius jo priedus (visas dalis, panaudotas sumontuoti robotą vejapjovę), t.y. su visais priedais ir dalimis, kurios buvo pakuotėje prekės pardavimo metu.

Užpildyti Produkto grąžinimo formą ir pateikti originalią sąskaitą faktūrą, iš kurios matyti, kad prekė buvo įsigyta akcijos laikotarpiu. Pirkėjas turi išsaugoti originalų pirkimo įrodymo dokumentą, nebent jis pareikalauja grąžinti pinigus - tokiu atveju, Pirkėjas taip pat perduos Pardavėjui sąskaitos faktūros originalą, o Pardavėjas šiame dokumente nurodys, kad pirkimo kaina buvo grąžinta akcijos laikotarpiu.

Pardavėjas, kuris priima akcijos metu įsigytą gaminį, nuodugniai jį apžiūri, jei grąžinamas produktas yra nepažeistas, nesugadintas ir pilnai atitinka akcijos sąlygose išvardintus reikalavimus, grąžina Pirkėjui visą pirkimo sumą, įskaitant PVM, pateiktą kartu su mokėjimo įrodymu, kad tokia suma buvo sumokėta perkant prekę.

Jei Pardavėjas įtaria, kad gaminys buvo naudojamas pažeidžiant akcijos sąlygose nurodytus punktus bei bendrąsias naudotojo instrukcijas (esančias gaminio pakuotės viduje), taip pat, jei gaminys yra sugadintas, buvo naudojamas ne pagal paskirtį bei kitus, Pardavėjui atpažįstamus ir akivaizdžiai matomus pakitimus - gaminys bus siunčiamas į autorizuotą aptarnavimo centrą. Pardavėjas išsiunčia prekę, Produkto grąžinimo formoje nurodęs priežastį, įrašęs aptarnavimo cento duomenis, padaro dokumento kopiją ir originalą grąžina Pirkėjui. Aptarnavimo išlaidos nėra taikomos Pirkėjui.

Autorizuoto aptarnavimo centro išvada yra galutinė ir neginčijama, ji turi būti pateikta raštu per tris (3) darbo dienas nuo akcijos prekės gavimo. Jei įgaliotas aptarnavimo centras nustato, kad Pirkėjas turi teisę į išmoką, Pardavėjas turi nedelsdamas jam pranešti ir grąžinti pirkimo sumą grynaisiais pinigais. Priešingu atveju, informuoja Pirkėją apie neigiamą atsakymą, o Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per aštuonias (8) darbo dienas savo sąskaita paimti gaminį iš įgalioto aptarnavimo atstovo.

3. NEMOKAMOS INSTALIACIJOS PASLAUGA

3.1 Nemokamos instaliacijos paslauga suteikiama 2024 m. gegužės mėnesio 1-31 dienomis įsigytiems GARDENA robotams vejapjovėms. Išskyrus SILENO MINIMO 250 (Gam. nr.: 970462808), Sileno MINIMO 400 (Gam. nr. 970517008) ir SILENO MINIMO 500 (Gam.nr.: 970462908) robotus vejapjoves. Ši paslauga bus suteikta tik GARDENA autorizuotų instaliacijos atstovų, kurių sąrašą rasite apsilankę adresu www.gardena.lt. Instaliacijos paslauga atliekama 50 km spinduliu nuo paslaugos teikėjo buveinės.

3.2 Nemokamos instaliacijos paslauga suteikiama tik kabelio kiekiui, esančiam roboto vejapjovės pakuotėje. Papildomo kabelio, jo instaliavimo išlaidos bei kitos diegimo paslaugos (pavyzdžiui, kabelio klojimas po/ant grindinio, įvažų, takelių ir pan.) turi būti padengtos kliento, iš anksto suderinus tokių paslaugų įkainius su paslaugos teikėju.

3.3 Instaliacijos paslauga bus suteikta per 45 dienas nuo prašymo GARDENA autorizuotam instaliacijos atstovui pateikimo, išskyrus atvejus, kai yra objektyvių priežasčių, dėl kurių per šį laikotarpį negalima atlikti instaliacijos ir Pirkėjas abipusiu sutarimu susiderina ilgesnį instaliacijos paslaugos atlikimo laiką. Jei nebuvo padaryta esminių instaliacijos klaidų, antrinės instaliacijos ar korekcijų poreikis gali būti apmokestintas.

4. PAŠALINIMAS IŠ AKCIJOS

4.1 Pirkėjai negali dalyvauti akcijoje, jei jie pateikia netikslią asmeninę informaciją ir/arba bando dalyvauti šioje akcijoje daugiau nei vieną (1) kartą.

4.2 Jei paaiškėja priežastys, dėl kurių Pirkėjas gali būti pašalintas iš akcijos, ir šios priežastys nustatomos po pirkinio sumos grąžinimo, Pardavėjas turi teisę atgauti grąžintą išmoką.

5. DUOMENŲ APSAUGA

5.1 Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas naudotų savanoriškai pateiktus asmeninius duomenis tik akcijos vykdymo tikslais ir laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 nuostatomis. Pardavėjai, kuriems Pirkėjas pateikia savo asmeninius duomenis, yra įgalioti juos valdyti sutartiniu būdu.

6. KITA

6.1 Dėl pateisinamų priežasčių, UAB „Husqvarna Lietuva“ pasilieka teisę nutraukti arba keisti akcijos taisykles ar jos sąlygas. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos, informaciją paskelbus įgaliotose ir akcijoje dalyvaujančiose prekybos vietose taip pat ir paskelbus svetainėje www.gardena.lt

6.2 Šias taisykles reglamentuoja Lietuvos teisė. Ginčo atveju, Kauno teismas turi jurisdikciją.

6.3 Už taisyklių ir sąlygų interpretavimą yra atsakinga UAB „Husqvarna Lietuva“ ar jos paskirtas asmuo.

6.4 Šios taisyklės yra paskelbtos tinklalapyje www.gardena.lt visą akcijos trukmę ir mažiausiai 45 dienas po akcijos pabaigos. Dokumentus, susijusius su grąžintais gaminiais, saugo UAB „Husqvarna Lietuva“ pagal LR taikomus duomenų apsaugos reglamentus. Pasibaigus minėtiems terminams, dokumentai bus sunaikinti.

GARDENA SILENO ROBOTŲ AUTORIZUOTI PARDAVĖJAI

 

UAB “Ermitažas”

(Akropolis) Ozo g. 25, Vilnius

Pramonės pr. 6B, Kaunas

Palangos pl. 16 Sudmantų k., Klaipėdos r.

Raudondvario pl. 131, Kaunas

Tilžės g. 227, Šiauliai

Žemaitijos g. 72, Mažeikiai

Plento g. 3, Jonava

J. Basanavičiaus g. 108E, Utena

Vytauto g. 115 Dukstynos k., Ukmergės r.

 

UAB “Makveža”

J. Basanavičiaus g.6, Utena

Kauno g. 160, Marijampolė

Klaipėdos g. 170R, Panevėžys

Novočėbės k. 3, Kėdainiai

Pilkalnio g. 3, Vilnius

Pramonės g. 7, Šiauliai

Skuodo g. 41, Mažeikiai

Vytauto g.183, Narsiečių km., Kauno raj.

Pergalės g. 36, Vilnius

Ateities g. 15, Vilnius

Raudondvario pl. 205, Kaunas

Santaikos g. 26B, Alytus

 

UAB “Topo Grupė” (Topo centras)

Savanorių Pr. 206 A, Kaunas

Ukmergės g. 240, Vilnius

Taikos Pr.64 (Arena), Klaipėda

Aido g. 8, (Pc Akropolis), Šiauliai

Klaipėdos g. 143 A (Babilonas), Panevėžys

Ozo g. 25 (2 Aukstas), Vilnius

Žirmūnų g. 64 (Rimi), Vilnius

Islandijos Pl. 32 (Mega), Kaunas

Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas

 

UAB “Mano robotas”

Veiverių g. 63, Kaunas

Kareivių g. 19-121, Žirmūnai, Vilnius

Baltų pr. 40, Kaunas

 

UAB “Depo DIY LT”

Klaipėdos g. 145, Panevėžys

Maksimiškiu g. 5, Vilnius

Ukmergės g. 373, Vilnius

Vakarinis Aplinkelis 8, Kaunas

Šilutes Pl. 28, Klaipėda

Karaliaučiaus g. 19, Šiauliai

 

UAB “Kesko Senukai Lithuania”

Draugystės g.8C, Kaunas

Islandijos Pl.32, Kaunas

Dangeručio g. 1, Vilnius

Vikingų g. 3, Vilnius

P.Lukšio g. 34, Vilnius

Ukmergės g. 244, Vilnius

Šilutės Pl. 35/35A, Klaipėda

Veiverių g. 148, Kaunas

Jonavos g. 62, Kaunas

Vytauto Pociūno g. 10, Vilnius

Liepų g. 81, Klaipėda

Pramonės g. 5, Šiauliai

 

UAB “Aplinkos tvarkymo technika”

Vasario 16-osios g. 31, Ukmergė

 

G.Gotovskio IĮ

Šaltupio g. 19 Anykščiai

 

UAB “Gitana”

Pramonės pr. 63, Kaunas

Bičiulių g. 32, Budrikų k., Klaipėdos raj.

Metalistų g. 6C, Šiauliai

Pirklių g. 5, Vilnius

 

Guna UAB

Plungės g. 37, Rietavas

 

Ingusta UAB

Santaikos g. 26, Alytus

 

Ivabaltė UAB

Stoties g. 23, Rokiškis

 

J.Mikučio IĮ

Pramonės g. 2B, Šilutė

 

IĮ “Kelmės technika”

Vilbėno g. 6 , Verpenos km., Kelmės raj.

 

Sauris UAB

Gedimino g. 106, Kaišiadorys

 

Swedish transport technics UAB

Pramonės pr. 11, Kaunas

 

Technika girioms ir parkams UAB

Vilniaus g. 17, Molėtai

Kęstučio g. 1D, Lentvaris

Verkių g. 32, Vilnius

 

V. Kurševičiaus IĮ “Vildaras”

Technikos g. 3, Kaunas

 

UAB Vektonas

Kauno g. 34, Vilnius

 

Žolmedis UAB

Šilutės pl. 2, Klaipėda

 

El. Parduotuvės:

www.bigbox.lt

www.pigu.lt

www.varle.lt

www.mokivezi.lt

www.manorobotas.lt

www.ermitazas.lt

www.senukai.lt

www.viskasaplinkai.lt

www.zaliastotele.lt

www.topocentras.lt

NEMOKAMA INSTALIACIJOS PASLAUGA ATLIEKAMA ŠIUOSE AUTORIZUOTUOSE CENTRUOSE:

 

ANYKŠČIAI

G.Gotovskio IĮ, Šaltupio g. 19, tel: +370 381 52753

DRUSKININKAI

Žaliasis kampas UAB, Veisiejų g. 39, tel: +370 313 58020

IGNALINA

Pjūklininkas UAB, Geležinkelio g. 28, tel: +370 614 25471

JONIŠKIS

Pasienis UAB,Pašvitinio g. 6B, tel: +370 426 60124

KAIŠIADORYS

Sauris UAB, Gedimino g. 106, tel: +370 346 52477

KAUNAS

Gitana UAB, Pramonės pr. 63, tel: +370 37 311566

V.Kurševičiaus IĮ “Vildaras”,Veiverių g. 99, tel: +370 657 78851

V.Kurševičiaus IĮ “Vildaras”, Technikos g. 3, tel: +370 657 86902

UAB Mano robotas, Veiverių g. 63, tel: +370 37 91196

UAB Mano robotas, Baltų pr. 40, tel: +370 690 03690

KAZLŲ RŪDA

UAB "Alsoda", M. K. Čiurlionio g. 22, Kazlų Rūda, tel: +370 640 17355

KĖDAINIAI

Technika miškui ir sodui UAB, Dvaro g. 6, tel: +370 620 12044

KELMĖS RAJ.

IĮ “Kelmės technika”, Vilbėno g. 6, Verpenos km., tel: +370 677 75755

KLAIPĖDA

Žolmedis UAB, Šilutės pl. 2, tel: +370 463 90290

KLAIPĖDOS RAJ.

Gitana UAB, Bičiulių g. 32, Budrikų k., tel: +370 463 90823

KURŠĖNAI

Ilonos Virbickienės UAB, Vytauto g. 57, tel: +370 686 83271 

MARIJAMPOLĖ

Gitana UAB, Gamyklų g. 9, tel: +370 343 92708

MAŽEIKIAI

Marijos Ronkauskienės prekybos įmonė, M.Daukšos g. 27, tel: +370 676 52943

NEMENČINĖ

Technika gamtai UAB, Bažnyčios g. 36, tel: +370 613 88401

PANEVĖŽYS

A.Meškausko IĮ, Ramygalos g. 139, tel: +370 454 33068

Gitana UAB, J. Janonio g. 2B, tel: +370 454 61063

PLUNGĖ

Sodo ir miško mažoji technika UAB, J.Tumo-Vaižganto g. 38A, tel: +370 448 57777

RADVILIŠKIS

IĮ Arunasta, Turgaus g. 9B, tel: +370 618 32025

RASEINIAI

Tikas UAB, Sporto g. 10, tel: +370 656 42453

RIETAVAS

Guna UAB, Plungės g. 37, tel: +370 448 68797

ROKIŠKIS

Donėjus UAB, Gabijos g. 2, Parokiškės km., tel: +370 634 55374

Ivabaltė UAB, Stoties g. 23, tel: +370 458 32538

ŠALČININKAI

I.Marcevičiaus IĮ, “Technoprizmė”, Vilniaus g. 13C, tel: +370 618 51717

ŠIAULIAI

Gitana UAB, Metalistų g. 6C, tel: +370 415 52538

ŠILALĖ

Žolmedis UAB, Struikų g. 4, tel: +370 449 74454

ŠILUTĖ

J.Mikučio IĮ, Pramonės g. 2B, tel: +370 441 52304

ŠIRVINTOS

Aplinkos tvarkymo technika UAB, Vilniaus g. 142, tel: +370 699 47511

ŠVENČIONYS

Pjūklininkas UAB, Vilniaus g. 21, tel: +370 614 25472

TELŠIAI

S.Daukanto IĮ, Sedos g. 41, tel: +370 688 92030

UKMERGĖ

Aplinkos tvarkymo technika UAB, Vasario 16-osios g. 31, tel: +370 656 34847

Gerluko prekyba UAB, Deltuvos g. 20B, tel: +370 349 54415

UTENA

Pjūklininkas UAB, Basanavičiaus g. 12, tel: +370 614 25470

VARĖNA

I.Marcevičiaus IĮ “Technoprizmė”, Savanorių g. 9, tel: +370 610 23355

VILNIUS

Gitana UAB, Pirklių g. 5, tel: +370 523 11539

Levantina UAB, Ukmergės g. 315B, tel: +370 527 92636

UAB Vektonas, Kauno g 34, tel: +370 677 88133

UAB Mano robotas, Kareivių g. 19-121, tel: +370 636 08832

ZARASAI

Pjūklininkas UAB, D.Bukonto g. 5, tel: +370 614 25473

atstovai webui