Jamstvo zadovoljstva

JAMSTVO ZADOVOLJSTVA

ZADOVOLJNI ILI VRAĆAMO IZNOS KUPOVINE!

Naše obećanje: 
Odlučite se za kupnju bilo kojeg baterijskog alata GARDENA iz serije 18V ili 40V. Ukoliko niste zadovoljni alatom, vratite produkt u roku od 14 dana od datuma kupnje i vratit ćemo Vam cijeli trošak kupnje.

Kampanja traje od 11. 5. 2020 do 12. 6. 2020.

Pravila sudjelovanja u akciji „Jamstvo zadovoljstva“
1 OPĆENITO

Ova pravila određuju uvjete za sudjelovanje u akciji „Jamstvo zadovoljstva“ čiji su predmet sljedeći proizvodi: baterijski strojevi navedeni u točki 2.1 (u nastavku akcija). „Jamstvo zadovoljstva“ znači pravo kupca (kao što je definirano u nastavku) da kupljeni proizvod vrati ovlaštenom trgovcu kod kojeg ga je kupio, a on mu u zamjenu vraća iznos kupnje ako su ispunjeni uvjeti koje definiraju ova pravila. „Jamstvo zadovoljstva“ nema nikakve veze s jamstvom za ispravan rad.

1.1 U akciji mogu sudjelovati svi oni koji kupe proizvod GARDENA u Republici Hrvatskoj (u nastavku kupac (kupci)).
1.2. Svaki račun može se dostaviti samo jednom.

 

2 PROVEDBA AKCIJE

2.1 Akcija obuhvaća sljedeće kategorije proizvoda i proizvode (u nastavku akcijski proizvod(i)):
• GARDENA baterijski strojevi 18V (br. artikala: 5039, 9837, 9838, 8881, 8866, 1748, 1749, 5023, 9876, 9878)
• GARDENA baterijski strojevi 40V (br. artikala: 5033, 5041, 9827, 9860, 9338, 9341, 5038).

2.2 Akcija vrijedi za sve akcijske proizvode navedene u točki 2.1 koje kupci koji sudjeluju kupe u razdoblju od 11. 05. 2020 do 12. 06. 2020 (u nastavku: vrijeme kupnje) kod svih bolje opskrbljenih ovlaštenih trgovaca u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju u akciji.

Akcija traje od 11. 05. 2020 do 12. 06. 2020 (u nastavku: vrijeme trajanja akcije) koji je posljednji dan za ostvarivanje prava na povrat iznosa kupnje.

2.3 Kupci koji sudjeluju mogu za vrijeme trajanja akcije u roku od 14 dana od datuma kupnje vratiti kupljeni akcijski proizvod i dobiti povrat ukupnog iznosa kupnje ako su ispunjeni uvjeti iz ovih pravila. Kao prvi dan računa se dan nakon kupnje. Ako je posljednji dan 14-dnevnog roka dan kad trgovina nije otvorena, rok za povrat iznosa kupnje istječe na prvi sljedeći radni dan.

2.4 Povrat akcijskog proizvoda kupac obavlja na način da
• ga vrati u trgovinu u kojoj ga je kupio i to u originalnoj ambalaži, uključujući i svu isporučenu originalnu dodatnu opremu ako je ona dio proizvoda,
• trgovcu dostavi originalni račun iz kojeg je vidljivo da je proizvod kupljen za vrijeme trajanja akcije. Trgovac zadržava originalni račun, osim ako kupac ne zahtjeva njegov povrat. U tom slučaju kupac trgovcu daje i kopiju računa, a trgovac na originalu označava da je iznos kupnje vraćen.

Trgovac koji je preuzeo vraćeni akcijski proizvod obavlja temeljit pregled proizvoda i ako je vraćeni proizvod u stanju koji ne ukazuje na uporabu suprotno uputama odnosno svrsi akcijskog proizvoda, trgovac kupcu vraća ukupni iznos kupnje, uključujući PDV koji je iskazan na računu, pod uvjetom da je takav iznos u cijelosti plaćen.


3 RAZNO

3.1 Husqvarna Austria GmbH može iz utemeljenih razloga prema svojoj slobodnoj procjeni putem javne obavijesti, koju u svojim trgovinama objavljuju svi ovlašteni trgovci koji sudjeluju, a istodobno je objavljena na internetskoj stranici www.gardena.com/si/garancijazadovoljstva, prijevremeno završiti akciju ili promijeniti ova pravila. Promjena stupa na snagu s danom objave.

3.2 Za ova pravila vrijedi hrvatsko pravo. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

3.3 Ova pravila bit će objavljena na internetskoj stranici www.gardena.com/si/garancijazadovoljstva za cijelo vrijeme trajanja akcije i još najmanje 14 dana nakon završetka akcije.

Husqvarna Austria GmbH
30. 04. 2020