Kako dodavati objekte?

Otvorite izbornik objekata pa kliknite objekt koji želite dodati. Tu ćete pronaći sve objekte koje možete koristiti za oblikovanje vrta. Postoje tri vrste objekata.

MojVrt

Objekti oblikovanja

Ti objekti omogućuju postavljanje površina kao što su travnjak i trijem pomoću sidrišnih točaka.

MojVrt

Objekti kistom

Ti objekti omogućuju ručno crtanje objekata, primjerice živica, vode, tla ili staza.

MojVrt

Osnovni objekti

Objekti koje dodajete u vrt tako da ih kliknete i postavite na lopatu za rad. Tim objektima možete mijenjati veličinu, a možete ih i rotirati.

Kako crtati pomoću objekata za oblike?

Na izborniku objekata kliknite objekt Shape (Oblik), primjerice Concrete (Beton). Kliknite na mjesto na kojem želite postaviti prvi kut te površine. Nastavite klikom na sljedeći kut. Između prve i druge točke iscrtat će se ravna linija. Na taj se način klikom postavlja površina. Kada završite, kliknite zelenu kvačicu. Kada postavite površinu, možete je prilagođavati povlačenjem postavljenih točaka, dodavanjem daljnjih točaka ili čak i stvaranjem zakrivljenih površina.

MojVrt

Kako crtati pomoću objekata s funkcijom kista?

Na izborniku objekata kliknite neki objekt vrste Brush (Kist), primjerice Hedge (Živica). Kliknite i zadržite gumb na mjestu na kojem želite započeti živicu. Držite gumb pritisnutim pa povucite pokazivač miša. Na izborniku objekata možete odabrati i različite veličine kista.

MojVrt

Kako prilagođavati objekte?

Kliknite na nacrtani objekt kako biste ga odabrali. Potom ga možete kliknuti i povlačiti po cijelom prostoru za crtanje. Možete i mijenjati veličinu objekta povlačenjem njegovih uglova. Primijetit ćete da se veličina određenih objekata mijenja proporcionalno.

Kako brisati objekte?

Objekte brišete tako da ih označite, a zatim kliknete desnom tipkom miša i odaberete Delete (Izbriši). Objekt možete izbrisati i tako da ga odaberete pa pritisnete tipku Backspace ili Delete na tipkovnici.

MojVrt

Kako rotirati objekte?

Odaberite objekt. Pokazivač miša postavite na neki od odabirom označenih uglova objekta pa će se pojaviti ikona rotacije. Imajte u vidu da ta značajka ne funkcionira s objektima za oblikovanje ni objektima kistova.