Provjerite norme, certifikate, propise i izjave za proizvode GARDENA.

Kvaliteta - Okoliš - Energija

Naše integrirano upravljanje kvalitetom, okolišem i energijom u skladu je s trenutno važećim izdanjima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
Održavanje i razvoj provodi interdisciplinarni tim uz sudjelovanje uprave. Naš integrirani sustav upravljanja kontinuirano se optimizira i potvrđuje internom revizijom svih lokacija.
Kako bi se održali naši certifikati, zahtjevi standarda se godišnje nadziru u vanjskim revizijama od strane akreditiranog tijela.
Prilikom odabira naših dobavljača uzimaju se u obzir svi aspekti standarda koji se u skladu s tim ocjenjuju u revizijama.

ISO certifikati

CE sukladnosti GARDENA

GARDENA smartSystem ima oznaku sukladnosti CE. To znači da proizvodi ispunjavaju zahtjeve direktiva koje se odnose na tu deklaraciju. Kako biste saznali više, iz odjeljka "Preuzimanje" možete preuzeti dokument s CE deklaracijom za svaki proizvod GARDENA smartSystem.

Ako su vam potrebne i druge CE deklaracije, obratite se kontaktu za svoju regiju.

CE

EU Eko dizajn - Uredba o tehničkim zahtjevima za eko dizajn proizvoda

Izjava proizvođača o sukladnosti s Uredbom za Eko dizajn (EU) 2019/1781.

 

Izjava

Zvuk i vibracije

U nastavku možete pronaći pregled vrijednosti zvuka i vibracija za sve proizvode tvrtke GARDENA.

Uredba REACH Europske unije

Uredba REACH (Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH)) jest regulatorni okvir Europske unije koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007., s raspoređenim rokovima do 2018.

Članak 33. Obveza prosljeđivanja informacija o tvarima u proizvodima.

GARDENA pruža sljedeće informacije o tvarima koje su prema Europskoj agenciji za kemikalije kandidati za Prilog XIV uredbe REACH (odnosno popis tvari koje podliježu autorizaciji), u koncentraciji iznad 0,1% masenog udjela u proizvodu.    

Reach

Listovi sa sigurnosnim podacima

Ovdje možete pronaći sve dostupne listove sa sigurnosnim podacima za proizvode GARDENA.

Stranica s listovima sa sigurnosnim podacima

Sigurnosne informacije o Li-Ion bateriji

Više informacija

Sadržaj tehničkog lista

K sdržajem tehničkih listova

Preuzmite datoteke

Zvuk i vibracije
No Image Available
Vibracije
Uredba EU REACH
No Image Available
Izjava o članku 33 uredbe REACH
Certifikat CE
No Image Available
smartSystem – Gateway 19000
CE declaration
No Image Available
smart system - Gateway 19005
Certifikat CE
No Image Available
smartSystem – regulacija navodnjavanja
Certifikat CE
No Image Available
smartSystem – senzor
Certifikat CE
No Image Available
smart system - Kućna i vrtna pumpa za vodu
Certifikat CE
No Image Available
smart system - Power utičnica
Certifikat CE
No Image Available
smart system - Kontroler za navodnjavanje
Certifikat CE
No Image Available
Bluetooth - Računalo za navodnjavanje
Certifikat CE
No Image Available
Bluetooth - Kontrolna jedinica 9V
Oznaka CE
No Image Available
Lagane vrtlarske zaštitne rukavice 11540, 11541
Oznaka CE
No Image Available
Vrtne rukavice 11500,11501,11502
Oznaka CE
No Image Available
Rukavice za vrt i obrađivanje tla 205, 206, 207, 208
Oznaka CE
No Image Available
Rukavice za sadnju i održavanje 201, 202, 203
Oznaka CE
No Image Available
Rukavice za sadnju i obrađivanje tla 11510, 11511, 11512, 11513
Oznaka CE
No Image Available
Rukavice za njegu grmlja 216, 218, 11530, 11531
Oznaka CE
No Image Available
Zaštitne rukavice 11520, 11521, 11522
Oznaka CE
No Image Available
Rukavice za alat 213, 214, 215