Ovdje potražite norme, propise i izjave za proizvode GARDENA.

CE sukladnosti GARDENA

GARDENA smartSystem ima oznaku sukladnosti CE. To znači da proizvodi ispunjavaju zahtjeve direktiva koje se odnose na tu deklaraciju. Kako biste saznali više, iz odjeljka "Preuzimanje" možete preuzeti dokument s CE deklaracijom za svaki proizvod GARDENA smartSystem.

Ako su vam potrebne i druge CE deklaracije, obratite se kontaktu za svoju regiju.

CE

Zvuk i vibracije

U nastavku možete pronaći pregled vrijednosti zvuka i vibracija za sve proizvode tvrtke GARDENA.

Uredba REACH Europske unije

Uredba REACH (Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH)) jest regulatorni okvir Europske unije koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007., s raspoređenim rokovima do 2018.

Članak 33. Obveza prosljeđivanja informacija o tvarima u proizvodima.

GARDENA pruža sljedeće informacije o tvarima koje su prema Europskoj agenciji za kemikalije kandidati za Prilog XIV uredbe REACH (odnosno popis tvari koje podliježu autorizaciji), u koncentraciji iznad 0,1% masenog udjela u proizvodu.    

Reach

Listovi sa sigurnosnim podacima

Ovdje možete pronaći sve dostupne listove sa sigurnosnim podacima za proizvode GARDENA.

Stranica s listovima sa sigurnosnim podacima

Ovdje možete preuzeti datoteke

Zvuk i vibracije
No Image Available
Vibracije
Uredba EU REACH
No Image Available
Izjava o članku 33 uredbe REACH
CE deklaracija
No Image Available
smartSystem – Gateway
CE deklaracija
No Image Available
smartSystem – regulacija navodnjavanja
CE deklaracija
No Image Available
smartSystem – senzor
CE declaration
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Control Unit 9V