Služba za popravke

Ako vam je potreban popravak uređaja tvrtke GARDENA, obratite se na GARDENA ovlašteni servis za Republiku Hrvatsku:

Međimurka BS d.o.o., Kalnička 67, 40000 Čakovec

Tel.: 040/384 660, Fax.: 040/384 760

E-Mail: servis@medjimurka-bs.hr, Web: www.medjimurka-bs.hr.