Služba za popravke

Ako vam je potreban popravak uređaja tvrtke GARDENA, obratite se na GARDENA ovlašteni servis za Republiku Hrvatsku:

 

GARDENA CENTRALNI OVLAŠTENI SERVIS ZA HRVATSKU:

Međimurka BS d.o.o., Kalnička 67, 40000 Čakovec; Tel: 040/384 660, Fax: 040/384-760, Mob: 098/461 054, servis@medjimurka-bs.hr

 

GARDENA OVLAŠTENI SERVISI ZA HRVATSKU:

• PROFI-AL OBRT, Mikulinci 4a, 10010 Zagreb, Tel: 098/718-108, 01/6622-820, profialserviszagreb@gmail.com

• GEMMA SERVIS, Ul. Andrije Peruča 38, 51000 Rijeka, Tel: 051/431-638, 051/217-118, gemma-servis@ri.t-com.hr

• PAVLOV ALATI d.o.o., Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 Kaštel Gomilica, Tel: 099/8216724, 021/220022, pavlov.alati@st-t-com.hr