Ažuriranje softvera za SILENO

Besplatno ažuriranje softvera za sve robotske kosilice SILENO. Preporučujemo, da ažurirate robotsku kosilicu na najnoviju verziju. Ažuriranje softvera s novim značajkama i poboljšanjima uključuje optimizaciju za još bolji performans kosilice.

Verzija Windows 10
Cables

Postupak ažuriranja

Najnovije verzije softvera

Napomena:

Verzije robotskih kosilica smart također se mora ažurirati kabelom / USB vezom. Ažuriranje s aplikacijom smart (bežično) vidljivo je kao trepćući signal na radio ploči modela smart, ali ne ažurira glavni softver na matičnoj ploči.

Kako pronaći verziju softvera na robotskoj kosilici:

Trenutnu verziju softvera možete pronaći ovdje:

“Settings” --> “General” --> “About”