JAMSTVENI UVJETI

1. GARDENA daje jamstvo za proizvod prema deklaraciji proizvođača na osnovu uredno popunjenog jamstvenog lista ioriginalnog računa od strane trgovca koji je proizvod prodao. Za vrijeme trajanja jamstvenog roka jamčimo popravak proizvoda u ovlaštenom servisu sa originalnim rezervnim dijelovima.

2. Jamstvo vrijedi za sve kvarove aparata kojima su uzrok materijali ili pogreške u proizvodnji samog proizvoda.

3. Jamstvo ne vrijedi za kvarove proizvoda nastale:
- neispravnom upotrebom istog, različito od namjene i opisa navedenih u Uputstvu za upotrebu proizvoda
- mehaničkih oštećenja (udaraca, lomova i sličnog). Isto tako jamstvo neće biti priznato ukoliko je izvršeno rastavljanje proizvoda od strane neovlaštene osobe.

4. Jamstvo se ne primjenjuje za potrošne dijelove na proizvodu, npr. filter, turbina, kalem i slično za koje je predviđeno dase mogu mijenjati po istrošenosti samostalno od strane korisnika kao sastavni dio redovnog održavanja navedenog u Uputstvu za upotrebu proizvoda.

5. Ako ovlašteni servis nije u mogućnosti kvar otkloniti u roku od 45 dana od prijema proizvoda u servis na popravak,jamčimo zamjenu neispravnog novim proizvodom bez troškova za kupca.

6. Jamčimo da će Vam za isporučeni proizvod biti osiguran servis i originalni rezervni dijelovi u trajanju do 7 godina nakonisteka garantnog roka.

7. U slučaju kvara iz stavka 2. ovog jamstva molimo da se obratite ovlaštenom servisu, odnosno pošaljete neispravan proizvod zajedno sa kratkim opisom kvara. Ukoliko jamstveni rok nije istekao uz proizvod dostavite i ispunjeno i ovjereno Jamstvo.

8. Prema čl. 423 Zakona o obveznim odnosima Jamstvo ni na koji način ne utječe na ostala prava koja Vam pripadaju podrugim pravnim osnovama, u skladu s važećim propisima.

Napomena: Preporučujemo da se za popravak kvarova nastalih iz stavka 3. ovog Jamstva te redovno održavanje potrošnih dijelova, stavak 4. također obratite ovlaštenom servisu kako bi Vaš proizvod bio stručno popravljen, odnosno održavan originalnim rezervnim dijelovima. Time bi se stvorili preduvjeti za ostvarenje maksimalno predviđenog životnog vijeka proizvoda od strane proizvođača. U tom slučaju vrijede norme i cijene originalnih rezervnih dijelova i usluga popravka prema cjeniku ovlaštenog servisa.

Jamstveni rok od dana kupovine: Gardena 24 mjeseca

Prema čl. 423 Zakona o obveznim odnosima jamstvo važi na području Republike Hrvatske.