GARDENA raspršivači u vrtu

Sigurnost i propisi

Provjerite sigurnosne listove, standarde, certifikate, propise i deklaracije za GARDENA proizvode.

Kvaliteta – Okoliš – Energija

Naše integrirano upravljanje kvalitetom, okolišem i energijom u skladu je s trenutno važećim izdanjima normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.

Održavanje i razvoj provodi interdisciplinarni tim uz sudjelovanje uprave. Naš integrirani sustav upravljanja kontinuirano se optimizira i potvrđuje kroz interne revizije svih lokacija.

Kako bismo održali naše certifikate, zahtjeve standarda svake godine prati vanjska provjera od strane ovlaštenog tijela.

Prilikom odabira naših dobavljača, svi aspekti standarda se uzimaju u obzir iu skladu s tim ocjenjuju se u revizijama.

Uredba Europske unije REACH

REACH ("Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija") kemijski je regulatorni okvir Europske unije koji je stupio na snagu 1. lipnja 2007 s postupnim rokovima do 2018 godine.

Članak 33. Priopćavanje podataka o tvarima u artiklima.

GARDENA pruža sljedeće informacije o tvarima koje je Europska kemijska agencija identificirala kao kandidate za Dodatak XIV Uredbe REACH (tzv. Popis kandidata), u koncentraciji iznad 0,1% težine u artiklima.

Uredba REACH navigate_next
Otac i njegove dvije mlade kćeri zajedno rade u vrtu

Direktiva

Direktiva EU o ekološkom dizajnuIzjava proizvođača u vezi s Uredbom o ekološkom dizajnu za električne motore (EU) 2019/1781.

CE logo

Sukladnost CE GARDENA

Gardena proizvodi zadovoljavaju sve važeće zahtjeve i propise. CE oznake uvijek možete pronaći u uputama za uporabu. GARDENA smart system u skladu je s CE oznaka. Osigurava da proizvodi ispunjavaju zahtjeve direktiva koje se na njih odnose. Da biste pročitali više o tome, preuzmite dokument "CE oznaka" za svaki GARDENA smart system proizvod. Ako su vam potrebne dodatne CE oznake, obratite se svom lokalnom kontaktu.

picture_as_pdf

11500 Vrtne rukavice

CE deklaracija

picture_as_pdf

11501 Vrtne rukavice

CE deklaracija

picture_as_pdf

11502 Vrtne rukavice

CE deklaracija

picture_as_pdf

11510 Rukavice za sadnju i obrađivanje tla

CE deklaracija

picture_as_pdf

11512 Rukavice za sadnju i obrađivanje tla

CE deklaracija

picture_as_pdf

11513 Rukavice za sadnju i obrađivanje tla

CE deklaracija

picture_as_pdf

11520 Zaštitne rukavice

CE deklaracija

picture_as_pdf

11521 Zaštitne rukavice

CE deklaracija

picture_as_pdf

11522 Zaštitne rukavice

CE deklaracija

picture_as_pdf

11530 Vrtlarske zaštitne rukavice

CE deklaracija

picture_as_pdf

11540 Lagane vrtlarske zaštitne rukavice

CE deklaracija

picture_as_pdf

201, 202, 203 Rukavica za sadnju

CE deklaracija

picture_as_pdf

213, 214, 215 Rukavice za alat

CE deklaracija

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Rukavica za sadnju

CE deklaracija

picture_as_pdf

Bluetooth – Upravljačka jedinica 9 V

CE deklaracija

picture_as_pdf

9058, 9059 Bluetooth – Vrtna pumpa

CE deklaracija

picture_as_pdf

9067, 9068 Bluetooth – Kućna pumpa

CE deklaracija

picture_as_pdf

smart Računalo za navodnjavanje

CE deklaracija

picture_as_pdf

PowerRoll 18640; 18642; 18645; 18647

CE declaration

Mlada žena sluša glazbu između svojih sobnih biljaka

Akustika i vibracije

Provjerite sažetak vrijednosti vibracija u skladu s EU direktivom "Vibracije" (2002/44/EG) i emisije buke štetne za okoliš u skladu s EU direktivom "Vanjska buka" (2000/14/EG). Vrijednosti se mogu pronaći u proizvodu.

folder_zip

Sigurnosne informacije

Li-Ion baterije

folder_zip

Sažetak testa litijskih baterija (UN 38.3.5)

Primjene baterija

picture_as_pdf

Sažetak testa litijskih baterija (UN 38.3.5)

Robotske kosilice