Logotip usluge GARDENA na košulji izbliza

Servisne usluge

Ako vam je potreban popravak uređaja tvrtke GARDENA, obratite se na GARDENA ovlašteni servis za Republiku Hrvatsku:

GARDENA ovlašteni servisi za Hrvatsku:

  • Međimurka BS d.o.o., Kalnička 67, 40000 Čakovec; Tel: 040/384 660, Fax: 040/384-760, Mob: 098/461 054, servis@medjimurka-bs.hr
  • Kencek d.o.o., Čulinečka cesta 97, 10040 Zagreb, Tel: 01 28 66 977, Fax: 01 29 90 171, kencek@kencek.hr
  • Gemma servis, Martina Kontuša 5, 51000 Rijeka, Tel: 051/431-638, 051/217-118, gemma-servis@ri.t-com.hr
Žena u sunčanom vrtu između biljaka

Jamstveni list

Preuzmite jamstveni list na poveznici.

Žena koja sjedi u sunčanom vrtu i smiješi se

Jamstvo proizvođača

Uvjete jamstva za jamstvo proizvođača GARDENA provjerite na poveznici.