Tee mida tõeliselt armastad.

Kõikidele mai kuus ostetud Gardena robotniidukitele pakume tasuta paigaldust. Lisaks kehtib mai ja juuni kuus ostetud masinatele "raha tagasi" garantii.

Kampaanias „Raha tagasi“ osalemise tingimused

Kui kavatsete kampaania „Rahulolugarantii“ raames GARDENA robotmuruniiduki tagastada, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

1. toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutatud tarvikud), sest need kuuluvad müüjale tagastatud toote juurde;

2. täitke käesolev vorm ja lisage sellele originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaania ajal;

3. esitage vorm müüjale, kes hüvitab ostuhinna pärast kontrolli või vajaduse korral saadab tagastatud toote volitatud hoolduskeskusesse kontrolliks vastavalt selle vormi pöördel punktis 2.4 kirjeldatud tingimustele.

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks Gardena robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Rahulolugarantii“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Rahulolugarantii“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust tagastada toode volitatud müüjale, kellelt toode osteti, ja saada müüjalt tagasi toote ostuhind eeldusel, et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused. „Rahulolugarantii“ ei ole seotud toodetele antava laitmatu toimimise garantiiga.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki Gardena robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 966809301, 967168701, 967266207, 967209105, 967269507, 967270207, 967317505, 967317507, 967168905, 967168907, 967271107, 967271207, 967317605, 967317607, 967263907, 967350405, 967350407, 967646808, 967647208, 967264107, 967628105, 967628107, 967065907, 967264307, 967845308, 967845108, 967845208 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2019 kuni 30.06.2019 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2019 kuni 31.07.2019 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada ostuhind tagasi.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast tagastada ostetud toote müüjale ja saada tagasi kogu ostuhind eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 30-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab tagastama kampaaniatoote järgmiselt:

• tagastama selle kauplusesse, kust toode osteti, originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutatud tarvikud), mis kuuluvad müüjale tagastatud toote juurde;

• täitma toote tagastusvormi, ja

• esitama müüjale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Ostja hoiab ostu tõendava originaaldokumendi oma valduses, v.a juhul kui ostja soovib raha tagasi. Viimasel juhul annab ostja kauplejale ka originaalarve ja kaupleja märgib originaaldokumendile, et ostuhind tagastati kampaaniaperioodil.

Müüja, kes võtab kampaaniatoote tagasi, vaatab toote põhjalikult üle ja kui tootel ei ole märgata kahjustusi või märke, et toodet oleks kasutatud vastuolus kasutusjuhendiga või kampaaniatoote eesmärgiga, tagastab müüja ostjale kogu ostusumma (koos käibemaksuga), mis on märgitud ostja poolt esitatud ostu tõendaval dokumendil, eeldusel, et see summa oli täielikult tasutud.

Kui kaupleja kahtlustab, et kampaaniatoodet on kasutatud vastuolus kasutusjuhendi ja toote kasutusotstarbega, saadetakse selline toode volitatud hoolduskeskusesse*, st kliendile tehakse ettepanek viia see oma kulul hoolduskeskusesse, kus volitatud remonditehnik vaatab toote põhjalikumalt üle. Kui müüja saadab toote hooldusesse, märgib ta selle toote tagastusvormile ja annab vormi ostjale tagasi. Ostjalt ei nõuta ülevaatamisega seotud kulude tasumist.

Volitatud remonditehniku arvamus on lõplik ja siduv ning peab olema vormistatud kirjalikult kolme (3) tööpäeva jooksul pärast kampaaniatoote saamist. Seejärel tuleb see saata tagasi vastavale müüjale. Kui volitatud hoolduskeskuses leitakse, et ostjal on õigus hüvitusele, peab müüja ostjat sellest viivitamata teavitama ja hüvitama ostusumma. Vastasel korral tagastab müüja ostetud toote ostjale. Ostja on kohustatud tootele volitatud hoolduskeskusesse oma kulul järele tulema kaheksa (8) tööpäeva jooksul.

3. KAMPAANIAS OSALEMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD

3.1 Kampaanias ei saa osaleda kliendid, kes annavad ebaõiget isikuteavet ja/või püüavad osaleda kampaanias mitu korda, eirates kampaania tingimusi.

3.2 Kui on alust kampaaniast eemaldamiseks ja selline alus ilmneb pärast ostuhinna hüvitamist, on ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ õigus nõuda hüvitatud summa tagasi.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.gardena.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.gardena.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu. Tagastatud toodetega seotud dokumente säilitab Husqvarna Eesti OÜ kooskõlas kohalduvate maksu- ja raamatupidamiseeskirjadega.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

 

* Volitatud GARDENA hoolduskeskuste loetelu:

HARJUMAA                                

INTRAC EESTI AS                         Tartu mnt. 167;  Harjumaa     603 5710

HIIUMAA                                    

STEVEN VV OÜ                            Leigri väljak 1; Kärdla                463 1489                                      

IDA-VIRUMAA                                                        

BASEILO OÜ                                 Rakvere 35; Jõhvi                       336 2641

INTRAC EESTI AS                         Pargi tn.25; Jõhvi                       337 1350                                      

JÕGEVA MAAKOND                                             

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ Kesk tn.3; Jõgeva                       776 2081

JÄRVAMAA                                

TIMEKS- TOP AS                          Pärnu tn.73 C;  Paide                385 0220

BASEILO OÜ                                 Suur-Aia 45; Paide                     385 1554                                      

LÄÄNE MAAKOND                                                

STEVEN VV OÜ                            Tehnika 7; Uuemõisa               473 1305                                      

LÄÄNE-VIRUMAA                                                 

BASEILO OÜ                                 Tallinna mnt. 47;  Rakvere     324 3967

KALLING OÜ                                 Jaama pst.19; Rakvere             325 5274

PÕLVA MAAKOND                                               

ROOSMASHIIN OÜ                    Võru tn.32; Põlva                       799 5923

PÄRNUMAA                               

VÄLU OÜ                                       Jakobsoni 1; Vändra                  442 7550

TANNI-VAKOMA OÜ                 Suur-Jõe 50; Pärnu                    443 8686

RAPLA MAAKOND                                                

KAIU EKO AS                                Kaiu vald; Rapla mk.                  484 5565

PAKA METS OÜ                           Alu tee 16; Rapla                        485 5056

PAKA METS OÜ                           Pärnu mnt. 67; Märjamaa      482 1815

VALLEP INVEST OÜ                    Tallinna mnt 3; Rapla                489 4409                                      

SAAREMAAA

MAURIKS AS                                Tallinna mnt.61; Kuressaare  453 1640

SOOVIPOOD OÜ                         Kuivastu mnt.41; Orissaare    454 5677                                               

TALLINN                                      

HAABER AUTO OÜ                     Rohuneeme tee2; Haabneeme 609 0351

SAESTUUDIO OÜ                        Männiku tee 19; Tallinn           672 2987

V.L.T. OÜ                                       Männiku tee 104; Tallinn        658 6699

EXPOMARKET OÜ                      Salve1; Tallinn                             652 6598

EXPOMARKET OÜ                      Rannamõisa 4G; Tallinn           679 6007

MEHKA EESTI OÜ                       Peterburi tee 34; Tallinn          655 7117

NIIDUSTUUDIO OÜ                   Viljandi mnt.16B;Tallinn          677 1010

TARTU MAAKOND                                               

MEHKA EESTI OÜ                       Turu tn 34; Tartu                        733 3095

REGINETT OÜ                             Ringtee 75a; Tartu                     734 1945 

VALGA MAAKOND                                               

MEHKA EESTI OÜ                       Pikk tn.4; Valga                           767 9180

MEHKA EESTI OÜ                       Valga põik 3; Otepää                766 1890

 

„Tasuta paigaldus“

Kui kavatsete kampaania „Tasuta paigaldus“ raames GARDENA robotmuruniiduki lasta teenusepakkujal paigaldada, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

1. toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutavad tarvikud);

2. täitke käesolev vorm ja lisage sellele originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaania ajal;

3. esitage vorm paigaldusteenuse pakkujale, kes vaatab üle ja veendub, et antud taotlus vastab punktides 2.1 kuni 2.4 toodud tingimustele

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks Gardena robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Tasuta paigaldus“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Tasuta paigaldus“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust saada tasuta robotniiduki paigaldusteenus volitatud teenusepakkuja poolt, eeldusel et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki Gardena robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 966809301, 967168701, 967266207, 967209105, 967269507, 967270207, 967317505, 967317507, 967168905, 967168907, 967271107, 967271207, 967317605, 967317607, 967263907, 967350405, 967350407, 967646808, 967647208, 967264107, 967628105, 967628107, 967065907, 967264307, 967845308, 967845108, 967845208 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2019 kuni 30.06.2019 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2019 kuni 31.05.2019 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada tasuta paigaldus.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast saada tasuta robotniiduki paigalduse teenuse eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 30-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab teenuse saamiseks toimima järgmiselt:

• võtma ühendust lähima/sobilikuma paigaldusteenuse pakkujaga, kes on ära toodud teenusepakkujate nimekirjas,

• täitma paigaldusteenuse taotluse vormi, ja

• esitama teenuse pakkujale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud

Teenusepakkuja vaatab taotluse vormi põhjalikult üle ja vajadusel esitab täpsustavaid küsimusi ning määrab paigalduse aja.

3. TASUTA PAIGALDUS

3.1. Tasuta paigaldusteenust pakuvad ainult Gardena volitatud paigaldusteenuse pakkujad, nimekiri on leitav aadressil www.gardena.com/ee/.... Paigaldusteenust pakutakse teenuse pakkujate asukohast kuni 50 km raadiuses.
3.2. Tasuta paigaldus on ette nähtud ainult robotniidukiga komplektis kaasas oleva kaabli maksimaalse koguse jaoks. Täiendava kaabli vajadus ja selle paigaldamine ning muud paigaldusega seotud teenused (nt kivitööd jne) tuleb Ostjal kooskõlastadada eelnevalt teenuseosutajaga ning need kulud jäävad Ostja kanda.
3.3. Paigaldamisteenus teostatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest volitatud paigaldusteenuse pakkujale. Tasuta paigaldamise teenus ei hõlma endas hilisemaid paigalduse kohandusi, kui see ei ole just tingitud suurematest paigaldusvigadest.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.gardena.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.gardena.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

 

* Volitatud GARDENA robotniidukite paigaldusteenuse pakkujate loetelu:

HARJUMAA                                

INTRAC EESTI AS                         Tartu mnt. 167;  Harjumaa     603 5710

HIIUMAA                                    

STEVEN VV OÜ                            Leigri väljak 1; Kärdla                463 1489                                      

IDA-VIRUMAA                                                        

BASEILO OÜ                                 Rakvere 35; Jõhvi                       336 2641

INTRAC EESTI AS                         Pargi tn.25; Jõhvi                       337 1350                                      

JÕGEVA MAAKOND                                             

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ Kesk tn.3; Jõgeva                       776 2081

JÄRVAMAA                                

TIMEKS- TOP AS                          Pärnu tn.73 C;  Paide                385 0220

BASEILO OÜ                                 Suur-Aia 45; Paide                     385 1554                                      

LÄÄNE MAAKOND                                                

STEVEN VV OÜ                            Tehnika 7; Uuemõisa               473 1305                                      

LÄÄNE-VIRUMAA                                                 

BASEILO OÜ                                 Tallinna mnt. 47;  Rakvere     324 3967

KALLING OÜ                                 Jaama pst.19; Rakvere             325 5274

PÕLVA MAAKOND                                               

ROOSMASHIIN OÜ                    Võru tn.32; Põlva                       799 5923

PÄRNUMAA                               

VÄLU OÜ                                       Jakobsoni 1; Vändra                  442 7550

TANNI-VAKOMA OÜ                 Suur-Jõe 50; Pärnu                    443 8686

RAPLA MAAKOND                                                

KAIU EKO AS                                Kaiu vald; Rapla mk.                  484 5565

PAKA METS OÜ                           Alu tee 16; Rapla                        485 5056

PAKA METS OÜ                           Pärnu mnt. 67; Märjamaa      482 1815

VALLEP INVEST OÜ                    Tallinna mnt 3; Rapla                489 4409                                      

SAAREMAAA

MAURIKS AS                                Tallinna mnt.61; Kuressaare  453 1640

SOOVIPOOD OÜ                         Kuivastu mnt.41; Orissaare    454 5677                                              

TALLINN                                      

HAABER AUTO OÜ                     Rohuneeme tee2; Haabneeme 609 0351

SAESTUUDIO OÜ                        Männiku tee 19; Tallinn           672 2987

V.L.T. OÜ                                       Männiku tee 104; Tallinn        658 6699

EXPOMARKET OÜ                      Salve1; Tallinn                              652 6598

EXPOMARKET OÜ                      Rannamõisa 4G; Tallinn           679 6007

MEHKA EESTI OÜ                       Peterburi tee 34; Tallinn          655 7117

NIIDUSTUUDIO OÜ                   Viljandi mnt.16B;Tallinn          677 1010

TARTU MAAKOND                                               

MEHKA EESTI OÜ                       Turu tn 34; Tartu                        733 3095

REGINETT OÜ                              Ringtee 75a; Tartu                     734 1945

VALGA MAAKOND                                               

MEHKA EESTI OÜ                       Pikk tn.4; Valga                           767 9180

MEHKA EESTI OÜ                       Valga põik 3; Otepää                766 1890