Tee mida tõeliselt armastad.

Kõikidele mai kuus ostetud Gardena robotniidukitele pakume tasuta paigaldust. Lisaks kehtib mai ja juuni kuus ostetud masinatele "raha tagasi" garantii.

Kampaanias „Raha tagasi“ osalemise tingimused

Kui kavatsete kampaania „Rahulolugarantii“ raames GARDENA robotmuruniiduki tagastada, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

1. toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutatud tarvikud), sest need kuuluvad müüjale tagastatud toote juurde;

2. täitke käesolev vorm ja lisage sellele originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaania ajal;

3. esitage vorm müüjale, kes hüvitab ostuhinna pärast kontrolli või vajaduse korral saadab tagastatud toote volitatud hoolduskeskusesse kontrolliks vastavalt selle vormi pöördel punktis 2.4 kirjeldatud tingimustele.

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks Gardena robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Rahulolugarantii“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Rahulolugarantii“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust tagastada toode volitatud müüjale, kellelt toode osteti, ja saada müüjalt tagasi toote ostuhind eeldusel, et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused. „Rahulolugarantii“ ei ole seotud toodetele antava laitmatu toimimise garantiiga.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki Gardena robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 966809301, 967168701, 967266207, 967209105, 967269507, 967270207, 967317505, 967317507, 967168905, 967168907, 967271107, 967271207, 967317605, 967317607, 967263907, 967350405, 967350407, 967646808, 967647208, 967264107, 967628105, 967628107, 967065907, 967264307, 967845308, 967845108, 967845208 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

 

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2019 kuni 30.06.2019 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2019 kuni 31.07.2019 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada ostuhind tagasi.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast tagastada ostetud toote müüjale ja saada tagasi kogu ostuhind eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 30-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab tagastama kampaaniatoote järgmiselt:

• tagastama selle kauplusesse, kust toode osteti, originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutatud tarvikud), mis kuuluvad müüjale tagastatud toote juurde;

• täitma toote tagastusvormi, ja

• esitama müüjale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Ostja hoiab ostu tõendava originaaldokumendi oma valduses, v.a juhul kui ostja soovib raha tagasi. Viimasel juhul annab ostja kauplejale ka originaalarve ja kaupleja märgib originaaldokumendile, et ostuhind tagastati kampaaniaperioodil.

Müüja, kes võtab kampaaniatoote tagasi, vaatab toote põhjalikult üle ja kui tootel ei ole märgata kahjustusi või märke, et toodet oleks kasutatud vastuolus kasutusjuhendiga või kampaaniatoote eesmärgiga, tagastab müüja ostjale kogu ostusumma (koos käibemaksuga), mis on märgitud ostja poolt esitatud ostu tõendaval dokumendil, eeldusel, et see summa oli täielikult tasutud.

Kui kaupleja kahtlustab, et kampaaniatoodet on kasutatud vastuolus kasutusjuhendi ja toote kasutusotstarbega, saadetakse selline toode volitatud hoolduskeskusesse*, st kliendile tehakse ettepanek viia see oma kulul hoolduskeskusesse, kus volitatud remonditehnik vaatab toote põhjalikumalt üle. Kui müüja saadab toote hooldusesse, märgib ta selle toote tagastusvormile ja annab vormi ostjale tagasi. Ostjalt ei nõuta ülevaatamisega seotud kulude tasumist.

Volitatud remonditehniku arvamus on lõplik ja siduv ning peab olema vormistatud kirjalikult kolme (3) tööpäeva jooksul pärast kampaaniatoote saamist. Seejärel tuleb see saata tagasi vastavale müüjale. Kui volitatud hoolduskeskuses leitakse, et ostjal on õigus hüvitusele, peab müüja ostjat sellest viivitamata teavitama ja hüvitama ostusumma. Vastasel korral tagastab müüja ostetud toote ostjale. Ostja on kohustatud tootele volitatud hoolduskeskusesse oma kulul järele tulema kaheksa (8) tööpäeva jooksul.

3. KAMPAANIAS OSALEMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD

3.1 Kampaanias ei saa osaleda kliendid, kes annavad ebaõiget isikuteavet ja/või püüavad osaleda kampaanias mitu korda, eirates kampaania tingimusi.

3.2 Kui on alust kampaaniast eemaldamiseks ja selline alus ilmneb pärast ostuhinna hüvitamist, on ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ õigus nõuda hüvitatud summa tagasi.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.gardena.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.gardena.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu. Tagastatud toodetega seotud dokumente säilitab Husqvarna Eesti OÜ kooskõlas kohalduvate maksu- ja raamatupidamiseeskirjadega.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

* Volitatud GARDENA hoolduskeskuste loetelu:

HARJUMAA                                

INTRAC EESTI AS                        Tartu mnt. 167;  Harjumaa         603 5710

HIIUMAA                                    

STEVEN VV OÜ                            Leigri väljak 1; Kärdla                463 1489                                      

IDA-VIRUMAA                                                        

BASEILO OÜ                                 Rakvere 35; Jõhvi                      336 2641

INTRAC EESTI AS                        Pargi tn.25; Jõhvi                       337 1350                                      

JÕGEVA MAAKOND                                             

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ Kesk tn.3; Jõgeva                          776 2081

JÄRVAMAA                                

TIMEKS- TOP AS                          Pärnu tn.73 C;  Paide                385 0220

BASEILO OÜ                                 Suur-Aia 45; Paide                    385 1554                                      

LÄÄNE MAAKOND                                                

STEVEN VV OÜ                            Tehnika 7; Uuemõisa                473 1305                                      

LÄÄNE-VIRUMAA                                                 

BASEILO OÜ                                 Tallinna mnt. 47;  Rakvere        324 3967

KALLING OÜ                                 Jaama pst.19; Rakvere             325 5274

PÕLVA MAAKOND                                               

ROOSMASHIIN OÜ                       Võru tn.32; Põlva                       799 5923

PÄRNUMAA                               

VÄLU OÜ                                       Jakobsoni 1; Vändra                  442 7550

TANNI-VAKOMA OÜ                     Suur-Jõe 50; Pärnu                    443 8686

RAPLA MAAKOND                                                

KAIU EKO AS                                Kaiu vald; Rapla mk.                   484 5565

PAKA METS OÜ                            Alu tee 16; Rapla                        485 5056

PAKA METS OÜ                            Pärnu mnt. 67; Märjamaa           482 1815

VALLEP INVEST OÜ                     Tallinna mnt 3; Rapla                  489 4409                                      

SAAREMAAA

MAURIKS AS                                 Tallinna mnt.61; Kuressaare       453 1640

SOOVIPOOD OÜ                           Kuivastu mnt.41; Orissaare        454 5677                                        

TALLINN                                      

HAABER AUTO OÜ                       Rohuneeme tee2; Haabneeme   609 0351

SAESTUUDIO OÜ                         Männiku tee 19; Tallinn               672 2987

V.L.T. OÜ                                       Männiku tee 104; Tallinn             658 6699

EXPOMARKET OÜ                        Salve1; Tallinn                            652 6598

EXPOMARKET OÜ                        Rannamõisa 4G; Tallinn             679 6007

MEHKA EESTI OÜ                         Peterburi tee 34; Tallinn             655 7117

NIIDUSTUUDIO OÜ                       Viljandi mnt.16B;Tallinn              677 1010

TARTU MAAKOND                                               

MEHKA EESTI OÜ                         Turu tn 34; Tartu                        733 3095

REGINETT OÜ                               Ringtee 75a; Tartu                     734 1945

VALGA MAAKOND                                               

MEHKA EESTI OÜ                         Pikk tn.4; Valga                         767 9180

MEHKA EESTI OÜ                         Valga põik 3; Otepää                766 1890

 

Kampaanias „Tasuta paigaldus“ osalemise tingimused

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks Gardena robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Tasuta paigaldus“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Tasuta paigaldus“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust saada tasuta robotniiduki paigaldusteenus volitatud teenusepakkuja poolt, eeldusel et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki Gardena robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 966809301, 967168701, 967266207, 967209105, 967269507, 967270207, 967317505, 967317507, 967168905, 967168907, 967271107, 967271207, 967317605, 967317607, 967263907, 967350405, 967350407, 967646808, 967647208, 967264107, 967628105, 967628107, 967065907, 967264307, 967845308, 967845108, 967845208 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

 

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2019 kuni 31.05.2019 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2019 kuni 31.05.2019 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada tasuta paigaldus.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast saada tasuta robotniiduki paigalduse teenuse eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 30-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab teenuse saamiseks toimima järgmiselt:

• võtma ühendust lähima/sobilikuma paigaldusteenuse pakkujaga, kes on ära toodud teenusepakkujate nimekirjas,

• esitama teenuse pakkujale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud

Teenusepakkuja veendub kampaania tingimustele vastavuses ja vajadusel esitab Ostjale täpsustavaid küsimusi ning määrab paigalduse aja.

3. TASUTA PAIGALDUS

3.1. Tasuta paigaldusteenust pakuvad ainult Gardena volitatud paigaldusteenuse pakkujad, nimekiri on leitav Gardena kodulehel. Paigaldusteenust pakutakse soovitavalt Ostjale lähima teenuse pakkuja poolt või teenuse pakkuja asukohast kuni 50 km raadiuses.
3.2. Tasuta paigaldus on ette nähtud ainult robotniidukiga komplektis kaasas oleva kaabli maksimaalse koguse jaoks. Täiendava kaabli vajadus ja selle paigaldamine ning muud paigaldusega seotud teenused (nt kivitööd jne) tuleb Ostjal kooskõlastadada eelnevalt teenuseosutajaga ning need kulud jäävad Ostja kanda.
3.3. Paigaldamisteenus teostatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest volitatud paigaldusteenuse pakkujale. Tasuta paigaldamise teenus ei hõlma endas hilisemaid paigalduse kohandusi, kui see ei ole just tingitud suurematest paigaldusvigadest.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.gardena.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.gardena.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

* Volitatud GARDENA robotniidukite paigaldusteenuse pakkujate loetelu:

HARJUMAA                                

INTRAC EESTI AS                        Tartu mnt. 167;  Harjumaa         603 5710

HIIUMAA                                    

STEVEN VV OÜ                            Leigri väljak 1; Kärdla                463 1489                                      

IDA-VIRUMAA                                                        

BASEILO OÜ                                 Rakvere 35; Jõhvi                      336 2641

INTRAC EESTI AS                        Pargi tn.25; Jõhvi                       337 1350                                      

JÕGEVA MAAKOND                                             

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ    Kesk tn.3; Jõgeva                       776 2081

JÄRVAMAA                                

TIMEKS- TOP AS                          Pärnu tn.73 C;  Paide                385 0220

BASEILO OÜ                                 Suur-Aia 45; Paide                     385 1554                                      

LÄÄNE MAAKOND                                                

STEVEN VV OÜ                            Tehnika 7; Uuemõisa                 473 1305                                      

LÄÄNE-VIRUMAA                                                 

BASEILO OÜ                                 Tallinna mnt. 47;  Rakvere         324 3967

KALLING OÜ                                 Jaama pst.19; Rakvere              325 5274

PÕLVA MAAKOND                                               

ROOSMASHIIN OÜ                       Võru tn.32; Põlva                       799 5923

PÄRNUMAA                               

VÄLU OÜ                                       Jakobsoni 1; Vändra                  442 7550

TANNI-VAKOMA OÜ                     Suur-Jõe 50; Pärnu                    443 8686

RAPLA MAAKOND                                                

KAIU EKO AS                                Kaiu vald; Rapla mk.                  484 5565

PAKA METS OÜ                            Alu tee 16; Rapla                       485 5056

PAKA METS OÜ                            Pärnu mnt. 67; Märjamaa          482 1815

VALLEP INVEST OÜ                     Tallinna mnt 3; Rapla                 489 4409                                      

SAAREMAAA

MAURIKS AS                                Tallinna mnt.61; Kuressaare      453 1640

SOOVIPOOD OÜ                          Kuivastu mnt.41; Orissaare        454 5677

                                                         

TALLINN                                      

HAABER AUTO OÜ                     Rohuneeme tee2; Haabneeme    609 0351

SAESTUUDIO OÜ                       Männiku tee 19; Tallinn                672 2987

V.L.T. OÜ                                     Männiku tee 104; Tallinn              658 6699

EXPOMARKET OÜ                     Salve1; Tallinn                              652 6598

EXPOMARKET OÜ                     Rannamõisa 4G; Tallinn               679 6007

MEHKA EESTI OÜ                      Peterburi tee 34; Tallinn               655 7117

NIIDUSTUUDIO OÜ                    Viljandi mnt.16B;Tallinn               677 1010

TARTU MAAKOND                                               

MEHKA EESTI OÜ                      Turu tn 34; Tartu                         733 3095

REGINETT OÜ                            Ringtee 75a; Tartu                      734 1945

VALGA MAAKOND                                               

MEHKA EESTI OÜ                       Pikk tn.4; Valga                         767 9180

MEHKA EESTI OÜ                       Valga põik 3; Otepää                766 1890