GARDENA robotniidukite kampaania!

Kõikidele mai ja juuni kuus ostetud Gardena robotniidukitele pakume tasuta paigaldust ja "raha tagasi" garantii.

GARDENA robotmuruniidukite mudelite ülevaade

 

 

 

Laadige alla tagasimaksevorm

Kampaanias „Tasuta paigaldus“ osalemise tingimused

NB! Kampaania kehtib vaid Gardena SILENO mudelitele (Sileno city, Sileno life, Sileno+)

Kampaanias „Tasuta paigaldus“ osalemise tingimused

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks Gardena robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Tasuta paigaldus“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Tasuta paigaldus“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust saada tasuta robotniiduki paigaldusteenus volitatud teenusepakkuja poolt, eeldusel et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki Gardena SILENO robotniidukeid (SILENO city, SILENO life, SILENO+), st muruniidukeid tellimiskoodidega 970450708, 967647308, 967845708, 967845508, 967845608, 967264607, 967974307, 967974407, 967264307, 967845208, 967845108, 967845308, 967647208, 967646808 edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“). Kampaania ei hõlma Gardena MINIMO robotniidukeid (tellimiskoodid 970462908 ja 970462808).

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2021 kuni 30.06.2021 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2021 kuni 30.06.2021 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada tasuta paigaldus.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 60 päeva jooksul alates ostukuupäevast saada tasuta robotniiduki paigalduse teenuse eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 60-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab teenuse saamiseks toimima järgmiselt:

• võtma ühendust lähima/sobilikuma paigaldusteenuse pakkujaga, kes on ära toodud teenusepakkujate nimekirjas*,

• esitama teenuse pakkujale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud

Teenusepakkuja veendub kampaania tingimustele vastavuses ja vajadusel esitab Ostjale täpsustavaid küsimusi ning määrab paigalduse aja.

3. TASUTA PAIGALDUS

3.1. Tasuta paigaldusteenust pakuvad ainult Gardena volitatud paigaldusteenuse pakkujad, nimekiri on leitav Gardena kodulehel. Paigaldusteenust pakutakse soovitavalt Ostjale lähima teenuse pakkuja poolt või teenuse pakkuja asukohast kuni 50 km raadiuses. 
3.2. Tasuta paigaldus on ette nähtud ainult robotniidukiga komplektis kaasas oleva kaabli maksimaalse koguse jaoks. Täiendava kaabli vajadus ja selle paigaldamine ning muud paigaldusega seotud teenused (nt kivitööd jne) tuleb Ostjal kooskõlastadada eelnevalt teenuseosutajaga ning need kulud jäävad Ostja kanda.
3.3. Paigaldamisteenus teostatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest volitatud paigaldusteenuse pakkujale. Tasuta paigaldamise teenus ei hõlma endas hilisemaid paigalduse kohandusi, kui see ei ole just tingitud suurematest paigaldusvigadest.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.gardena.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.gardena.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

3. KAMPAANIAS OSALEMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD

3.1 Kampaanias ei saa osaleda kliendid, kes annavad ebaõiget isikuteavet ja/või püüavad osaleda kampaanias mitu korda, eirates kampaania tingimusi.

3.2 Kui on alust kampaaniast eemaldamiseks ja selline alus ilmneb pärast ostuhinna hüvitamist, on ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ õigus nõuda hüvitatud summa tagasi.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.gardena.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.gardena.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu. Tagastatud toodetega seotud dokumente säilitab Husqvarna Eesti OÜ kooskõlas kohalduvate maksu- ja raamatupidamiseeskirjadega.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

* Volitatud GARDENA robotniidukite paigaldusteenuse pakkujate loetelu:

HIIUMAA                                  

STEVEN VV OÜ                          Leigri väljak 1; Kärdla               463 1489                                    

IDA-VIRUMAA                                                     

BASEILO OÜ                               Rakvere 35; Jõhvi                      336 2641         

JÕGEVA MAAKOND                                          

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ Kesk tn.3; Jõgeva                      776 2080

JÄRVAMAA                              

MEHKA EESTI OÜ                      Pärnu tn.73 C;  Paide               385 0220

BASEILO OÜ                               Suur-Aia 45; Paide                    385 1554                                    

LÄÄNE MAAKOND                                              

STEVEN VV OÜ                          Tehnika 7; Uuemõisa               473 1305                                    

LÄÄNE-VIRUMAA                                              

BASEILO OÜ                               Tallinna mnt. 47;  Rakvere      324 3967

KALLING OÜ                               Jaama pst.19; Rakvere            325 5274

PÕLVA MAAKOND                                            

ROOSMASHIIN OÜ                    Võru tn.32; Põlva                      799 5923

PÄRNUMAA                             

VÄLU OÜ                                     Jakobsoni 1; Vändra                 442 7550

TANNI-VAKOMA OÜ                 Suur-Jõe 50; Pärnu                    443 8686

RAPLA MAAKOND                                              

PAKA METS OÜ                          Alu tee 16; Rapla                       485 5056

PAKA METS OÜ                          Pärnu mnt. 67; Märjamaa       482 1815

VALLEP INVEST OÜ                   Tallinna mnt 3; Rapla               489 4409                                    

SAAREMAAA

MAURIKS AS                               Tallinna mnt.61; Kuressaare   453 1640

SOOVIPOOD OÜ                        Kuivastu mnt.41; Orissaare    454 5677

TEMPORE OÜ                             Tallinna tänav 58; Kuressaare    454 5459

INTRAC EESTI AS                     Niidupõllu tee 4, Sikassaare küla   603 5700                             

TALLINN, HARJUMAA                                       

KRS TRADE OÜ (ruudi.ee)       Väike-Männiku 5, Tallinn        528 9220

SAESTUUDIO OÜ                       Männiku tee 19; Tallinn          672 2987

V.L.T. OÜ                                     Männiku tee 104; Tallinn        658 6699

EXPOMARKET OÜ                     Salve1; Tallinn                            652 6598

EXPOMARKET OÜ                     Rannamõisa 4G; Tallinn           679 6007

NIIDUSTUUDIO OÜ                  Viljandi mnt.16B;Tallinn          677 1010

INTRAC EESTI AS                        Tartu mnt. 167;  Harjumaa     603 5710

HAABER AUTO OÜ                    Rohuneeme tee 2; Haabneeme    609 0351

KAIU EKO KAUBANDUS OÜ    Hariduse 2C; Kose            675 6406

TARTU MAAKOND                                            

MEHKA EESTI OÜ                      Turu tn 34; Tartu                       733 3095

REGINETT OÜ                             Ringtee 75a; Tartu                    734 1945

VALGA MAAKOND                                            

MEHKA EESTI OÜ                      Pikk tn.4; Valga                         767 9180

MEHKA EESTI OÜ                      Valga põik 3; Otepää                766 1890

VILJANDI MAAKOND

K.LUHT OÜ                                  Valuoja puiestee 13a; Viljandi      434 4169

VILJANDI NURME OÜ               Jämejala tee 20; Jämejala küla     433 5086

VÕRU MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ                      Vabaduse tänav 4b; Võru        782 8250

  

Kui kavatsete kampaania “Raha tagasi garantii”  raames GARDENA robotmuruniiduki tagastada, peavad olema täidetud järgmised nõuded:

1. toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutatud tarvikud), sest need kuuluvad müüjale tagastatud toote juurde;

2. täitke käesolev vorm (laadige alla) ja lisage sellele originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaania ajal;

3. esitage vorm müüjale, kes hüvitab ostuhinna pärast kontrolli või vajaduse korral saadab tagastatud toote volitatud hoolduskeskusesse kontrolliks vastavalt selle vormi pöördel punktis 2.4 kirjeldatud tingimustele. Kõik kampaaniatingimused on leitavad allalaaditavalt vormilt.

 

Husqvarna Eesti OÜ, Valdeku 132, Tallinn, Eesti