NH-290999
01_circular-badge

Ringlus

Meie eesmärk aastaks 2025

Pühendume materjalide taaskasutamisele, ringlussevõetavuse suurendamisele ja jäätmete vähendamisele. Erilist tähelepanu pöörame vee ressursi vastutustundlikule kasutamisele. Taaskasutuse võimalus ühendab meie kire ringmajanduse vastu meie innovatsioonivõimekusega.

  • Hoiame materjale kasutuses, tagades toodete pikaealisuse läbi nende disaini.

  • Kasutame üha enam ringlussevõetud materjale, eriti plastikut, omades samal ajal sama jõudlust ja kvaliteeti kui võrreldavad tooted ilma ringlussevõetud materjalideta.

  • Püüame vähendada jäätmeid ja suurendada ringlussevõtu suhet oma pakendites.

  • Kuna vesi on üks kõige ohustatumaid maavarasid, jätkame konkreetsete toodete väljatöötamist, et kasutada tõhusalt vett kastmisel ja muudes tegevustes nutikalt.

Aastaks 2025 pakume 50 ringmajanduse uuendust.

Ringlussevõetud uuendused: lähenemisviisid, mis vähendavad vajadust materjalide kaevandamise järele ja sulgevad meie majanduse tootmisahelaid, hoides tooteid ja materjale kasutuses.

02-GA870-0020-bea

1. VÄHENDAGE

Vajadus kaevandada ressursse

Vähendame jäätmeid ja veekasutust uuenduslike toodete abil ja oma tegevuses. Vastupidavad ja usaldusväärsed tooted sobivad ideaalselt kasutamiseks paljudeks aastateks igapäevase aianduse nõudlikes tingimustes. Toodete pikaealisus on võtmetähtsusega. Oleme veendunud oma toodete kvaliteedis, mida pakume kuni 35-aastase garantiiajaga.

03-VR-990342-bea

2. KORDUVKASUTAMINE

Hoidke tooted ja materjalid kasutuses

Paljud meie tooted pakuvad erakordselt pikki garantiisid, kuid kui need peaksid kunagi purunema, tahame teha remondi võimalikult lihtsaks ja kulutõhusaks – et veelgi pikendada toodete eluiga. Seega, kui armastatud GARDENA toode peaks purunema, on paljudel juhtudel võimalus seda ise varuosadega parandada. Keerukamate toodete jaoks on remondil abiks meie teeninduskeskused.

04-RK-113578-bea

3. TAASKASUTAGE

Ahelate sulgemine meie majanduses

Sihtotstarbeliste ressursside ja teadusuuringute kaudu juhime projekte nii olemasolevate kui ka tulevaste protsesside täiustamiseks. Alates toorainest kuni siselogistika, tootmise ja toodete pakendamiseni võimaldavad meie edusammud ressursside nõudluse vähendamisel, minnes üle ringlussevõetud materjalidele, säästa esmast, fossiilsel toorainel põhinevat plasti.

Mida oleme seni saavutanud

05.1-EK-479544-bea

VESI

Kuidas me panustame innovatsiooni kaudu oma väärtusliku ressursi tõhusasse kasutamisse

Vesi on üks jätkusuutlike rohealade alustalasid. Kuid vesi on ka napp ressurss, mida tuleb kasutada vastutustundlikult. Paljud maakera piirkonnad kannatavad juba praegu tõsise veepuuduse all ja olukord näib lähiaastatel palju halvenevat. Seetõttu on veelgi olulisem kasutada vett targalt – sest iga tilk loeb. Keskendume sellele, et võimaldada oma klientidel võtta kasutusele tõhusaid kastmislahendusi, vähendades samal ajal ka veetarbimist meie enda tegevuses.

05.2-FB-316101-bea

MATERJALID

Kuidas aitame kaasa toote optimaalsele elutsüklile

Suure jõudlusega ja vastupidavate aiatööriistade tootmiseks on vaja mitmesuguseid materjale - näiteks plasti, puitu või terast. Püüame vähendada nende kasutamist nii palju kui võimalik nii oma toodetes kui ka pakendites ning töötada võimaluse korral ringlussevõetud ja ringlussevõetavate materjalidega. Samuti on ütlematagi selge, et materjalijäätmete vähendamine ja ringlussevõtt meie enda tehastes ja ladudes on meie jaoks kohustuslik.