14 Rasti rezultatai, skirti: 4 krypčių 4,6 mm (3/16
Skirtas jungiamojo vamzdelio srautui lengvai padalyti
Padalina Jūsų vandens kanalą į du
Padalina vandens srautą į du
Skirtas jungiamojo vamzdelio srautui lengvai padalyti
Skirtingai purškiantis laistomasis purkštuvas
4,6 mm (3/16") kaištis
Gaminio Nr. : 1323-20
Lengvai užsandarinamas vamzdis
Jungtis 4,6 mm (3/16")
Gaminio Nr. : 8337-20
Lengvas vamzdžio sujungimas
Tiekimo vamzdelis 4.6 mm (3/16")
Gaminio Nr. : 1350-20
Tiekimo vamzdelis
Tiekimo vamzdelis 4.6 mm (3/16")
Gaminio Nr. : 1348-20
Tiekimo vamzdelis
Skirtas vandens srautui lengvai uždaryti ir reguliuoti
"T" jungtis 4,6 mm (3/16")
Gaminio Nr. : 8330-20
Skirtas jungiamojo vamzdelio srautui lengvai padalyti
"L" jungtis 4,6 mm (3/16")
Gaminio Nr. : 8381-20
Skirta krypčiai lengvai pakeisti
Paprastas vamzdelio perėjimas
Skirta augalų eilėms drėkinti ir vandeniui taupyti