Standartinės gamintojo garantijos politika


Be šiose sąlygose numatytų teisių, defektų atveju galutinis klientas turi įstatymo numatytas teises. Šiomis teisėmis galima naudotis nemokamai, šios sąlygos jų neriboja.


(Paskutinis atnaujinimas 2021-05-04)

1. „GARDENA manufacturing GmbH“ (toliau – GARDENA) suteikia 2 metų garantiją visiems originaliems GARDENA gaminiams (toliau – gaminiai). Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo pradinio įsigijimo iš prekybos atstovo datos, laikantis toliau nurodytų sąlygų: jeigu gaminiai buvo naudojami tik asmeninėms reikmėms, tai yra nebuvo naudojami komercinėms ar profesinėms reikmėms, ir galima įrodyti, kad defektas atsirado garantiniu laikotarpiu, o pretenzija taip pat pareikšta garantiniu laikotarpiu. Bet kokiai pretenzijai pareikšti būtina pasiremti ant įsigijimo dokumento originalo (toliau – garantija) nurodyta data. Ši garantija netaikoma įsigytiems naudotiems gaminiams.

2. GARDENA suteikia išplėstinę garantiją toliau nurodytiems gaminiams.
• „Combisystem“ sodo įrankiams, mažiems įrankiams ir rankinio pjovimo įrankiams (sekatoriams, genėjimo žirklėms, gyvatvorių žirklėms ir žolės žirklėms), parduotiems vėliau nei 2005-06-01, taikoma 25 metų garantija nuo įsigijimo datos su sąlyga, kad įrankiai buvo naudoti tik asmeninėms reikmėms. Bet kokiai pretenzijai pareikšti būtina pasiremti ant įsigijimo dokumento originalo nurodyta data.
• Tam tikroms „Original GARDENA System“ prekėms, kurios buvo naujai įsigytos iš prekybos atstovo vėliau nei 2018-01-01 ir kurių pakuotės atitinkamai pažymėtos; šių prekių garantinis laikotarpis yra 5 metai nuo įsigijimo datos, jeigu prietaisai buvo naudoti tik asmeninėms reikmėms, tai yra nebuvo naudojami komercinėms ar profesinėms reikmėms. Todėl bet kokiai pretenzijai pareikšti būtina pasiremti ant įsigijimo dokumento originalo nurodyta data.
Informacija apie išplėstinę garantiją nurodyta ant atitinkamos pardavimo pakuotės, naudojimo instrukcijoje arba GARDENA interneto svetainėje. Išplėstinė garantija netaikoma įsigytiems naudotiems gaminiams.

3. GARDENA garantuoja galutiniam klientui, kad gaminys neturi pagaminimo defektų, atsižvelgdama į toliau nurodytas sąlygas. Garantija neapima įprastinio dalių ar komponentų (tokių kaip dantytų diržų, sparnuočių, lempučių, oro filtrų, ašmenų tvirtinimo detalių, peilių, turbinų, sinchroninių diržų, uždegimo žvakių ir pan. ) nusidėvėjimo ir pasenėjimo, išorinių pokyčių, pakaitinių dalių ir trumpalaikio naudojimo medžiagų atveju.

4. Garantija bus vykdoma suteikiant visiškai veikiantį pakaitinį gaminį arba pataisant sugedusį, mums nemokamai atsiųstą gaminį; pasiliekame sau teisę pasirinkti bet kurią iš šių galimybių. Ši paslauga teikiama atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas:
• Gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje
• Nei pirkėjas, nei trečiųjų šalių asmenys nebandė ardyti ar taisyti įrenginio
• Gaminio eksploatacijai bei remontui atlikti buvo naudojamos tik originalios dalys/ priedai
• Buvo pateiktas įsigijimą įrodančio dokumento originalas ar kopija

5. Ši garantija apima tik pakeitimą arba pataisymą laikantis pirmiau nurodytų sąlygų. Pakeisti gaminiai arba dalys tampa mūsų nuosavybe. Garantija nesuteikia teisės pateikti mums kaip gamintojui kitokių pretenzijų, pavyzdžiui, dėl žalos atlyginimo. Taip pat jūs neturite teisės gauti pakaitinio gaminio, kol jūsų gaminys yra taisomas. Garantinės paslaugos nepratęsia arba neatnaujina gaminio garantinio laikotarpio.

6. Ši garantija taikoma tik gaminiams, įsigytiems ir naudotiems šiose šalyse:
ES valstybėse narėse / EEE šalyse, Albanijoje, Armėnijoje, Australijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Gruzijoje, Honkonge, Izraelyje, JAV, Japonijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Kazachijoje, Kinijoje, Kirgizijoje, Maltoje, Moldovoje, Naujojoje Zelandijoje, Pietų Afrikoje, Pietų Korėjoje, Rusijoje, Serbijoje, Šiaurės Makedonijoje, Šveicarijoje, Tadžikijoje, Turkijoje, Turkmėnijoje, Ukrainoje, Urugvajuje, Uzbekijoje.
GARDENA nesuteikia garantijos gaminiams, įsigytiems arba naudotiems kitose šalyse. GARDENA bus atleista nuo garantinių įsipareigojimų, jeigu garantijos vykdymas reikš valstybinių arba tarptautinių užsienio prekybos teisės aktų arba embargo taisyklių ir (arba) kitų sankcijų pažeidimą.

7. Jeigu ketinate pareikšti garantinę pretenziją, atsiųskite sugedusio gaminio informaciją, įsigijimą įrodančio dokumento originalo kopiją ir defekto aprašymą. Kreipkitės adresu: info@gardena.lt.

8. Garantijai taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, nepažeidžiant Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG). Ši garantija neriboja ir negali riboti kitų pirkėjo teisių pagal LR įstatymus.
Ši garantija, žinoma, neturi įtakos teisėtiems garantiniams reikalavimams prekybos atstovo / pardavėjo atžvilgiu.