Išplėstinės gamintojo garantijos sąlygos, taikomos tam tikriems siurblių gaminiams

(Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-04)

Be „GARDENA manufacturing GmbH“ (toliau – GARDENA) teikiamos standartinės 2 metų gamintojo garantijos (žiūrėti standartinę gamintojo garantijos politiką), galima išplėsti šią standartinę gamintojo garantiją tam tikriems siurbliams pagal toliau nurodytus prekių numerius dar 36 mėnesiams, tokiu būdu pratęsiant 2 metų garantijos laikotarpį iš viso iki 5 metų:
1461, 1468, 1476, 1489, 1492, 1499,
1661, 1665,
1707, 1709, 1717, 1719, 1732, 1734, 1736, 1740, 1742, 1748, 1749, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1771, 1773, 1780, 1783, 1785, 1787, 1795, 1797, 1799,
1802,
9023, 9025, 9030, 9032, 9034, 9036, 9040, 9042, 9044, 9045, 9046, 9048, 9049,
14600, 14602,
19080, 19106
Krovikliai ir akumuliatoriai nėra įtraukti į šią išplėstinę gamintojo garantiją. Be to, bus taikomos kitos išimtys, išdėstytos toliau pateiktame II. 2 punkte.

Be šiose sąlygose numatytų teisių, defektų atveju galutinis klientas turi įstatymo numatytas teises. Šiomis teisėmis galima naudotis nemokamai, šios sąlygos jų neriboja.


I. Išplėstinės gamintojo garantijos reikalavimai
Norėdami išplėsti gamintojo garantiją, turite apsilankyti interneto puslapyje www.gardena.lt ir susikurti kliento paskyrą, o tada savo profilyje įregistruoti įsigytą GARDENA gaminį per tris mėnesius nuo įsigijimo datos. Šis trijų mėnesių terminas yra pagrindžiamas data, nurodyta ant įsigijimą įrodančio dokumento originalo. Todėl saugokite kvitą kaip įrodymą. Kai sėkmingai įregistruosite savo gaminį, jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas. Šio el. laiško taip pat prireiks jums reiškiant savo pretenzijas pagal garantiją, tuomet turėsite pateikti spausdintą kopiją.

II. Papildomos sąlygos / išimtys
Galioja toliau išvardytos papildomos išplėstinės gamintojo garantijos sąlygos.
1. Išplėstinė gamintojo garantija galios tik tada, jeigu tam tikri siurbliai buvo naudojami tik asmeninėms reikmėms, tai yra nebuvo naudojami komercinėms ar profesinėms reikmėms, ir yra įrodyta, kad defektas atsirado garantiniu laikotarpiu, o pretenzija taip pat buvo pareikšta šiuo garantiniu laikotarpiu. Todėl bet kokiai pretenzijai pareikšti būtina pasiremti ant įsigijimo dokumento originalo nurodyta data. Ši išplėstinė gamintojo garantija netaikoma įsigytiems naudotiems gaminiams.

2. GARDENA garantuoja galutiniam klientui, kad gaminys neturi pagaminimo defektų, atsižvelgdama į toliau nurodytas sąlygas. Garantija neapima įprastinio dalių ar komponentų (tokių kaip dantytų diržų, sparnuočių, lempučių, oro filtrų, ašmenų tvirtinimo detalių, peilių, turbinų, sinchroninių diržų, uždegimo žvakių) nusidėvėjimo ir pasenėjimo, išorinių pokyčių, pakaitinių dalių ir trumpalaikio naudojimo medžiagų atveju.

3. Garantija bus vykdoma suteikiant visiškai veikiantį pakaitinį gaminį arba pataisant sugedusį mums nemokamai atsiųstą gaminį; pasiliekame sau teisę pasirinkti bet kurią iš šių galimybių. Ši paslauga teikiama atsižvelgiant į toliau nurodytas sąlygas.
• Gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje
• Nei pirkėjas, nei trečiųjų šalių asmenys nebandė ardyti ar taisyti įrenginio
• Gaminio eksploatacijai bei remontui atlikti buvo naudojamos tik originalios dalys/ priedai
• Buvo pateiktas įsigijimą įrodančio dokumento originalas ar kopija

4. Ši išplėstinė gamintojo garantija apima tik pakeitimą arba pataisymą laikantis pirmiau nurodytų sąlygų. Pakeisti gaminiai arba dalys tampa mūsų nuosavybe. Išplėstinė gamintojo garantija nesuteikia teisės pateikti mums kaip gamintojui kitokių pretenzijų, pavyzdžiui, dėl žalos atlyginimo. Taip pat jūs neturite teisės gauti pakaitinio gaminio, kol jūsų gaminys yra taisomas. Garantinės paslaugos nepratęsia arba neatnaujina gaminio garantinio laikotarpio.

III. Išplėstinės gamintojo garantijos taikymo aprėptis
Ši garantija taikoma tik tam tikriems siurbliams, įsigytiems ir naudotiems šiose šalyse:
ES valstybėse narėse / EEE šalyse, Albanijoje, Armėnijoje, Australijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Gruzijoje, Honkonge, Izraelyje, JAV, Japonijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Kazachijoje, Kinijoje, Kirgizijoje, Maltoje, Moldovoje, Naujojoje Zelandijoje, Pietų Afrikoje, Pietų Korėjoje, Rusijoje, Serbijoje, Šiaurės Makedonijoje, Šveicarijoje, Tadžikijoje, Turkijoje, Turkmėnijoje, Ukrainoje, Urugvajuje, Uzbekijoje.
GARDENA nesuteikia garantijos gaminiams, įsigytiems arba naudotiems kitose šalyse. GARDENA bus atleista nuo garantinių įsipareigojimų, jeigu garantijos vykdymas reikš valstybinių arba tarptautinių užsienio prekybos teisės aktų arba embargo taisyklių ir (arba) kitų sankcijų pažeidimą.
IV. Garantinės pretenzijos pareiškimas
Jeigu ketinate pareikšti garantinę pretenziją, atsiųskite sugedusį gaminį, įsigijimą įrodančio dokumento originalo kopiją ir defekto aprašymą. Kreipkitės adresu: info@gardena.lt ir mes nurodysime artimiausią serviso centrą. Būtinai sumokėkite siuntimo išlaidas.

V. Taikomi teisės aktai
Jeigu ketinate pareikšti garantinę pretenziją, atsiųskite sugedusio gaminio informaciją, įsigijimą įrodančio dokumento originalo kopiją ir defekto aprašymą. Kreipkitės adresu: info@gardena.lt.