Garantijos sąlygos

GARDENA Manufacturing GmbH suteikia 2 metų garantiją visiems originaliems naujiems GARDENA gaminiams ir atsarginėms dalims. Gaminiai turi būti pirkti mažmeninės prekybos/ platintojo parduotuvėse. Garantija įsigalioja nuo pirkimo datos ir galioja tik tuo atveju, jei gaminiai yra naudojami asmeninėms reikmėms. Ši gamintojo garantija netaikoma gaminiams, perparduotiems iš antrų rankų.

Ilgesnis garantinis laikotarpis suteikiamas šiems gaminiams:

• Visiems naujiems „Combisystem“ sodo įrankiams, smulkiems įrankiams ir rankiniams kirpimo įrankiams (sekatoriams, genėjimo žirklėms, gyvatvorių žirklėms ir žolės žirklėms), įsigytiems Europoje vėliau nei 2005 m. birželio 1 d., taikoma 25 metų garantija (su sąlyga, kad įrankiai naudojami tik asmeninėms reikmėms), nuo jų įsigijimo datos.

• Atskiriems Originalios GARDENA Sistemos gaminiams, įsigytiems mažmeninėse parduotuvėse Europoje vėliau nei 2018 m. sausio 1d., taikoma 5 metų garantija (su sąlyga, kad įrankiai naudojami tik asmeninėms reikmėms), nuo jų įsigijimo datos.

Išplėstinės garantijos sąlygos nurodytos ant gaminio pardavimo pakuotės, naudojimo instrukcijoje arba GARDENA internetinėje svetainėje.
Garantija taikoma visiems gaminio defektams, kurie atsirado dėl surinkimo klaidų ar nekokybiškų detalių.
Garantinis gaminio aptarnavimas atliekamas pakeičiant jį nauju arba taisant atsiradusį gedimą, gaminį pristačius į artimiausią serviso centrą; mes pasiliekame teisę pasirinkti vieną iš šių galimybių savo nuožiūra. Šiai paslaugai taikomos tokios nuostatos:
• Gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje
• Nei pirkėjas, nei kita trečioji šalis nebandė ardyti ar taisyti gaminio
• Gaminio eksploatacijai bei remontui atlikti buvo naudojamos tik originalios dalys/ priedai
• Pirkimą įrodančio dokumento (pirkimo kvito) pateikimas

Garantija netaikoma eksploatacinėms gaminio medžiagoms, dalių bei komponentų (pvz., peiliai, ašmenų tvirtinimo detalės, turbinos, apšvietimo elementai, dantyti diržai / pavarų diržai, siurblių sparnuotės, oro filtrai, uždegimo žvakės ir pan.) nusidėvėjimo ir vizualių išvaizdos pakitimų atvejais.
Ši gamintojo garantija taikoma tik gaminių pakeitimui ir remontui pagal anksčiau paminėtas sąlygas. Garantija nesuteikia teisės pateikti kitų pretenzijų prieš mus kaip gamintoją, pvz., dėl netiesioginės žalos atlyginimo. Ši gamintojo garantija neturi įtakos įstatyminėms ar sutartinėms garantinių pretenzijų paraiškoms prieš tiesioginį pardavėją.
Gamintojo garantiją reglamentuoja Vokietijos Federacinės Respublikos teisės aktai, kartu, ši garantija neriboja ir negali riboti kitų pirkėjo teisių pagal LR įstatymus.
Jei pateikiama garantijos pretenzija, grąžinkite sugedusį gaminį kartu su pirkimo kvito kopija ir gedimo aprašymu.