18321-20-L-002

Ας μιλήσουμε για ποιότητα...

Garden Life
Συνέντευξη με τον Reiner Häufele, Υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας της GARDENA
Λοιπόν, κ. Häufele, είστε υπεύθυνος για την ποιότητα στην εταιρεία GARDENA;

Όχι μόνο εγώ. Στην εταιρεία μας, ουσιαστικά όλοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων και των διαδικασιών μας. Είναι καθήκον μας να διασφαλίζουμε ότι, στο τέλος της διαδικασίας σχεδιασμού και παραγωγής, παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας που ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Αυτό απαιτεί τη διαρκή αξιολόγηση των καθορισμένων προτύπων ποιότητας, από τη φάση ανάπτυξης έως τη σειριακή παραγωγή και την παρακολούθηση του βαθμού τήρησης αυτών των προτύπων.

Τι εννοείτε όταν λέτε "καθορισμένα πρότυπα ποιότητας";

Πρώτα απ' όλα, κάθε προϊόν είναι διαφορετικό. Το χλοοκοπτικό πρέπει να εκτελέσει εντελώς διαφορετικές εργασίες από τον εκριζωτή ή τις ψαλίδες. Αναλόγως, είναι διαφορετικά και τα πρότυπα ποιότητας για τις συγκεκριμένες λειτουργίες του εκάστοτε προϊόντος. Όταν δημιουργείται ένα προϊόν, πρέπει να καθορίζουμε αυτά τα πρότυπα σε συνεργασία με το τμήμα μάρκετινγκ, προκειμένου οι υπεύθυνοι ανάπτυξης να μπορούν να τα εφαρμόσουν. Για παράδειγμα, προδιαγράφουμε τις συνθήκες δοκιμών, στις οποίες πρέπει να υπόκεινται τα ψαλίδια κήπου, σε διάφορους ελέγχους επικύρωσης, ώστε έπειτα να αντέχουν για την καθορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής τους, όταν τα χρησιμοποιήσει ο πελάτης.

Πώς, όμως, μπορείτε να το ελέγξετε αυτό;

Με βάση αυτό το σκεπτικό, έχουμε αναπτύξει προγράμματα δοκιμών για κάθε προϊόν στο εργαστήριο ποιοτικών ελέγχων μας, στο Ulm. Θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα που να αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρήση, προκειμένου να μπορούμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα. Δεν μπορούμε απλώς να περιμένουμε έως ότου λήξει φυσικά η καθορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής ενός προϊόντος. Επομένως εφαρμόζουμε τυπικές δοκιμές, όπου βάσει της πολυετούς εμπειρίας μας και μέσω σύγκρισης με την πρακτική χρήση από μέρους των πελατών σε πραγματικές συνθήκες, μπορούμε να προσομοιάσουμε τη συμπεριφορά ενός προϊόντος σε τυπικές συνθήκες στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Πώς λειτουργεί αυτό πρακτικά;

Για τις δοκιμές μας, αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε μηχανήματα και συσκευές, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα μας, κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτόματα, για ένα προσαρμοζόμενο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. Για παράδειγμα, οι ψαλίδες χρησιμοποιούνται για την κοπή ξύλινων κλαδιών διαφορετικού πάχους και βαθμού ξηρότητας, καθώς και διαφορετικού τύπου ξύλου. Ή ένα αμαξίδιο σωλήνα καλύπτει μια διαδρομή επί ώρες σε έναν κυλιόμενο διάδρομο με εγκάρσιες δοκούς, ώστε να δημιουργούνται ρεαλιστικές συνθήκες ανώμαλου εδάφους. Αφήνουμε τα αμαξίδια σωλήνων να πέσουν στο έδαφος κατ' επανάληψη από ύψος ενός μέτρου ή τα υποβάλλουμε σε τεστ αντοχής σε σκαλοπάτια.

Γιατί το κάνετε αυτό;

Πολλοί χρήστες, για να βγάλουν το αμαξίδιο σωλήνα από την αποθήκη και να το ξαναβάλουν έπειτα, πρέπει να ανέβουν και να κατέβουν σκαλοπάτια. Εάν ο σωλήνας είναι γεμάτος νερό, το αμαξίδιο είναι βαρύ. Και οι χρήστες δεν μεταχειρίζονται πάντα προσεκτικά το αμαξίδιο τους. Επομένως, προσπαθούμε να προσομοιώσουμε τις υψηλότερες απαιτήσεις των πελατών από τον εξοπλισμό που παρέχουμε.

Ένα εργαλείο πρέπει πραγματικά να αντέχει τα πάντα;

Εντάξει, όχι και τα πάντα! Όταν όμως κάποιος αγοράζει ένα προϊόν GARDENA, συνήθως σε λογική τιμή, δικαιολογημένα έχει ορισμένες προσδοκίες. Έχει δικαίωμα να απαιτεί το προϊόν να είναι ευπροσάρμοστο και να λειτουργεί πάντα αποδοτικά, ακόμα και για μεγάλη διάρκεια ωφέλιμης ζωής. Γι' αυτό αξίζει να αγοράζει κανείς επώνυμα προϊόντα αντί να αναζητά φτηνότερες ευκαιρίες. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη ικανοποίηση από το προϊόν.

Μπορείτε να το εγγυηθείτε αυτό;

Ακριβώς αυτή είναι η δουλειά μας. Παρέχουμε συμβουλές και διενεργούμε δοκιμές κατά τη φάση της ανάπτυξης των προϊόντων, δοκιμάζουμε και καθορίζουμε τα πρότυπα ποιότητας για τα εξαρτήματα που προμηθευόμαστε, όπως βύσματα και καλώδια, και εκτελούμε διαρκώς δειγματοληπτικούς ελέγχους στη διάρκεια της παραγωγής σε σειρά. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος, σημαίνουμε αμέσως συναγερμό και σταματάμε ακόμα και την παράδοση, εάν είναι απαραίτητο.

Άρα, είστε εντυπωσιασμένοι από την ποιότητα των προϊόντων GARDENA;

Ναι, απόλυτα. Και επειδή είμαστε πεπεισμένοι για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, προσφέρουμε 25ετή εγγύηση, για παράδειγμα για τα μηχανικά ψαλίδια και το GARDENA combisystem. Νομίζω ότι αυτό θα εντυπωσιάσει και τους πελάτες μας.