Γυναίκα κοιτάζει το smartphone της με ένα ρομποτικό χλοοκοπτικό στο βάθος

Εγχειρίδια & Πληροφορίες

Βρείτε εδώ μερικές πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να αναζητάτε.

Ένα άτομο που χειρίζεται το ρομποτικό χλοοκοπτικό του

Εγχειρίδια

Βρείτε εδώ μερικές επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα εγχειρίδια της GARDENA.
Κοντινό πλάνο του λογότυπου της GARDENA σε χορτοκοπτική μηχανή

Κατάλογοι & φυλλάδια

Κατεβάστε καταλόγους, φυλλάδια και πολλά άλλα της GARDENA.
Ένας χρονοδιακόπτης νερού GARDENA εγκατεστημένος σε έναν κήπο

Safety data sheets

Find here the safety data sheets for GARDENA products.