Γυναίκα κοιτάζει το smartphone της με ένα ρομποτικό χλοοκοπτικό στο βάθος

Εγχειρίδια & Πληροφορίες

Βρείτε εδώ πρόσθετες πληροφορίες.

Ένα άτομο που χειρίζεται το ρομποτικό χλοοκοπτικό του

Εγχειρίδια

Βρείτε εδώ επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα εγχειρίδια της GARDENA.

Κοντινό πλάνο του λογότυπου της GARDENA σε χορτοκοπτική μηχανή

Κατάλογοι & φυλλάδια

Κατεβάστε καταλόγους, φυλλάδια και πολλά άλλα.

Ένας χρονοδιακόπτης νερού GARDENA εγκατεστημένος σε έναν κήπο

Δελτία δεδομένων ασφαλείας

Βρείτε εδώ τα δελτία δεδομένων ασφαλείας για τα προϊόντα GARDENA.