όνειρα κηπουρικής

Εγγύηση

Όροι εγγύησης για την εγγύηση κατασκευαστή της GARDENA

(Τελευταία ενημέρωση 31/01/2023)

 

Εκτός από τα δικαιώματα που ορίζονται σε αυτές τις προϋποθέσεις, ο τελικός πελάτης διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του σε περίπτωση ελαττωμάτων. Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και δεν περιορίζονται από αυτές τις προϋποθέσεις.

 

 1. Η GARDENA Manufacturing GmbH (εφεξής «GARDENA») παρέχει εγγύηση για όλα τα γνήσια προϊόντα GARDENA (εφεξής «Προϊόντα»). Η περίοδος εγγύησης για κάθε προϊόν εμφανίζεται στο εικονίδιο που είναι τυπωμένο στη συσκευασία του προϊόντος ή στην ηλεκτρονική περιγραφή του προϊόντος στη διεύθυνση www.gardena.com. Η εγγύηση ισχύει από τη χρονική στιγμή της αρχικής αγοράς από τον αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: εάν τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτική χρήση, δηλαδή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, και αποδειχθεί ότι το ελάττωμα εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και ότι η αξίωση διατυπώθηκε, επίσης, εντός της περιόδου εγγύησης (εφεξής «Εγγύηση»). Συνεπώς, η ημερομηνία στην αρχική απόδειξη αγοράς έχει καθοριστική σημασία για τυχόν αξιώσεις. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για μεταχειρισμένα προϊόντα.

 

 1. Η GARDENA εγγυάται στον τελικό πελάτη ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικού ή επεξεργασίας, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Η κανονική φθορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (όπως τραπεζοειδείς ιμάντες, φτερωτές, λαμπτήρες, φίλτρα αέρα, εξαρτήματα στερέωσης λεπίδων, λεπίδες, στρόβιλοι, οδοντωτοί ιμάντες, μπουζιά), οπτικές αλλαγές, φθειρόμενα εξαρτήματα και αναλώσιμα (π.χ. επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) εξαιρούνται από την εγγύηση.

 

 1. Οι υπηρεσίες βάσει της εγγύησης αποδίδονται με την παροχή ενός πλήρως λειτουργικού προϊόντος αντικατάστασης ή με τη δωρεάν επισκευή του ελαττωματικού προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα επιλογής μεταξύ των δύο. Αυτή η υπηρεσία ισχύει εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

  1. Το προϊόν χρησιμοποιήθηκε για τον προβλεπόμενο σκοπό σύμφωνα με τις συστάσεις στο εγχειρίδιο χρήσης.
  2. Ούτε ο αγοραστής ούτε κάποιο τρίτο μέρος έχει επιχειρήσει να ανοίξει ή να επισκευάσει το προϊόν.
  3. Για τη λειτουργία έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά και φθειρόμενα εξαρτήματα της GARDENA.
  4. Έχει υποβληθεί αντίγραφο της αρχικής απόδειξης αγοράς.
  5. Έχουν υποβληθεί αντίγραφα του email δήλωσης του προϊόντος και του email επιβεβαίωσης της εγγύησης.

 

 1. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση ή επισκευή, σύμφωνα με τους ως άνω αναφερόμενους όρους. Τα προϊόντα ή τα ανταλλακτικά που αντικαθιστώνται γίνονται περιουσία μας. Η εγγύηση δεν αποτελεί δικαίωμα υποβολής άλλων αξιώσεων εναντίον μας ως κατασκευαστή, όπως για ζημιές. Συγκεκριμένα, δεν έχετε το δικαίωμα να λάβετε προϊόν αντικατάστασης όσο το προϊόν σας επισκευάζεται. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν επεκτείνουν ή ανανεώνουν την περίοδο εγγύησης του προϊόντος.

 

 

 1. Αυτή η εγγύηση ισχύει παγκοσμίως.

Η GARDENA θα αποδεσμευτεί από την υποχρέωση εγγύησης, εάν η εκπλήρωση της εγγύησης έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση εθνικών ή διεθνών κανονισμών της νομοθεσίας του εξωτερικού εμπορίου ή εμπάργκο ή/και άλλες κυρώσεις.

 

 1. Εάν υποβάλετε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης, αποστείλετε τα ακόλουθα με τα ταχυδρομικά τέλη προπληρωμένα στη διεύθυνση του τμήματος σέρβις της χώρας κατοικίας σας, που αναφέρεται στην παρακάτω λίστα: Το επηρεαζόμενο προϊόν, ένα αντίγραφο της αρχικής απόδειξης αγοράς, τα email δήλωσης του προϊόντος και επιβεβαίωσης της εγγύησης, καθώς και μια περιγραφή του σφάλματος.

 

 1. Η εγγύηση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη Διεθνή πώληση αγαθών (CISG). Αυτή η επιλογή δικαιοδοσίας δεν σημαίνει ότι εσείς, ως καταναλωτής, στερείστε την προστασία που σας παρέχεται από τις διατάξεις από τις οποίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο συνήθως διαμένετε, δεν μπορεί να γίνει παρέκκλιση μέσω συμφωνίας.

 

 

GARDENA Manufacturing GmbH

Hans-Lorenser-Str. 40

89079 Ulm

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

picture_as_pdf

Διευθύνσεις Υπηρεσιών