Ένα αυτόματο σύστημα άρδευσης προσαρτημένο σε ένα ξύλινο πάσσαλο

Συστήματα ποτίσματος

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα συστήματα ποτίσματος της GARDENA. 

Ένας ψεκαστήρας GARDENA εν δράσει

Σύστημα ψεκαστήρων

Βρείτε εδώ πληροφορίες για το σύστημα Sprinklersystem GARDENA.

Ένα μικροσύστημα στάγδην της GARDENA εγκατεστημένο σε γλάστρα

Micro-Drip-System

Βρείτε εδώ πληροφορίες για το Micro-Drip-System GARDENA.

An automatic irrigation system attached to a stone stake

Automatic irrigation advisor

GARDENA supports you in finding the right automatic irrigation system for your needs.
Close-up of a GARDENA Micro-Drip-System with some daisies

Micro-Drip-System advisor

Let GARDENA help you to find the right Micro-Drip-System products.