Βρείτε εδώ τα δελτία στοιχείων ασφαλείας GARDENA.
Δελτίο στοιχείων ασφαλείας
Βιολογικό λάδι αλυσίδας
Δελτίο στοιχείων ασφαλείας
Μπαταρίες ιόντων-λιθίου
Safety data sheet
LiIon Batteries > 100 Wh
Δελτίο στοιχείων ασφαλείας
Συμπύκνωμα υγρού λιπάσματος
Δελτίο στοιχείων ασφαλείας
Σαμπουάν
Δελτίο στοιχείων ασφαλείας
Στικ σαμπουάν/κεριού
Δελτίο στοιχείων ασφαλείας
Σπρέι καθαρισμού