25 αποτελέσματα βρέθηκαν για: 1745
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1" / 1"
Κωδικός είδους : 1745-20
Εύκολη σύνδεση.
4,49 € Προτεινόμενη λιανική τιμή με ΦΠΑ
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Deep Well Pump 4000/6 Inox, Submersible Pressure Pump 4000/5 Inox, 01474-20, 01479-20, 2009
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, 5500/5 inox, 6000/5 inox, 01489-20, 01492-20, 2015
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Submers. Pressure Pump 4000/6 Inox, 01478-20, 2001
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Submersible Pressure Pump. Submersible Pressure Pump 6000/5 S, 01469-20, 01473-20, 2009
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Preliminery Filter 6000, Preliminery Filter 3000, Electronic Manometric Switch with Dry-Running Safety, TP- and Pump fitting, 01730-20, 01731-20, 01739-20, 01743-20, 01744-20, 01745-20, 2015
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Suction Hose, Suction Hose Fitting 3/4" +1", Suction Filter 3/4" +1", Bove Hole Suction Hose 1", 01411-20, 01412-20, 01418-20, 01723-20, 01724-20, 01726-20, 01729-20, 01727-20, 2015
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Press Tank 5000/4 electronic plus, Press Tank 5000/6 Inox electronic plus, 01486-20, 01488-20, 2015
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Classic Submersible Pressure Pump 5500/3, Classic Submersible Pressure Pump 6000/4, Submersible Pressure Pump 6000/5 automatic, 01461-20, 01468-20, 01476-20, 2015
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Garden Pump 5000/6 Inox, Garden Pump 5000/4, Garden Pump 4000/5 Inox, 01437-20, 01435-20, 01433-20, 2000
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Press Tank 4000/5 electronic plus, 01484-20, 2002
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Press Tank 4000/4 electronic plus, 01482-20, 2003
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, GARDENA Pump 3000/4, 01426-20, 2002
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Garden Oumo 4000/4, Garden Pump 4000/5, 01428-20, 01431-20, 2003
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 9010-29
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 9020-29
Operators Manual
No Image Available
OM. 9010, 9014_GP 3000/4, GP 3700/4
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Dry-Running Safety, Art 01741-20, 2012-04
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1762, 1764, 1766, 4000/1, 4700/2 inox, 4700/2 inox automatic, Αντλία συλλεκτών βρόχινου νερού, 2019-09