41 αποτελέσματα βρέθηκαν για: 1731
Προστασία από την άμμο και από ακαθαρσίες.
47,99 € Προτεινόμενη λιανική τιμή με ΦΠΑ
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Suction Hose, Suction Hose Fitting 3/4" +1", Suction Filter 3/4" +1", Bove Hole Suction Hose 1", 01411-20, 01412-20, 01418-20, 01723-20, 01724-20, 01726-20, 01729-20, 01727-20, 2015
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Preliminery Filter 6000, Preliminery Filter 3000, Electronic Manometric Switch with Dry-Running Safety, TP- and Pump fitting, 01730-20, 01731-20, 01739-20, 01743-20, 01744-20, 01745-20, 2015
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Garden Pump 4000/4 Jet, Garden Pump 4000/5 Jet, 01429-20, 01432-20, 2010
Spare parts list
No Image Available
IPL, GARDENA, Garden Pump 3000/4 Jet, Garden Pump 3000/3 Jet, Press Tank 3000/4 electronic plus, 01422-20, 01442-20, 01480-20, 2006
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, Art 01770-29, Art 01772-29, Art 01774-29, 2005-11
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1751-29
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1751-29
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1751-29
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1753, 3000/4 eco, Πιεστικό με βαρέλι, 2013-09
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1753, 3000/4 eco, Πιεστικό με βαρέλι, 2016-02
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 19080, 19106, Πιεστική αντλία νερού οικιακής χρήσης & κήπου smart, 2019-01
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1753, 3000/4 eco, Πιεστικό με βαρέλι, 2018-02
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1754, 1755, 1756, 4000/5 eco, 5000/5 eco, 5000/5 eco inox, Πιεστικό με βαρέλι, 2013-10
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 19080, Πιεστική αντλία νερού οικιακής χρήσης & κήπου smart, 2018-08
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1754, 1755, 1756, 4000/5 eco, 5000/5 eco, 5000/5 eco inox, Πιεστικό με βαρέλι, 2018-02
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1757, 1758, Classic 3500/4E, Comfort 4000/5E, Συσκευή παραγωγής νερού οικιακής χρήσης, 2015-07
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1757, 1758, Classic 3500/4E, Comfort 4000/5E, Συσκευή παραγωγής νερού οικιακής χρήσης, 2014-09
Operators Manual
No Image Available
OM, Gardena, 1757, 1758, Classic 3500/4E, Comfort 4000/5E, Συσκευή παραγωγής νερού οικιακής χρήσης, 2016-02