Παλιό μοντέλο

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 5 LT COMFORT

Προϊόν Αρ. 869-20
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 5 LT COMFORT
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε λιγότερα
Legal notice:
A GARDENA account is required to use the Bluetooth and Smart functions. Use is not possible without this account.